Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
34

Domnul poartă de grijă și izbăvește

Un psalm al lui David, când și‐a prefăcut purtarea înaintea lui Abimelec, care l‐a alungat și el a plecat

341Voi binecuvânta

34.1
Ef. 5.201 Tes. 5.182 Tes. 1.3
2.13
pe Domnul în toate vremile, lauda lui va fi pururea în gura mea.

2Sufletul meu se va lăuda

34.2
Ier. 9.241 Cor. 1.312 Cor. 10.17
în Domnul, cei
34.2
Ps. 119.74
142.7
blânzi vor auzi și se vor bucura.

3Măriți

34.3
Ps. 69.30Lc. 1.46
pe Domnul cu mine și să înălțăm împreună numele său!

4Am căutat

34.4
Mat. 7.7Lc. 11.9
pe Domnul și mi‐a răspuns și m‐a scăpat de toate temerile mele.

5Ei au privit spre el și au fost luminați și nu le‐au roșit fețele.

6Săracul

34.6
Ps. 3.4
acesta a strigat și Domnul l‐a auzit și l‐a mântuit din
34.6
Vers. 17‐19.
2 Sam. 22.1
toate strâmtorările lui.

7Îngerul Domnului tăbărăște

34.7
Dan. 6.22Evr. 1.14
în jurul celor ce se tem de el
34.7
Gen. 32.1,22 Reg. 6.17Zah. 9.8
și‐i scapă.

8Gustați

34.8
1 Pet. 2.3
și vedeți că bun este Domnul! Ferice
34.8
Ps. 2.12
de bărbatul care se încrede în el!

9O, temeți‐vă

34.9
Ps. 31.23
de Domnul, voi, sfinții săi, căci nimic nu lipsește celor ce se tem de el.

10Leii

34.10
Iov 4.10,11
tineri duc lipsă și flămânzesc, dar
34.10
Ps. 84.11
cei ce caută pe Domnul nu vor duce lipsă de niciun bine.

11Veniți, copiilor, ascultați‐mă, vă voi

34.11
Ps. 32.8
învăța frica Domnului.

12Cine

34.12
1 Pet. 3.10,11
este omul care dorește viață, iubește zile multe, ca să vadă binele?

13Ferește‐ți limba de rău și buzele

34.13
1 Pet. 2.22
de a vorbi viclenie.

14Depărtează‐te

34.14
Ps. 37.27Is. 1.16,17
de rău și fă binele, caută
34.14
Rom. 12.18Evr. 12.14
pacea și urmărește‐o.

15Ochii

34.15
Iov 36.7Ps. 33.181 Pet. 3.12
Domnului sunt spre cei drepți și urechile lui spre strigarea
34.15
Vers. 6.17.

lor.

16Fața

34.16
Lev. 17.10Ier. 44.11Amos 9.4
Domnului este împotriva celor ce fac rău, ca
34.16
Prov. 10.7
să le piardă pomenirea de pe pământ.

17Drepții au strigat și Domnul

34.17
Vers. 6.15, 19.
Ps. 145.19,20
a auzit și i‐a scăpat din toate strâmtorările lor.

18Domnul este aproape

34.18
Ps. 145.18
de cei
34.18
Ps. 51.17Is. 57.15
61.1
66.2
cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul înfrânt.

19Multe

34.19
Prov. 24.162 Tim. 3.11,12
sunt necazurile dreptului, dar
34.19
Vers. 6, 17.

din toate îl scapă Domnul.

20El îi păzește toate oasele, niciunul

34.20
In. 19.36
din ele nu se frânge.

21Pe

34.21
Ps. 94.23
cel rău îl ucide răul și cei ce urăsc pe cel drept vor fi osândiți.

22Domnul răscumpără

34.22
2 Sam. 4.91 Reg. 1.29Ps. 71.23
103.4Plâng. 3.58
viața robilor săi; și niciunul din cei ce își pun încrederea în el nu va fi osândit.