Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
31

Plângere și laudă

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

311În tine

31.1
Ps. 22.5
25.2
71.1Is. 49.23
, Doamne, îmi pun încrederea, nu mă lăsa să fiu rușinat niciodată. Izbăvește‐mă în
31.1
Ps. 143.1
dreptatea ta.

2Pleacă‐ți

31.2
Ps. 71.2
urechea spre mine. Izbăvește‐mă degrabă; fii pentru mine o stâncă tare, o cetățuie ca să mă mântuiești.

3Căci

31.3
Ps. 18.2
tu ești stânca mea și cetățuia mea. De aceea, pentru
31.3
Ps. 23.3
25.11
numele tău povățuiește‐mă și călăuzește‐mă.

4Scoate‐mă din cursa pe care mi‐au întins‐o în ascuns, căci tu ești tăria mea.

5În mâna

31.5
Lc. 23.46Fapte. 7.59
ta îmi încredințez duhul. Tu m‐ai răscumpărat, Doamne Dumnezeul adevărului!

6Urăsc pe cei ce

31.6
Iona 2.8
privesc la deșertăciuni mincinoase și mă încred în Domnul.

7Mă voi veseli și mă voi bucura de îndurarea ta; căci ai văzut întristarea mea, ai cunoscut

31.7
In. 10.27
sufletul meu în strâmtorări,

8și nu m‐ai închis

31.8
Deut. 32.301 Sam. 17.46
24.18
în mâna vrăjmașului; mi‐ai pus
31.8
Ps. 4.1
18.19
piciorul în loc larg.

9Îndură‐te de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare; mi se topește

31.9
Ps. 6.7
ochiul de întristare, da, sufletul meu și trupul meu.

10Căci viața mi se trece în necaz și anii în suspin. Mi se duce puterea din pricina nelegiuirii mele și oasele

31.10
Ps. 32.3
102.3
mi se topesc.

11Din pricina tuturor potrivnicilor mei am ajuns

31.11
Ps. 41.8Is. 53.4
de ocară; da, vecinilor mei chiar foarte mult, și spaima cunoscuților
31.11
Iov 19.13Ps. 38.11
88.8,18
mei. Cei ce
31.11
Ps. 64.8
m‐au văzut afară au fugit dinaintea mea.

12Sunt uitat ca un mort din

31.12
Ps. 88.4,5
inima lor; sunt ca un vas sfărâmat.

13Căci am auzit

31.13
Ier. 20.10
defăimarea multora, — spaimă
31.13
Ier. 6.25
20.3Plâng. 2.22
de toate părțile! — căci s‐au sfătuit
31.13
Mat. 27.1
împreună împotriva mea, cugetau să‐mi ia viața.

14Dar eu m‐am încrezut în tine, Doamne, am zis: Tu ești Dumnezeul meu.

15Vremurile mele sunt în mâna ta; izbăvește‐mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc.

16

31.16
Num. 6.25,26Ps. 4.6
67.1
să lumineze fața ta peste robul tău; mântuiește‐mă în bunătatea ta.

17Doamne, nu

31.17
Ps. 25.2
mă lăsa să fiu rușinat, căci pe tine te‐am chemat. Cei răi să fie rușinați, să tacă
31.17
1 Sam. 2.9Ps. 115.17
în Șeol.

18Să amuțească

31.18
Ps. 12.3
buzele mincinoase, care vorbesc
31.18
1 Sam. 2.3Ps. 94.4Iuda 15
împotriva dreptului cu nerușinare, cu mândrie și dispreț!

19O! cât

31.19
Is. 64.41 Cor. 2.9
de mare este bunătatea ta pe care ai păstrat‐o pentru cei ce se tem de tine, pe care o arăți celor ce își pun încrederea în tine înaintea fiilor oamenilor!

20Tu

31.20
Ps. 27.5
32.7
îi vei ascunde la adăpostul feței tale de uneltirile omului. Tu îi
31.20
Iov 5.21
vei ține ascunși într‐un cort de cearta limbilor.

21Binecuvântat fie Domnul, căci mi‐a arătat

31.21
Ps. 17.7
bunătatea sa minunată într‐o
31.21
1 Sam. 23.7
cetate tare.

22Și eu în

31.22
1 Sam. 23.26Ps. 116.11
graba mea am zis: Sunt stârpit
31.22
Is. 38.11,12Plâng. 3.54Iona 2.4
dinaintea ochilor tăi. Dar ai auzit glasul cererilor mele, când am strigat către tine.

23Iubiți

31.23
Ps. 34.9
pe Domnul, toți sfinții săi! Domnul păzește pe cei credincioși și răsplătește cu prisos celui ce lucrează cu mândrie.

24Întăriți‐vă

31.24
Ps. 27.14
și să vi se îmbărbăteze inima, toți cei ce așteptați pe Domnul.

32

Fericirea celor ce li se iartă păcatele

Un psalm al lui David. Maschil

321Ferice de cel cu păcatul iertat

32.1
Ps. 85.2Rom. 4.6,7,8
și cu păcatul acoperit.

2Ferice de omul căruia Domnul nu‐i socotește

32.2
2 Cor. 5.19
nelegiuirea și în al cărui
32.2
In. 1.47
duh nu este viclenie.

3Când tăceam, mi se topeau oasele de geamătul meu toată ziua.

4Căci zi și noapte mâna

32.4
1 Sam. 5.6,11Iov 33.7Ps. 38.2
ta era grea asupra mea: Vlaga mea se prefăcuse în uscăciune de vară. (Sela.)

5Ți‐am făcut cunoscut păcatul meu și n‐am acoperit nelegiuirea mea; am zis

32.5
Prov. 28.13Is. 65.24Lc. 15.18,211 In. 1.9
: Voi mărturisi abaterile mele Domnului; și ai iertat nelegiuirea păcatului meu. (Sela.)

6Pentru

32.6
1 Tim. 1.16
aceasta oricine este evlavios să se roage
32.6
Is. 55.6In. 7.34
ție la vremea când poți fi găsit. Cu adevărat, dacă va vărsa potop de ape mari, pe el nu‐l vor ajunge.

7Tu

32.7
Ps. 9.9
27.5
31.20
119.114
ești ascunzătoarea mea, tu mă vei păzi de necaz, tu mă vei înconjura cu cântări
32.7
Ex. 15.1Jud. 5.12 Sam. 22.1
de izbăvire. (Sela).

8Eu te voi învăța și‐ți voi arăta calea pe care să mergi: Te voi sfătui cu ochiul meu peste tine.

9Nu

32.9
Prov. 26.3Iac. 3.3
fiți ca un cal sau ca un catâr, care
32.9
Iov 35.11
n‐au pricepere, a căror podoabă este frâul și zăbala ca să‐i înfrâneze să nu se apropie de tine.

10Cel rău are parte de

32.10
Prov. 13.21Rom. 2.9
multe dureri, dar pe cel ce
32.10
Ps. 34.8
84.12Prov. 16.20Ier. 17.7
se încrede în Domnul îl va înconjura îndurarea.

11Bucurați‐vă

32.11
Ps. 64.10
68.3
în Domnul și veseliți‐vă, drepților! Și strigați de bucurie, toți cei drepți la inimă.

33

Laudă atotputernicei bunătăți dumnezeiești

331Bucurați‐vă, drepților, în

33.1
Ps. 32.11
97.12
Domnul. Celor
33.1
Ps. 147.1
drepți le stă bine lauda.

2Mulțumiți Domnului cu harfă, cântați‐i laude din psalteriul cu

33.2
Ps. 92.3
144.9
zece strune.

3Cântați‐i

33.3
Ps. 96.1
98.1
144.9
149.1Is. 42.10Ap. 5.9
o cântare nouă, cântați‐i cu măiestrie, cu strigăt tare.

4Căci cuvântul Domnului este drept și toată lucrarea sa este cu credincioșie.

5El

33.5
Ps. 11.7
45.7
iubește dreptatea și judecata, pământul este plin de bunătatea
33.5
Ps. 119.64
Domnului.

6Cerurile au fost făcute prin

33.6
Gen. 1.6,7Evr. 11.32 Pet. 3.5
cuvântul Domnului și toată
33.6
Iov 26.13
oștirea lor prin
33.6
Gen. 2.1
suflarea gurii sale.

7El

33.7
Gen. 1.9Iov 26.10
38.8
adună grămadă apele mării, și pune adâncurile în vistierii.

8Tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să se înspăimânte de el.

9Căci el

33.9
Gen. 1.3Ps. 148.5
a zis și s‐a făcut, a poruncit și a fost acolo.

10Domnul

33.10
Is. 8.10
19.3
nimicește sfatul neamurilor, zădărnicește gândurile popoarelor.

11Sfatul

33.11
Iov 23.13Prov. 19.21Is. 46.10
Domnului rămâne în veac, gândurile inimii sale din neam în neam.

12Ferice

33.12
Ps. 65.4
144.15
de neamul al cărui Dumnezeu este Domnul, poporul pe care și l‐a ales
33.12
Ex. 19.5Deut. 7.6
de moștenire!

13Domnul privește din

33.13
2 Cron. 16.9Iov 28.21Ps. 11.4
14.2Prov. 15.3
ceruri, vede pe toți copiii oamenilor.

14Din locul locuinței sale se uită peste toți locuitorii pământului:

15El, care întocmește inima tuturor, el, care privește

33.15
Iov 34.21Ier. 32.19
toate faptele lor.

16Niciun împărat

33.16
Ps. 44.6
nu este mântuit prin mulțimea unei oștiri. Viteazul nu este izbăvit prin putere mare.

17Calul

33.17
Ps. 20.7
147.10Prov. 21.31
este zadarnic pentru scăpare și prin marea sa putere nu va scăpa pe nimeni.

18Iată

33.18
Iov 36.7Ps. 34.151 Pet. 3.12
, ochiul Domnului este peste
33.18
Ps. 147.11
cei ce se tem de el, peste cei ce nădăjduiesc în îndurarea sa,

19ca să le scape

33.19
Iov 5.20Ps. 37.19
sufletul de la moarte și să‐i țină vii în foamete.

20Sufletul

33.20
Ps. 62.1,5
130.6
nostru a așteptat pe Domnul: El
33.20
Ps. 115.9‐11
este ajutorul nostru și scutul nostru.

21Căci ni se va bucura inima

33.21
Ps. 13.5Zah. 10.7In. 16.22
în el pentru că ne‐am încrezut în sfântul său nume.

22Fie îndurarea ta, Doamne, peste noi, după cum am nădăjduit noi în tine.