Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Încredere fără frică în Dumnezeu

Un psalm al lui David

271Domnul este lumina

27.1
Ps. 84.11Is. 60.19,20Mica 7.8
mea și mântuirea
27.1
Ex. 15.2
mea; de cine să mă tem? Domnul
27.1
Ps. 62.2,6
118.14,21Is. 12.2
este tăria vieții mele; de cine să mă înfricoșez?

2Când au venit peste mine făcătorii de rele ca

27.2
Ps. 14.4
să‐mi mănânce carnea, apăsătorii mei și potrivnicii mei, ei s‐au poticnit și au căzut.

3Chiar dacă

27.3
Ps. 3.6
ar tăbărî împotriva mea o oaste, inima mea nu se va teme, chiar război dacă s‐ar ridica împotriva mea, și atunci voi avea încredere.

4Un

27.4
Ps. 26.8
lucru am cerut Domnului, acesta îl voi căuta: să locuiesc
27.4
Ps. 65.4Lc. 2.37
în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea
27.4
Ps. 90.17
Domnului și să întreb în templul său.

5Căci el mă va ascunde în coliba sa în

27.5
Ps. 31.20
83.3
91.1Is. 4.6
ziua necazului; el mă va ascunde în ascunzătoarea cortului său; el mă va înălța
27.5
Ps. 40.2
pe stâncă.

6Și acum capul

27.6
Ps. 3.3
mi se va înălța mai presus de vrăjmașii mei din jurul meu și voi aduce în cortul său jertfe de bucurie; voi cânta, da, voi cânta laude Domnului.

7Auzi, Doamne, strig cu glasul meu, îndură‐te de mine și răspunde‐mi.

8Inima mea a zis pentru tine: Căutați

27.8
Ps. 24.6
105.4
fața mea! Voi căuta fața ta, Doamne!

9Nu‐ți

27.9
Ps. 69.17
143.7
ascunde fața de mine, nu lepăda în mânie pe robul tău. Tu ai fost ajutorul meu; nu mă lăsa, nici nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!

10Căci

27.10
Is. 49.15
tatăl meu și mama mea m‐au părăsit, dar Domnul mă va primi.

11Învață‐mă

27.11
Ps. 25.4
86.11
119
, Doamne, calea ta și du‐mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei.

12Nu

27.12
Ps. 35.25
mă lăsa în voia potrivnicilor mei, căci martori
27.12
1 Sam. 22.92 Sam. 16.7,8Ps. 35.11
mincinoși se ridică împotriva mea și cei ce nu răsuflă
27.12
Fapte. 9.1
decât asuprire.

13O! Dacă n‐aș fi crezut că voi vedea bunătatea Domnului în

27.13
Ps. 56.13
116.9
142.5Ier. 11.19Ezec. 26.20
pământul celor vii!…

14Nădăjduiește

27.14
Ps. 31.24
62.1,5
130.5Is. 25.9Hab. 2.3
în Domnul, întărește‐te și să ți se îmbărbăteze inima; da, nădăjduiește în Domnul!