Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Încredere fără frică în Dumnezeu

Un psalm al lui David

271Domnul este lumina

27.1
Ps. 84.11Is. 60.19,20Mica 7.8
mea și mântuirea
27.1
Ex. 15.2
mea; de cine să mă tem? Domnul
27.1
Ps. 62.2,6
118.14,21Is. 12.2
este tăria vieții mele; de cine să mă înfricoșez?

2Când au venit peste mine făcătorii de rele ca

27.2
Ps. 14.4
să‐mi mănânce carnea, apăsătorii mei și potrivnicii mei, ei s‐au poticnit și au căzut.

3Chiar dacă

27.3
Ps. 3.6
ar tăbărî împotriva mea o oaste, inima mea nu se va teme, chiar război dacă s‐ar ridica împotriva mea, și atunci voi avea încredere.

4Un

27.4
Ps. 26.8
lucru am cerut Domnului, acesta îl voi căuta: să locuiesc
27.4
Ps. 65.4Lc. 2.37
în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea
27.4
Ps. 90.17
Domnului și să întreb în templul său.

5Căci el mă va ascunde în coliba sa în

27.5
Ps. 31.20
83.3
91.1Is. 4.6
ziua necazului; el mă va ascunde în ascunzătoarea cortului său; el mă va înălța
27.5
Ps. 40.2
pe stâncă.

6Și acum capul

27.6
Ps. 3.3
mi se va înălța mai presus de vrăjmașii mei din jurul meu și voi aduce în cortul său jertfe de bucurie; voi cânta, da, voi cânta laude Domnului.

7Auzi, Doamne, strig cu glasul meu, îndură‐te de mine și răspunde‐mi.

8Inima mea a zis pentru tine: Căutați

27.8
Ps. 24.6
105.4
fața mea! Voi căuta fața ta, Doamne!

9Nu‐ți

27.9
Ps. 69.17
143.7
ascunde fața de mine, nu lepăda în mânie pe robul tău. Tu ai fost ajutorul meu; nu mă lăsa, nici nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!

10Căci

27.10
Is. 49.15
tatăl meu și mama mea m‐au părăsit, dar Domnul mă va primi.

11Învață‐mă

27.11
Ps. 25.4
86.11
119
, Doamne, calea ta și du‐mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei.

12Nu

27.12
Ps. 35.25
mă lăsa în voia potrivnicilor mei, căci martori
27.12
1 Sam. 22.92 Sam. 16.7,8Ps. 35.11
mincinoși se ridică împotriva mea și cei ce nu răsuflă
27.12
Fapte. 9.1
decât asuprire.

13O! Dacă n‐aș fi crezut că voi vedea bunătatea Domnului în

27.13
Ps. 56.13
116.9
142.5Ier. 11.19Ezec. 26.20
pământul celor vii!…

14Nădăjduiește

27.14
Ps. 31.24
62.1,5
130.5Is. 25.9Hab. 2.3
în Domnul, întărește‐te și să ți se îmbărbăteze inima; da, nădăjduiește în Domnul!

28

Rugăciune de ajutor și laudă pentru ascultarea ei

Un psalm al lui David

281Doamne, către tine voi striga. Stânca mea, să nu

28.1
Ps. 83.1
taci de la mine. Ca
28.1
Ps. 88.4
143.7
nu cumva tăcând față de mine, să mă asemăn cu cei ce se pogoară în groapă.

2Auzi glasul cererilor mele, când strig către tine, când

28.2
1 Reg. 6.22,23
8.28,29Ps. 5.7
îmi ridic mâinile către
28.2
Ps. 138.2
locul dinapoi al locașului sfințeniei tale.

3Nu

28.3
Ps. 26.9
mă răpi cu cei răi și cu lucrătorii nelegiuirii, care
28.3
Ps. 12.2
55.21
62.4Ier. 9.8
vorbesc pace cu semenii lor și răutatea este în inimile lor.

4Dă‐le

28.4
2 Tim. 4.14Ap. 18.6
după lucrul lor și după răutatea faptelor lor; dă‐le după lucrarea mâinilor lor; dă‐le ce li se cuvine.

5Pentru că

28.5
Iov 34.27Is. 5.12
nu iau aminte la lucrările Domnului, nici la lucrarea mâinilor sale, el îi va surpa și nu‐i va zidi.

6Binecuvântat să fie Domnul pentru că a auzit glasul cererilor mele.

7Domnul este tăria

28.7
Ps. 18.2
mea și scutul meu; în el mi s‐a
28.7
Ps. 13.5
22.4
încrezut inima și am fost ajutat; de aceea inima mi se veselește mult și‐l voi lăuda cu cântarea mea.

8Domnul este tăria poporului său și el este cetățuia

28.8
Ps. 20.6
izbăvirilor unsului său.

9Mântuiește poporul tău și binecuvântă moștenirea

28.9
Deut. 9.291 Reg. 8.51,53
ta, paște‐i și
28.9
Ezra 1.1
înalță‐i în veac.

29

Glasul Domnului în furtună

Un psalm al lui David

291Dați Domnului, fiii celor puternici, dați

29.1
1 Cron. 16.28,29Ps. 96.7,8,9
Domnului slavă și putere!

2Dați Domnului slava cuvenită numelui său; închinați‐vă înaintea Domnului în podoaba

29.2
2 Cron. 20.21
sfințeniei!

3Glasul Domnului este peste ape; Dumnezeul

29.3
Iov 37.4,5
slavei tună, Domnul pe ape mari.

4Glasul Domnului este puternic; glasul Domnului este plin de măreție.

5Glasul Domnului sfărâmă cedrii, da, Domnul sfărâmă cedrii

29.5
Is. 2.13
Libanului,

6și‐i

29.6
Ps. 114.4
face să sară în sus ca un vițel, pe Liban și pe Sirion
29.6
Deut. 3.9
ca pe un zimbru tânăr.

7Glasul Domnului varsă flacări de foc.

8Glasul Domnului cutremură pustia; Domnul cutremură pustia Cades

29.8
Num. 13.26
.

9Glasul Domnului face cerboaicele

29.9
Iov 39.1,2,3
să nască și dezgolește pădurile; și în templul său totul zice: Slavă!

10Domnul a șezut

29.10
Gen. 6.17Iov 38.8,25
ca împărat peste Potop. Da, Domnul șade ca împărat în
29.10
Ps. 10.16
veac.

11Domnul

29.11
Ps. 28.8
va da putere poporului său, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace.