Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
30

Mulțumire pentru scăpare de la moarte

Un psalm; o cântare la sfințirea Casei; un psalm al lui David

301Te voi înălța, Doamne, căci m‐ai

30.1
Ps. 28.9
ridicat și n‐ai lăsat pe potrivnicii mei să se bucure
30.1
Ps. 25.2
35.19,24
de mine.

2O, Doamne Dumnezeul meu, am strigat către tine și m‐ai vindecat

30.2
Ps. 6.2
103.3
!

3Doamne, tu mi‐ai scos

30.3
Ps. 86.13
sufletul din Șeol; tu m‐ai păstrat viu ca să nu mă cobor
30.3
Ps. 28.1
în groapă!

4Cântați

30.4
1 Cron. 16.4Ps. 97.12
laudă Domnului, sfinții săi, și aduceți mulțumiri pomenirii lui sfinte.

5Căci mânia sa ține numai o clipă

30.5
Ps. 103.9Is. 26.20
51.7,82 Cor. 4.17
, o
30.5
Ps. 63.3
viață bunăvoința sa. Plânsul poate intra să mâie seara, iar dimineața
30.5
Ps. 126.5
vine bucuria.

6Dar eu am zis în liniștea

30.6
Iov 29.18
mea: Nu mă voi clătina în veac.

7Tu, Doamne, prin bunăvoința ta ai făcut muntele meu să stea tare… ți‐ai ascuns

30.7
Ps. 104.29
fața: am fost tulburat.

8Am strigat către tine, Doamne, și am făcut Domnului cererea mea.

9Ce folos este în sângele meu, dacă mă voi pogorî în groapă? Oare te va lăuda pulberea

30.9
Ps. 6.5
88.11
115.17
118.17Is. 38.18
? Va spune ea adevărul tău?

10Auzi, Doamne, și îndură‐te de mine, Doamne, fii ajutorul meu!

11Tu mi‐ai schimbat

30.11
2 Sam. 6.14Is. 61.3Ier. 31.4
jalea în joc; mi‐ai dezlegat sacul și m‐ai încins cu bucurie,

12ca slava mea să‐ți cânte și să nu tacă; Doamne Dumnezeul meu, în veac te voi preamări!