Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
32

Fericirea celor ce li se iartă păcatele

Un psalm al lui David. Maschil

321Ferice de cel cu păcatul iertat

32.1
Ps. 85.2Rom. 4.6,7,8
și cu păcatul acoperit.

2Ferice de omul căruia Domnul nu‐i socotește

32.2
2 Cor. 5.19
nelegiuirea și în al cărui
32.2
In. 1.47
duh nu este viclenie.

3Când tăceam, mi se topeau oasele de geamătul meu toată ziua.

4Căci zi și noapte mâna

32.4
1 Sam. 5.6,11Iov 33.7Ps. 38.2
ta era grea asupra mea: Vlaga mea se prefăcuse în uscăciune de vară. (Sela.)

5Ți‐am făcut cunoscut păcatul meu și n‐am acoperit nelegiuirea mea; am zis

32.5
Prov. 28.13Is. 65.24Lc. 15.18,211 In. 1.9
: Voi mărturisi abaterile mele Domnului; și ai iertat nelegiuirea păcatului meu. (Sela.)

6Pentru

32.6
1 Tim. 1.16
aceasta oricine este evlavios să se roage
32.6
Is. 55.6In. 7.34
ție la vremea când poți fi găsit. Cu adevărat, dacă va vărsa potop de ape mari, pe el nu‐l vor ajunge.

7Tu

32.7
Ps. 9.9
27.5
31.20
119.114
ești ascunzătoarea mea, tu mă vei păzi de necaz, tu mă vei înconjura cu cântări
32.7
Ex. 15.1Jud. 5.12 Sam. 22.1
de izbăvire. (Sela).

8Eu te voi învăța și‐ți voi arăta calea pe care să mergi: Te voi sfătui cu ochiul meu peste tine.

9Nu

32.9
Prov. 26.3Iac. 3.3
fiți ca un cal sau ca un catâr, care
32.9
Iov 35.11
n‐au pricepere, a căror podoabă este frâul și zăbala ca să‐i înfrâneze să nu se apropie de tine.

10Cel rău are parte de

32.10
Prov. 13.21Rom. 2.9
multe dureri, dar pe cel ce
32.10
Ps. 34.8
84.12Prov. 16.20Ier. 17.7
se încrede în Domnul îl va înconjura îndurarea.

11Bucurați‐vă

32.11
Ps. 64.10
68.3
în Domnul și veseliți‐vă, drepților! Și strigați de bucurie, toți cei drepți la inimă.

33

Laudă atotputernicei bunătăți dumnezeiești

331Bucurați‐vă, drepților, în

33.1
Ps. 32.11
97.12
Domnul. Celor
33.1
Ps. 147.1
drepți le stă bine lauda.

2Mulțumiți Domnului cu harfă, cântați‐i laude din psalteriul cu

33.2
Ps. 92.3
144.9
zece strune.

3Cântați‐i

33.3
Ps. 96.1
98.1
144.9
149.1Is. 42.10Ap. 5.9
o cântare nouă, cântați‐i cu măiestrie, cu strigăt tare.

4Căci cuvântul Domnului este drept și toată lucrarea sa este cu credincioșie.

5El

33.5
Ps. 11.7
45.7
iubește dreptatea și judecata, pământul este plin de bunătatea
33.5
Ps. 119.64
Domnului.

6Cerurile au fost făcute prin

33.6
Gen. 1.6,7Evr. 11.32 Pet. 3.5
cuvântul Domnului și toată
33.6
Iov 26.13
oștirea lor prin
33.6
Gen. 2.1
suflarea gurii sale.

7El

33.7
Gen. 1.9Iov 26.10
38.8
adună grămadă apele mării, și pune adâncurile în vistierii.

8Tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să se înspăimânte de el.

9Căci el

33.9
Gen. 1.3Ps. 148.5
a zis și s‐a făcut, a poruncit și a fost acolo.

10Domnul

33.10
Is. 8.10
19.3
nimicește sfatul neamurilor, zădărnicește gândurile popoarelor.

11Sfatul

33.11
Iov 23.13Prov. 19.21Is. 46.10
Domnului rămâne în veac, gândurile inimii sale din neam în neam.

12Ferice

33.12
Ps. 65.4
144.15
de neamul al cărui Dumnezeu este Domnul, poporul pe care și l‐a ales
33.12
Ex. 19.5Deut. 7.6
de moștenire!

13Domnul privește din

33.13
2 Cron. 16.9Iov 28.21Ps. 11.4
14.2Prov. 15.3
ceruri, vede pe toți copiii oamenilor.

14Din locul locuinței sale se uită peste toți locuitorii pământului:

15El, care întocmește inima tuturor, el, care privește

33.15
Iov 34.21Ier. 32.19
toate faptele lor.

16Niciun împărat

33.16
Ps. 44.6
nu este mântuit prin mulțimea unei oștiri. Viteazul nu este izbăvit prin putere mare.

17Calul

33.17
Ps. 20.7
147.10Prov. 21.31
este zadarnic pentru scăpare și prin marea sa putere nu va scăpa pe nimeni.

18Iată

33.18
Iov 36.7Ps. 34.151 Pet. 3.12
, ochiul Domnului este peste
33.18
Ps. 147.11
cei ce se tem de el, peste cei ce nădăjduiesc în îndurarea sa,

19ca să le scape

33.19
Iov 5.20Ps. 37.19
sufletul de la moarte și să‐i țină vii în foamete.

20Sufletul

33.20
Ps. 62.1,5
130.6
nostru a așteptat pe Domnul: El
33.20
Ps. 115.9‐11
este ajutorul nostru și scutul nostru.

21Căci ni se va bucura inima

33.21
Ps. 13.5Zah. 10.7In. 16.22
în el pentru că ne‐am încrezut în sfântul său nume.

22Fie îndurarea ta, Doamne, peste noi, după cum am nădăjduit noi în tine.

34

Domnul poartă de grijă și izbăvește

Un psalm al lui David, când și‐a prefăcut purtarea înaintea lui Abimelec, care l‐a alungat și el a plecat

341Voi binecuvânta

34.1
Ef. 5.201 Tes. 5.182 Tes. 1.3
2.13
pe Domnul în toate vremile, lauda lui va fi pururea în gura mea.

2Sufletul meu se va lăuda

34.2
Ier. 9.241 Cor. 1.312 Cor. 10.17
în Domnul, cei
34.2
Ps. 119.74
142.7
blânzi vor auzi și se vor bucura.

3Măriți

34.3
Ps. 69.30Lc. 1.46
pe Domnul cu mine și să înălțăm împreună numele său!

4Am căutat

34.4
Mat. 7.7Lc. 11.9
pe Domnul și mi‐a răspuns și m‐a scăpat de toate temerile mele.

5Ei au privit spre el și au fost luminați și nu le‐au roșit fețele.

6Săracul

34.6
Ps. 3.4
acesta a strigat și Domnul l‐a auzit și l‐a mântuit din
34.6
Vers. 17‐19.
toate strâmtorările lui.

7Îngerul Domnului tăbărăște

34.7
Dan. 6.22Evr. 1.14
în jurul celor ce se tem de el
34.7
Gen. 32.1,22 Reg. 6.17Zah. 9.8
și‐i scapă.

8Gustați

34.8
1 Pet. 2.3
și vedeți că bun este Domnul! Ferice
34.8
Ps. 2.12
de bărbatul care se încrede în el!

9O, temeți‐vă

34.9
Ps. 31.23
de Domnul, voi, sfinții săi, căci nimic nu lipsește celor ce se tem de el.

10Leii

34.10
Iov 4.10,11
tineri duc lipsă și flămânzesc, dar
34.10
Ps. 84.11
cei ce caută pe Domnul nu vor duce lipsă de niciun bine.

11Veniți, copiilor, ascultați‐mă, vă voi

34.11
Ps. 32.8
învăța frica Domnului.

12Cine

34.12
1 Pet. 3.10,11
este omul care dorește viață, iubește zile multe, ca să vadă binele?

13Ferește‐ți limba de rău și buzele

34.13
1 Pet. 2.22
de a vorbi viclenie.

14Depărtează‐te

34.14
Ps. 37.27Is. 1.16,17
de rău și fă binele, caută
34.14
Rom. 12.18Evr. 12.14
pacea și urmărește‐o.

15Ochii

34.15
Iov 36.7Ps. 33.181 Pet. 3.12
Domnului sunt spre cei drepți și urechile lui spre strigarea
34.15
Vers. 6.17.
lor.

16Fața

34.16
Lev. 17.10Ier. 44.11Amos 9.4
Domnului este împotriva celor ce fac rău, ca
34.16
Prov. 10.7
să le piardă pomenirea de pe pământ.

17Drepții au strigat și Domnul

34.17
Vers. 6.15, 19.
a auzit și i‐a scăpat din toate strâmtorările lor.

18Domnul este aproape

34.18
Ps. 145.18
de cei
34.18
Ps. 51.17Is. 57.15
61.1
66.2
cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul înfrânt.

19Multe

34.19
Prov. 24.162 Tim. 3.11,12
sunt necazurile dreptului, dar
34.19
Vers. 6, 17.
din toate îl scapă Domnul.

20El îi păzește toate oasele, niciunul

34.20
In. 19.36
din ele nu se frânge.

21Pe

34.21
Ps. 94.23
cel rău îl ucide răul și cei ce urăsc pe cel drept vor fi osândiți.

22Domnul răscumpără

34.22
2 Sam. 4.91 Reg. 1.29Ps. 71.23
103.4Plâng. 3.58
viața robilor săi; și niciunul din cei ce își pun încrederea în el nu va fi osândit.