Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Intrarea Împăratului slavei în Sion

Un psalm al lui David

241Al Domnului este

24.1
Ex. 9.29
19.5Deut. 10.14Iov 41.11Ps. 50.121 Cor. 10.26,28
pământul și plinătatea lui; lumea și cei ce locuiesc în ea.

2Căci

24.2
Gen. 1.9Iov 38.6Ps. 104.5
136.62 Pet. 3.5
el l‐a întemeiat pe mări și l‐a întărit pe râuri.

3Cine

24.3
Ps. 15.1
se va sui în muntele Domnului? Și cine va sta în locul sfințeniei sale?

4Cel

24.4
Is. 33.15,16
ce are mâinile curate
24.4
Iov 17.91 Tim. 2.8
și cel curat la inimă
24.4
Mat. 5.8
; cel ce nu și‐a ridicat sufletul la deșertăciune și n‐a jurat
24.4
Ps. 15.4
cu viclenie.

5El va lua binecuvântare de la Domnul și dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui.

6Acesta este neamul celor ce‐l caută, care caută

24.6
Ps. 27.8
105.4
fața ta, o, Dumnezeul lui Iacov. (Sela).

7Ridicați‐vă

24.7
Is. 26.2
, porți, capetele; ridicați‐vă, porți veșnice: și
24.7
Ps. 97.6Hag. 2.7Mal. 3.11 Cor. 2.8
va intra Împăratul slavei.

8Cine este acest Împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel puternic în război.

9Ridicați‐vă, porților, capetele; ridicați‐le, porți veșnice: și va intra Împăratul slavei.

10Cine este acest Împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este Împăratul slavei. (Sela).

25

Rugăciune pentru ocrotire, călăuzire și iertare

Un psalm al lui David

251La tine

25.1
Ps. 86.4
143.8Plâng. 3.41
, Doamne, îmi înalț sufletul.

2Dumnezeul meu, în tine m‐am încrezut

25.2
Ps. 22.5
31.1
34.8Is. 28.16
49.23Rom. 10.11
! Nu lăsa să fiu rușinat. Să
25.2
Ps. 13.4
nu se laude vrăjmașii mei asupra mea.

3Da, niciunul din cei ce nădăjduiesc în tine nu va fi rușinat. Rușinați vor fi cei ce viclenesc fără cuvânt.

4Arată‐mi căile

25.4
Ex. 33.13Ps. 5.8
27.11
86.11
119
143.8,10
tale, Doamne, învață‐mă cărările tale.

5Călăuzește‐mă în adevărul tău și învață‐mă. Căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele; în tine nădăjduiesc toată ziua.

6Adu‐ți aminte, Doamne, de îndurările

25.6
Ps. 103.17
106.1
107.1Is. 63.15Ier. 33.11
tale și de bunătatea ta; căci ele au fost din veci.

7Nu‐ți aduce aminte de păcatele

25.7
Iov 13.26
20.11Ier. 3.25
tinerețelor mele și de abaterile mele. După îndurarea
25.7
Ps. 51.1
ta adu‐ți aminte de mine, pentru bunătatea ta, Doamne!

8Domnul este bun și drept; de aceea el va arăta păcătoșilor calea.

9El călăuzește pe cei smeriți în dreptate și învață pe cei smeriți calea lui.

10Toate cărările Domnului sunt îndurare și adevăr pentru cei ce păzesc legământul său și mărturiile sale.

11Pentru

25.11
Ps. 31.3
79.9
109.21
143.11
numele tău, Doamne, iartă‐mi nelegiuirea, căci
25.11
Rom. 5.20
este mare.

12Cine este omul care se teme de Domnul? Lui

25.12
Ps. 37.23
îi arată el calea pe care s‐o aleagă.

13Sufletul

25.13
Prov. 19.23
său va locui în bunătăți și sămânța
25.13
Ps. 37.11
22.29
sa va moșteni pământul.

14Taina

25.14
Prov. 3.32In. 7.17
15.15
Domnului este cu cei ce se tem de el și el le va arăta legământul său.

15Ochii

25.15
Ps. 141.8
mei sunt pururea către Domnul; căci el îmi scoate picioarele din cursă.

16Întoarce‐te

25.16
Ps. 69.16
86.16
spre mine și îndură‐te de mine, căci sunt singur și întristat.

17Necazurile inimii mele se lățesc; scoate‐mă din strâmtorarea mea.

18Privește

25.18
2 Sam. 16.12
întristarea mea și munca mea și iartă‐mi toate păcatele.

19Privește pe vrăjmașii mei, căci sunt mulți și mă urăsc cu o ură turbată.

20Păzește‐mi sufletul și izbăvește‐mă; nu

25.20
Vers. 2.
lăsa să fiu rușinat, căci îmi pun încrederea în tine.

21Neprihănirea și dreptatea să mă păzească, fiindcă nădăjduiesc în tine.

22Răscumpără

25.22
Ps. 130.8
, Dumnezeule, pe Israel din toate strâmtorările lui.

26

Rugăciune pentru scăparea nevinovăției

Un psalm al lui David

261Judecă‐mă

26.1
Ps. 7.8
, Doamne, căci
26.1
Vers. 11.
am umblat în neprihănirea mea și în Domnul m‐am
26.1
Ps. 28.7
31.14Prov. 29.25
încrezut: nu mă voi clătina!

2Cercetează‐mă

26.2
Ps. 7.9
17.3
66.10
139.23Zah. 13.9
, Doamne, și cearcă‐mă, curățește‐mi rărunchii și inima.

3Căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și am umblat

26.3
2 Reg. 20.3
în adevărul tău.

4N‐am șezut cu

26.4
Ps. 1.1Ier. 15.17
oamenii deșerți și nu voi umbla cu cei vicleni.

5Urăsc

26.5
Ps. 31.6
139.21,22
obștea făcătorilor de rele și
26.5
Ps. 1.1
nu voi ședea cu cei nelegiuiți.

6Îmi voi spăla mâinile în

26.6
Ex. 30.19,20Ps. 73.131 Tim. 2.8
nevinovăție; și voi înconjura altarul tău, Doamne!

7Ca să fac să se audă glasul mulțumirii și să spun toate lucrările tale minunate.

8Doamne, iubesc

26.8
Ps. 27.4
locașul casei tale și locul locașului slavei tale.

9Nu‐mi

26.9
1 Sam. 25.29Ps. 28.3
răpi sufletul cu păcătoșii, nici viața cu oamenii de sânge,

10în ale căror mâini este răutate și dreapta lor este plină de mituiri

26.10
Ex. 23.8Deut. 16.191 Sam. 8.3Is. 33.15
.

11Dar eu voi umbla

26.11
Vers. 1.
în neprihănirea mea; răscumpără‐mă și îndură‐te de mine.

12Piciorul

26.12
Ps. 40.2
meu stă pe un loc neted
26.12
Ps. 27.11
; voi binecuvânta pe Domnul în obști
26.12
Ps. 22.22
107.32
111.1
.