Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
26

Rugăciune pentru scăparea nevinovăției

Un psalm al lui David

261Judecă‐mă

26.1
Ps. 7.8
, Doamne, căci
26.1
Vers. 11.
2 Reg. 20.3Prov. 20.7
am umblat în neprihănirea mea și în Domnul m‐am
26.1
Ps. 28.7
31.14Prov. 29.25
încrezut: nu mă voi clătina!

2Cercetează‐mă

26.2
Ps. 7.9
17.3
66.10
139.23Zah. 13.9
, Doamne, și cearcă‐mă, curățește‐mi rărunchii și inima.

3Căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și am umblat

26.3
2 Reg. 20.3
în adevărul tău.

4N‐am șezut cu

26.4
Ps. 1.1Ier. 15.17
oamenii deșerți și nu voi umbla cu cei vicleni.

5Urăsc

26.5
Ps. 31.6
139.21,22
obștea făcătorilor de rele și
26.5
Ps. 1.1
nu voi ședea cu cei nelegiuiți.

6Îmi voi spăla mâinile în

26.6
Ex. 30.19,20Ps. 73.131 Tim. 2.8
nevinovăție; și voi înconjura altarul tău, Doamne!

7Ca să fac să se audă glasul mulțumirii și să spun toate lucrările tale minunate.

8Doamne, iubesc

26.8
Ps. 27.4
locașul casei tale și locul locașului slavei tale.

9Nu‐mi

26.9
1 Sam. 25.29Ps. 28.3
răpi sufletul cu păcătoșii, nici viața cu oamenii de sânge,

10în ale căror mâini este răutate și dreapta lor este plină de mituiri

26.10
Ex. 23.8Deut. 16.191 Sam. 8.3Is. 33.15
.

11Dar eu voi umbla

26.11
Vers. 1.

în neprihănirea mea; răscumpără‐mă și îndură‐te de mine.

12Piciorul

26.12
Ps. 40.2
meu stă pe un loc neted
26.12
Ps. 27.11
; voi binecuvânta pe Domnul în obști
26.12
Ps. 22.22
107.32
111.1
.