Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Rugăciune de ajutor și laudă pentru ascultarea ei

Un psalm al lui David

281Doamne, către tine voi striga. Stânca mea, să nu

28.1
Ps. 83.1
taci de la mine. Ca
28.1
Ps. 88.4
143.7
nu cumva tăcând față de mine, să mă asemăn cu cei ce se pogoară în groapă.

2Auzi glasul cererilor mele, când strig către tine, când

28.2
1 Reg. 6.22,23
8.28,29Ps. 5.7
îmi ridic mâinile către
28.2
Ps. 138.2
locul dinapoi al locașului sfințeniei tale.

3Nu

28.3
Ps. 26.9
mă răpi cu cei răi și cu lucrătorii nelegiuirii, care
28.3
Ps. 12.2
55.21
62.4Ier. 9.8
vorbesc pace cu semenii lor și răutatea este în inimile lor.

4Dă‐le

28.4
2 Tim. 4.14Ap. 18.6
după lucrul lor și după răutatea faptelor lor; dă‐le după lucrarea mâinilor lor; dă‐le ce li se cuvine.

5Pentru că

28.5
Iov 34.27Is. 5.12
nu iau aminte la lucrările Domnului, nici la lucrarea mâinilor sale, el îi va surpa și nu‐i va zidi.

6Binecuvântat să fie Domnul pentru că a auzit glasul cererilor mele.

7Domnul este tăria

28.7
Ps. 18.2
mea și scutul meu; în el mi s‐a
28.7
Ps. 13.5
22.4
încrezut inima și am fost ajutat; de aceea inima mi se veselește mult și‐l voi lăuda cu cântarea mea.

8Domnul este tăria poporului său și el este cetățuia

28.8
Ps. 20.6
izbăvirilor unsului său.

9Mântuiește poporul tău și binecuvântă moștenirea

28.9
Deut. 9.291 Reg. 8.51,53
ta, paște‐i și
28.9
Ezra 1.1
înalță‐i în veac.

29

Glasul Domnului în furtună

Un psalm al lui David

291Dați Domnului, fiii celor puternici, dați

29.1
1 Cron. 16.28,29Ps. 96.7,8,9
Domnului slavă și putere!

2Dați Domnului slava cuvenită numelui său; închinați‐vă înaintea Domnului în podoaba

29.2
2 Cron. 20.21
sfințeniei!

3Glasul Domnului este peste ape; Dumnezeul

29.3
Iov 37.4,5
slavei tună, Domnul pe ape mari.

4Glasul Domnului este puternic; glasul Domnului este plin de măreție.

5Glasul Domnului sfărâmă cedrii, da, Domnul sfărâmă cedrii

29.5
Is. 2.13
Libanului,

6și‐i

29.6
Ps. 114.4
face să sară în sus ca un vițel, pe Liban și pe Sirion
29.6
Deut. 3.9
ca pe un zimbru tânăr.

7Glasul Domnului varsă flacări de foc.

8Glasul Domnului cutremură pustia; Domnul cutremură pustia Cades

29.8
Num. 13.26
.

9Glasul Domnului face cerboaicele

29.9
Iov 39.1,2,3
să nască și dezgolește pădurile; și în templul său totul zice: Slavă!

10Domnul a șezut

29.10
Gen. 6.17Iov 38.8,25
ca împărat peste Potop. Da, Domnul șade ca împărat în
29.10
Ps. 10.16
veac.

11Domnul

29.11
Ps. 28.8
va da putere poporului său, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace.

30

Mulțumire pentru scăpare de la moarte

Un psalm; o cântare la sfințirea Casei; un psalm al lui David

301Te voi înălța, Doamne, căci m‐ai

30.1
Ps. 28.9
ridicat și n‐ai lăsat pe potrivnicii mei să se bucure
30.1
Ps. 25.2
35.19,24
de mine.

2O, Doamne Dumnezeul meu, am strigat către tine și m‐ai vindecat

30.2
Ps. 6.2
103.3
!

3Doamne, tu mi‐ai scos

30.3
Ps. 86.13
sufletul din Șeol; tu m‐ai păstrat viu ca să nu mă cobor
30.3
Ps. 28.1
în groapă!

4Cântați

30.4
1 Cron. 16.4Ps. 97.12
laudă Domnului, sfinții săi, și aduceți mulțumiri pomenirii lui sfinte.

5Căci mânia sa ține numai o clipă

30.5
Ps. 103.9Is. 26.20
51.7,82 Cor. 4.17
, o
30.5
Ps. 63.3
viață bunăvoința sa. Plânsul poate intra să mâie seara, iar dimineața
30.5
Ps. 126.5
vine bucuria.

6Dar eu am zis în liniștea

30.6
Iov 29.18
mea: Nu mă voi clătina în veac.

7Tu, Doamne, prin bunăvoința ta ai făcut muntele meu să stea tare… ți‐ai ascuns

30.7
Ps. 104.29
fața: am fost tulburat.

8Am strigat către tine, Doamne, și am făcut Domnului cererea mea.

9Ce folos este în sângele meu, dacă mă voi pogorî în groapă? Oare te va lăuda pulberea

30.9
Ps. 6.5
88.11
115.17
118.17Is. 38.18
? Va spune ea adevărul tău?

10Auzi, Doamne, și îndură‐te de mine, Doamne, fii ajutorul meu!

11Tu mi‐ai schimbat

30.11
2 Sam. 6.14Is. 61.3Ier. 31.4
jalea în joc; mi‐ai dezlegat sacul și m‐ai încins cu bucurie,

12ca slava mea să‐ți cânte și să nu tacă; Doamne Dumnezeul meu, în veac te voi preamări!