Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Domnia Unsului Domnului

21De ce se îmbulzesc

2.1
Ps. 46.6Fapte. 4.25,26
cu zarvă neamurile și popoarele cugetă deșertăciune?

2Împărații pământului se scoală și mai marii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva Unsului său

2.2
Ps. 45.7In. 1.41
zicând:

3Să rupem

2.3
Ier. 5.5Lc. 19.14
legăturile lor și să lepădăm de la noi funiile lor.

4Cel ce

2.4
Ps. 11.4
locuiește în ceruri va râde
2.4
Ps. 37.13
59.8Prov. 1.26
, Domnul își va bate joc de ei.

5Atunci le va vorbi în mânia sa și‐i va înspăimânta în aprinderea sa.

6Și eu am uns pe împăratul meu peste Sion, muntele

2.6
2 Sam. 5.7
sfințeniei mele.

7Voi vesti hotărârea: Domnul mi‐a zis: Tu

2.7
Fapte. 13.33Evr. 1.5
5.5
ești Fiul meu, astăzi te‐am născut.

8Cere

2.8
Ps. 22.27
72.8
89.27Dan. 7.13,14In. 17.4‐5
19.15
de la mine și‐ți voi da neamurile drept moștenire și marginile pământului drept stăpânire.

9Tu

2.9
Ps. 89.23Ap. 2.27
12.5
le vei zdrobi cu un toiag de fier, le vei sfărâma ca vasele olarului.

10Și acum înțelepțiți‐vă împăraților, învățați‐vă, judecători ai pământului.

11Slujiți

2.11
Evr. 12.28
Domnului cu frică și bucurați‐vă cu cutremur
2.11
Fil. 2.12
!

12Sărutați

2.12
Gen. 41.401 Sam. 10.1In. 5.23
pe Fiul, ca să nu se mânie și să fiți pierduți pe cale, căci mânia
2.12
Ap. 6.16,17
lui se va aprinde curând. Ferice
2.12
Ps. 34.8
84.12Prov. 16.20Is. 30.18Ier. 17.7Rom. 9.33
10.111 Pet. 2.6
de toți care își pun încrederea în el.

3

Rugăciune de dimineață: încrederea în Dumnezeu

Un psalm al lui David, când a fugit de fiul său Absalom

31Doamne, cât

3.1
2 Sam. 15
16
17
18
de mulți sunt potrivnicii mei! Mulți se scoală împotriva mea.

2Mulți zic despre sufletul meu: pentru

3.2
2 Sam. 16.8Ps. 71.11
el nu este mântuire în Dumnezeu. (Sela).

3Dar tu, Doamne, ești scut

3.3
Gen. 15.1Ps. 28.8
119.114
în jurul meu, slava mea și cel ce înalță
3.3
Ps. 27.6
capul meu.

4Cu glasul meu strig către Domnul și el îmi va răspunde

3.4
Ps. 34.4
din muntele
3.4
Ps. 2.6
43.3
99.9
sfințeniei sale. (Sela).

5M‐am culcat

3.5
Lev. 26.6Ps. 4.8Prov. 3.24
și am dormit; m‐am deșteptat, căci Domnul mă sprijină.

6Nu mă voi teme

3.6
Ps. 27.3
de zecile de mii ale poporului, care s‐au înșiruit împotriva mea, de jur împrejur.

7Scoală‐te, Doamne; mântuiește‐mă, Dumnezeul meu, căci tu ai bătut

3.7
Iov 16.10
29.17Ps. 58.6Plâng. 3.30
peste fălci pe toți vrăjmașii mei; ai zdrobit dinții celor răi.

8A Domnului

3.8
Prov. 21.31Is. 43.11Ier. 3.23Osea 13.4Iona 2.9Ap. 7.10
19.1
este mântuirea: Binecuvântarea ta fie peste poporul tău. (Sela).

4

Rugăciune de seară: de încredere în Dumnezeu

Către mai marele muzicii. Pe instrumente cu coarde. Un psalm al lui David

41Răspunde‐mi când strig, Dumnezeul dreptății mele! M‐ai scos la loc larg în strâmtorare. Îndură‐te de mine și auzi rugăciunea mea!

2Fii ai oamenilor! Până când va fi spre batjocură slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți căuta minciuna? (Sela).

3Dar să știți că Domnul

4.3
2 Tim. 2.192 Pet. 2.9
și‐a ales pe cel cuvios; Domnul va auzi când voi striga către el.

4Cutremurați‐vă

4.4
Ef. 4.26
și nu păcătuiți, cugetați
4.4
Ps. 77.62 Cor. 13.5
în inimile voastre pe patul vostru și tăceți. (Sela).

5Jertfiți jerfe

4.5
Deut. 33.19Ps. 50.14
51.192 Sam. 15.12
de dreptate și încredeți‐vă
4.5
Ps. 37.3
62.8
în Domnul.

6Mulți zic: Cine ne va arăta vreun bine? Înalță

4.6
Num. 6.26Ps. 80.3,7,19
119.135
peste noi lumina feței tale, Doamne!

7Tu ai pus veselie

4.7
Is. 9.3
în inima mea mai mult decât în vremea când grâul și mustul lor erau în belșug.

8Mă voi culca și voi dormi în pace

4.8
Iov 11.18,19Ps. 3
, căci
4.8
Lev. 25.18,19
26Deut. 12.10
numai tu, Doamne, mă faci să locuiesc la adăpost.