Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
33

Laudă atotputernicei bunătăți dumnezeiești

331Bucurați‐vă, drepților, în

33.1
Ps. 32.11
97.12
Domnul. Celor
33.1
Ps. 147.1
drepți le stă bine lauda.

2Mulțumiți Domnului cu harfă, cântați‐i laude din psalteriul cu

33.2
Ps. 92.3
144.9
zece strune.

3Cântați‐i

33.3
Ps. 96.1
98.1
144.9
149.1Is. 42.10Ap. 5.9
o cântare nouă, cântați‐i cu măiestrie, cu strigăt tare.

4Căci cuvântul Domnului este drept și toată lucrarea sa este cu credincioșie.

5El

33.5
Ps. 11.7
45.7
iubește dreptatea și judecata, pământul este plin de bunătatea
33.5
Ps. 119.64
Domnului.

6Cerurile au fost făcute prin

33.6
Gen. 1.6,7Evr. 11.32 Pet. 3.5
cuvântul Domnului și toată
33.6
Iov 26.13
oștirea lor prin
33.6
Gen. 2.1
suflarea gurii sale.

7El

33.7
Gen. 1.9Iov 26.10
38.8
adună grămadă apele mării, și pune adâncurile în vistierii.

8Tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să se înspăimânte de el.

9Căci el

33.9
Gen. 1.3Ps. 148.5
a zis și s‐a făcut, a poruncit și a fost acolo.

10Domnul

33.10
Is. 8.10
19.3
nimicește sfatul neamurilor, zădărnicește gândurile popoarelor.

11Sfatul

33.11
Iov 23.13Prov. 19.21Is. 46.10
Domnului rămâne în veac, gândurile inimii sale din neam în neam.

12Ferice

33.12
Ps. 65.4
144.15
de neamul al cărui Dumnezeu este Domnul, poporul pe care și l‐a ales
33.12
Ex. 19.5Deut. 7.6
de moștenire!

13Domnul privește din

33.13
2 Cron. 16.9Iov 28.21Ps. 11.4
14.2Prov. 15.3
ceruri, vede pe toți copiii oamenilor.

14Din locul locuinței sale se uită peste toți locuitorii pământului:

15El, care întocmește inima tuturor, el, care privește

33.15
Iov 34.21Ier. 32.19
toate faptele lor.

16Niciun împărat

33.16
Ps. 44.6
nu este mântuit prin mulțimea unei oștiri. Viteazul nu este izbăvit prin putere mare.

17Calul

33.17
Ps. 20.7
147.10Prov. 21.31
este zadarnic pentru scăpare și prin marea sa putere nu va scăpa pe nimeni.

18Iată

33.18
Iov 36.7Ps. 34.151 Pet. 3.12
, ochiul Domnului este peste
33.18
Ps. 147.11
cei ce se tem de el, peste cei ce nădăjduiesc în îndurarea sa,

19ca să le scape

33.19
Iov 5.20Ps. 37.19
sufletul de la moarte și să‐i țină vii în foamete.

20Sufletul

33.20
Ps. 62.1,5
130.6
nostru a așteptat pe Domnul: El
33.20
Ps. 115.9‐11
este ajutorul nostru și scutul nostru.

21Căci ni se va bucura inima

33.21
Ps. 13.5Zah. 10.7In. 16.22
în el pentru că ne‐am încrezut în sfântul său nume.

22Fie îndurarea ta, Doamne, peste noi, după cum am nădăjduit noi în tine.