Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

Glasul Domnului în furtună

Un psalm al lui David

291Dați Domnului, fiii celor puternici, dați

29.1
1 Cron. 16.28,29Ps. 96.7,8,9
Domnului slavă și putere!

2Dați Domnului slava cuvenită numelui său; închinați‐vă înaintea Domnului în podoaba

29.2
2 Cron. 20.21
sfințeniei!

3Glasul Domnului este peste ape; Dumnezeul

29.3
Iov 37.4,5
slavei tună, Domnul pe ape mari.

4Glasul Domnului este puternic; glasul Domnului este plin de măreție.

5Glasul Domnului sfărâmă cedrii, da, Domnul sfărâmă cedrii

29.5
Is. 2.13
Libanului,

6și‐i

29.6
Ps. 114.4
face să sară în sus ca un vițel, pe Liban și pe Sirion
29.6
Deut. 3.9
ca pe un zimbru tânăr.

7Glasul Domnului varsă flacări de foc.

8Glasul Domnului cutremură pustia; Domnul cutremură pustia Cades

29.8
Num. 13.26
.

9Glasul Domnului face cerboaicele

29.9
Iov 39.1,2,3
să nască și dezgolește pădurile; și în templul său totul zice: Slavă!

10Domnul a șezut

29.10
Gen. 6.17Iov 38.8,25
ca împărat peste Potop. Da, Domnul șade ca împărat în
29.10
Ps. 10.16
veac.

11Domnul

29.11
Ps. 28.8
va da putere poporului său, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace.