Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Rugăciune pentru ocrotire, călăuzire și iertare

Un psalm al lui David

251La tine

25.1
Ps. 86.4
143.8Plâng. 3.41
, Doamne, îmi înalț sufletul.

2Dumnezeul meu, în tine m‐am încrezut

25.2
Ps. 22.5
31.1
34.8Is. 28.16
49.23Rom. 10.11
! Nu lăsa să fiu rușinat. Să
25.2
Ps. 13.4
nu se laude vrăjmașii mei asupra mea.

3Da, niciunul din cei ce nădăjduiesc în tine nu va fi rușinat. Rușinați vor fi cei ce viclenesc fără cuvânt.

4Arată‐mi căile

25.4
Ex. 33.13Ps. 5.8
27.11
86.11
119
143.8,10
tale, Doamne, învață‐mă cărările tale.

5Călăuzește‐mă în adevărul tău și învață‐mă. Căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele; în tine nădăjduiesc toată ziua.

6Adu‐ți aminte, Doamne, de îndurările

25.6
Ps. 103.17
106.1
107.1Is. 63.15Ier. 33.11
tale și de bunătatea ta; căci ele au fost din veci.

7Nu‐ți aduce aminte de păcatele

25.7
Iov 13.26
20.11Ier. 3.25
tinerețelor mele și de abaterile mele. După îndurarea
25.7
Ps. 51.1
ta adu‐ți aminte de mine, pentru bunătatea ta, Doamne!

8Domnul este bun și drept; de aceea el va arăta păcătoșilor calea.

9El călăuzește pe cei smeriți în dreptate și învață pe cei smeriți calea lui.

10Toate cărările Domnului sunt îndurare și adevăr pentru cei ce păzesc legământul său și mărturiile sale.

11Pentru

25.11
Ps. 31.3
79.9
109.21
143.11
numele tău, Doamne, iartă‐mi nelegiuirea, căci
25.11
Rom. 5.20
este mare.

12Cine este omul care se teme de Domnul? Lui

25.12
Ps. 37.23
îi arată el calea pe care s‐o aleagă.

13Sufletul

25.13
Prov. 19.23
său va locui în bunătăți și sămânța
25.13
Ps. 37.11
22.29
sa va moșteni pământul.

14Taina

25.14
Prov. 3.32In. 7.17
15.15
Domnului este cu cei ce se tem de el și el le va arăta legământul său.

15Ochii

25.15
Ps. 141.8
mei sunt pururea către Domnul; căci el îmi scoate picioarele din cursă.

16Întoarce‐te

25.16
Ps. 69.16
86.16
spre mine și îndură‐te de mine, căci sunt singur și întristat.

17Necazurile inimii mele se lățesc; scoate‐mă din strâmtorarea mea.

18Privește

25.18
2 Sam. 16.12
întristarea mea și munca mea și iartă‐mi toate păcatele.

19Privește pe vrăjmașii mei, căci sunt mulți și mă urăsc cu o ură turbată.

20Păzește‐mi sufletul și izbăvește‐mă; nu

25.20
Vers. 2.
lăsa să fiu rușinat, căci îmi pun încrederea în tine.

21Neprihănirea și dreptatea să mă păzească, fiindcă nădăjduiesc în tine.

22Răscumpără

25.22
Ps. 130.8
, Dumnezeule, pe Israel din toate strâmtorările lui.

26

Rugăciune pentru scăparea nevinovăției

Un psalm al lui David

261Judecă‐mă

26.1
Ps. 7.8
, Doamne, căci
26.1
Vers. 11.
am umblat în neprihănirea mea și în Domnul m‐am
26.1
Ps. 28.7
31.14Prov. 29.25
încrezut: nu mă voi clătina!

2Cercetează‐mă

26.2
Ps. 7.9
17.3
66.10
139.23Zah. 13.9
, Doamne, și cearcă‐mă, curățește‐mi rărunchii și inima.

3Căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și am umblat

26.3
2 Reg. 20.3
în adevărul tău.

