Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
31

Plângere și laudă

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

311În tine

31.1
Ps. 22.5
25.2
71.1Is. 49.23
, Doamne, îmi pun încrederea, nu mă lăsa să fiu rușinat niciodată. Izbăvește‐mă în
31.1
Ps. 143.1
dreptatea ta.

2Pleacă‐ți

31.2
Ps. 71.2
urechea spre mine. Izbăvește‐mă degrabă; fii pentru mine o stâncă tare, o cetățuie ca să mă mântuiești.

3Căci

31.3
Ps. 18.2
tu ești stânca mea și cetățuia mea. De aceea, pentru
31.3
Ps. 23.3
25.11
numele tău povățuiește‐mă și călăuzește‐mă.

4Scoate‐mă din cursa pe care mi‐au întins‐o în ascuns, căci tu ești tăria mea.

5În mâna

31.5
Lc. 23.46Fapte. 7.59
ta îmi încredințez duhul. Tu m‐ai răscumpărat, Doamne Dumnezeul adevărului!

6Urăsc pe cei ce

31.6
Iona 2.8
privesc la deșertăciuni mincinoase și mă încred în Domnul.

7Mă voi veseli și mă voi bucura de îndurarea ta; căci ai văzut întristarea mea, ai cunoscut

31.7
In. 10.27
sufletul meu în strâmtorări,

8și nu m‐ai închis

31.8
Deut. 32.301 Sam. 17.46
24.18
în mâna vrăjmașului; mi‐ai pus
31.8
Ps. 4.1
18.19
piciorul în loc larg.

9Îndură‐te de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare; mi se topește

31.9
Ps. 6.7
ochiul de întristare, da, sufletul meu și trupul meu.

10Căci viața mi se trece în necaz și anii în suspin. Mi se duce puterea din pricina nelegiuirii mele și oasele

31.10
Ps. 32.3
102.3
mi se topesc.

11Din pricina tuturor potrivnicilor mei am ajuns

31.11
Ps. 41.8Is. 53.4
de ocară; da, vecinilor mei chiar foarte mult, și spaima cunoscuților
31.11
Iov 19.13Ps. 38.11
88.8,18
mei. Cei ce
31.11
Ps. 64.8
m‐au văzut afară au fugit dinaintea mea.

12Sunt uitat ca un mort din

31.12
Ps. 88.4,5
inima lor; sunt ca un vas sfărâmat.

13Căci am auzit

31.13
Ier. 20.10
defăimarea multora, — spaimă
31.13
Ier. 6.25
20.3Plâng. 2.22
de toate părțile! — căci s‐au sfătuit
31.13
Mat. 27.1
împreună împotriva mea, cugetau să‐mi ia viața.

14Dar eu m‐am încrezut în tine, Doamne, am zis: Tu ești Dumnezeul meu.

15Vremurile mele sunt în mâna ta; izbăvește‐mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc.

16

31.16
Num. 6.25,26Ps. 4.6
67.1
să lumineze fața ta peste robul tău; mântuiește‐mă în bunătatea ta.

17Doamne, nu

31.17
Ps. 25.2
mă lăsa să fiu rușinat, căci pe tine te‐am chemat. Cei răi să fie rușinați, să tacă
31.17
1 Sam. 2.9Ps. 115.17
în Șeol.

18Să amuțească

31.18
Ps. 12.3
buzele mincinoase, care vorbesc
31.18
1 Sam. 2.3Ps. 94.4Iuda 15
împotriva dreptului cu nerușinare, cu mândrie și dispreț!

19O! cât

31.19
Is. 64.41 Cor. 2.9
de mare este bunătatea ta pe care ai păstrat‐o pentru cei ce se tem de tine, pe care o arăți celor ce își pun încrederea în tine înaintea fiilor oamenilor!

20Tu

31.20
Ps. 27.5
32.7
îi vei ascunde la adăpostul feței tale de uneltirile omului. Tu îi
31.20
Iov 5.21
vei ține ascunși într‐un cort de cearta limbilor.

21Binecuvântat fie Domnul, căci mi‐a arătat

31.21
Ps. 17.7
bunătatea sa minunată într‐o
31.21
1 Sam. 23.7
cetate tare.

22Și eu în

31.22
1 Sam. 23.26Ps. 116.11
graba mea am zis: Sunt stârpit
31.22
Is. 38.11,12Plâng. 3.54Iona 2.4
dinaintea ochilor tăi. Dar ai auzit glasul cererilor mele, când am strigat către tine.

23Iubiți

31.23
Ps. 34.9
pe Domnul, toți sfinții săi! Domnul păzește pe cei credincioși și răsplătește cu prisos celui ce lucrează cu mândrie.

24Întăriți‐vă

31.24
Ps. 27.14
și să vi se îmbărbăteze inima, toți cei ce așteptați pe Domnul.