Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
26

Rugăciune pentru scăparea nevinovăției

Un psalm al lui David

261Judecă‐mă

26.1
Ps. 7.8
, Doamne, căci
26.1
Vers. 11.
am umblat în neprihănirea mea și în Domnul m‐am
26.1
Ps. 28.7
31.14Prov. 29.25
încrezut: nu mă voi clătina!

2Cercetează‐mă

26.2
Ps. 7.9
17.3
66.10
139.23Zah. 13.9
, Doamne, și cearcă‐mă, curățește‐mi rărunchii și inima.

3Căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și am umblat

26.3
2 Reg. 20.3
în adevărul tău.

4N‐am șezut cu

26.4
Ps. 1.1Ier. 15.17
oamenii deșerți și nu voi umbla cu cei vicleni.

5Urăsc

26.5
Ps. 31.6
139.21,22
obștea făcătorilor de rele și
26.5
Ps. 1.1
nu voi ședea cu cei nelegiuiți.

6Îmi voi spăla mâinile în

26.6
Ex. 30.19,20Ps. 73.131 Tim. 2.8
nevinovăție; și voi înconjura altarul tău, Doamne!

7Ca să fac să se audă glasul mulțumirii și să spun toate lucrările tale minunate.

8Doamne, iubesc

26.8
Ps. 27.4
locașul casei tale și locul locașului slavei tale.

9Nu‐mi

26.9
1 Sam. 25.29Ps. 28.3
răpi sufletul cu păcătoșii, nici viața cu oamenii de sânge,

10în ale căror mâini este răutate și dreapta lor este plină de mituiri

26.10
Ex. 23.8Deut. 16.191 Sam. 8.3Is. 33.15
.

11Dar eu voi umbla

26.11
Vers. 1.
în neprihănirea mea; răscumpără‐mă și îndură‐te de mine.

12Piciorul

26.12
Ps. 40.2
meu stă pe un loc neted
26.12
Ps. 27.11
; voi binecuvânta pe Domnul în obști
26.12
Ps. 22.22
107.32
111.1
.

27

Încredere fără frică în Dumnezeu

Un psalm al lui David

271Domnul este lumina

27.1
Ps. 84.11Is. 60.19,20Mica 7.8
mea și mântuirea
27.1
Ex. 15.2
mea; de cine să mă tem? Domnul
27.1
Ps. 62.2,6
118.14,21Is. 12.2
este tăria vieții mele; de cine să mă înfricoșez?

2Când au venit peste mine făcătorii de rele ca

27.2
Ps. 14.4
să‐mi mănânce carnea, apăsătorii mei și potrivnicii mei, ei s‐au poticnit și au căzut.

3Chiar dacă

27.3
Ps. 3.6
ar tăbărî împotriva mea o oaste, inima mea nu se va teme, chiar război dacă s‐ar ridica împotriva mea, și atunci voi avea încredere.

4Un

27.4
Ps. 26.8
lucru am cerut Domnului, acesta îl voi căuta: să locuiesc
27.4
Ps. 65.4Lc. 2.37
în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea
27.4
Ps. 90.17
Domnului și să întreb în templul său.

5Căci el mă va ascunde în coliba sa în

27.5
Ps. 31.20
83.3
91.1Is. 4.6
ziua necazului; el mă va ascunde în ascunzătoarea cortului său; el mă va înălța
27.5
Ps. 40.2
pe stâncă.

6Și acum capul

27.6
Ps. 3.3
mi se va înălța mai presus de vrăjmașii mei din jurul meu și voi aduce în cortul său jertfe de bucurie; voi cânta, da, voi cânta laude Domnului.

7Auzi, Doamne, strig cu glasul meu, îndură‐te de mine și răspunde‐mi.

8Inima mea a zis pentru tine: Căutați

27.8
Ps. 24.6
105.4
fața mea! Voi căuta fața ta, Doamne!

9Nu‐ți

27.9
Ps. 69.17
143.7
ascunde fața de mine, nu lepăda în mânie pe robul tău. Tu ai fost ajutorul meu; nu mă lăsa, nici nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!

10Căci

27.10
Is. 49.15
tatăl meu și mama mea m‐au părăsit, dar Domnul mă va primi.

11Învață‐mă

27.11
Ps. 25.4
86.11
119
, Doamne, calea ta și du‐mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei.

12Nu

27.12
Ps. 35.25
mă lăsa în voia potrivnicilor mei, căci martori
27.12
1 Sam. 22.92 Sam. 16.7,8Ps. 35.11
mincinoși se ridică împotriva mea și cei ce nu răsuflă
27.12
Fapte. 9.1
decât asuprire.

13O! Dacă n‐aș fi crezut că voi vedea bunătatea Domnului în

27.13
Ps. 56.13
116.9
142.5Ier. 11.19Ezec. 26.20
pământul celor vii!…

14Nădăjduiește

27.14
Ps. 31.24
62.1,5
130.5Is. 25.9Hab. 2.3
în Domnul, întărește‐te și să ți se îmbărbăteze inima; da, nădăjduiește în Domnul!

28

Rugăciune de ajutor și laudă pentru ascultarea ei

Un psalm al lui David

281Doamne, către tine voi striga. Stânca mea, să nu

28.1
Ps. 83.1
taci de la mine. Ca
28.1
Ps. 88.4
143.7
nu cumva tăcând față de mine, să mă asemăn cu cei ce se pogoară în groapă.

2Auzi glasul cererilor mele, când strig către tine, când

28.2
1 Reg. 6.22,23
8.28,29Ps. 5.7
îmi ridic mâinile către
28.2
Ps. 138.2
locul dinapoi al locașului sfințeniei tale.

3Nu

28.3
Ps. 26.9
mă răpi cu cei răi și cu lucrătorii nelegiuirii, care
28.3
Ps. 12.2
55.21
62.4Ier. 9.8
vorbesc pace cu semenii lor și răutatea este în inimile lor.

4Dă‐le

28.4
2 Tim. 4.14Ap. 18.6
după lucrul lor și după răutatea faptelor lor; dă‐le după lucrarea mâinilor lor; dă‐le ce li se cuvine.

5Pentru că

28.5
Iov 34.27Is. 5.12
nu iau aminte la lucrările Domnului, nici la lucrarea mâinilor sale, el îi va surpa și nu‐i va zidi.

6Binecuvântat să fie Domnul pentru că a auzit glasul cererilor mele.

7Domnul este tăria

28.7
Ps. 18.2
mea și scutul meu; în el mi s‐a
28.7
Ps. 13.5
22.4
încrezut inima și am fost ajutat; de aceea inima mi se veselește mult și‐l voi lăuda cu cântarea mea.

8Domnul este tăria poporului său și el este cetățuia

28.8
Ps. 20.6
izbăvirilor unsului său.

9Mântuiește poporul tău și binecuvântă moștenirea

28.9
Deut. 9.291 Reg. 8.51,53
ta, paște‐i și
28.9
Ezra 1.1
înalță‐i în veac.