4N‐am șezut cu

26.4
Ps. 1.1Ier. 15.17
oamenii deșerți și nu voi umbla cu cei vicleni.

5Urăsc

26.5
Ps. 31.6
139.21,22
obștea făcătorilor de rele și
26.5
Ps. 1.1
nu voi ședea cu cei nelegiuiți.

6Îmi voi spăla mâinile în

26.6
Ex. 30.19,20Ps. 73.131 Tim. 2.8
nevinovăție; și voi înconjura altarul tău, Doamne!

7Ca să fac să se audă glasul mulțumirii și să spun toate lucrările tale minunate.

8Doamne, iubesc

26.8
Ps. 27.4
locașul casei tale și locul locașului slavei tale.

9Nu‐mi

26.9
1 Sam. 25.29Ps. 28.3
răpi sufletul cu păcătoșii, nici viața cu oamenii de sânge,

10în ale căror mâini este răutate și dreapta lor este plină de mituiri

26.10
Ex. 23.8Deut. 16.191 Sam. 8.3Is. 33.15
.

11Dar eu voi umbla

26.11
Vers. 1.
în neprihănirea mea; răscumpără‐mă și îndură‐te de mine.

12Piciorul

26.12
Ps. 40.2
meu stă pe un loc neted
26.12
Ps. 27.11
; voi binecuvânta pe Domnul în obști
26.12
Ps. 22.22
107.32
111.1
.

27

Încredere fără frică în Dumnezeu

Un psalm al lui David

271Domnul este lumina

27.1
Ps. 84.11Is. 60.19,20Mica 7.8
mea și mântuirea
27.1
Ex. 15.2
mea; de cine să mă tem? Domnul
27.1
Ps. 62.2,6
118.14,21Is. 12.2
este tăria vieții mele; de cine să mă înfricoșez?

2Când au venit peste mine făcătorii de rele ca

27.2
Ps. 14.4
să‐mi mănânce carnea, apăsătorii mei și potrivnicii mei, ei s‐au poticnit și au căzut.

3Chiar dacă

27.3
Ps. 3.6
ar tăbărî împotriva mea o oaste, inima mea nu se va teme, chiar război dacă s‐ar ridica împotriva mea, și atunci voi avea încredere.

4Un

27.4
Ps. 26.8
lucru am cerut Domnului, acesta îl voi căuta: să locuiesc
27.4
Ps. 65.4Lc. 2.37
în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea
27.4
Ps. 90.17
Domnului și să întreb în templul său.

5Căci el mă va ascunde în coliba sa în

27.5
Ps. 31.20
83.3
91.1Is. 4.6
ziua necazului; el mă va ascunde în ascunzătoarea cortului său; el mă va înălța
27.5
Ps. 40.2
pe stâncă.

6Și acum capul

27.6
Ps. 3.3
mi se va înălța mai presus de vrăjmașii mei din jurul meu și voi aduce în cortul său jertfe de bucurie; voi cânta, da, voi cânta laude Domnului.

7Auzi, Doamne, strig cu glasul meu, îndură‐te de mine și răspunde‐mi.

8Inima mea a zis pentru tine: Căutați

27.8
Ps. 24.6
105.4
fața mea! Voi căuta fața ta, Doamne!

9Nu‐ți

27.9
Ps. 69.17
143.7
ascunde fața de mine, nu lepăda în mânie pe robul tău. Tu ai fost ajutorul meu; nu mă lăsa, nici nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!

10Căci

27.10
Is. 49.15
tatăl meu și mama mea m‐au părăsit, dar Domnul mă va primi.

11Învață‐mă

27.11
Ps. 25.4
86.11
119
, Doamne, calea ta și du‐mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei.

12Nu

27.12
Ps. 35.25
mă lăsa în voia potrivnicilor mei, căci martori
27.12
1 Sam. 22.92 Sam. 16.7,8Ps. 35.11
mincinoși se ridică împotriva mea și cei ce nu răsuflă
27.12
Fapte. 9.1
decât asuprire.

13O! Dacă n‐aș fi crezut că voi vedea bunătatea Domnului în

27.13
Ps. 56.13
116.9
142.5Ier. 11.19Ezec. 26.20
pământul celor vii!…

14Nădăjduiește

27.14
Ps. 31.24
62.1,5
130.5Is. 25.9Hab. 2.3
în Domnul, întărește‐te și să ți se îmbărbăteze inima; da, nădăjduiește în Domnul!