Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
33

Laudă atotputernicei bunătăți dumnezeiești

331Bucurați‐vă, drepților, în

33.1
Ps. 32.11
97.12
Domnul. Celor
33.1
Ps. 147.1
drepți le stă bine lauda.

2Mulțumiți Domnului cu harfă, cântați‐i laude din psalteriul cu

33.2
Ps. 92.3
144.9
zece strune.

3Cântați‐i

33.3
Ps. 96.1
98.1
144.9
149.1Is. 42.10Ap. 5.9
o cântare nouă, cântați‐i cu măiestrie, cu strigăt tare.

4Căci cuvântul Domnului este drept și toată lucrarea sa este cu credincioșie.

5El

33.5
Ps. 11.7
45.7
iubește dreptatea și judecata, pământul este plin de bunătatea
33.5
Ps. 119.64
Domnului.

6Cerurile au fost făcute prin

33.6
Gen. 1.6,7Evr. 11.32 Pet. 3.5
cuvântul Domnului și toată
33.6
Iov 26.13
oștirea lor prin
33.6
Gen. 2.1
suflarea gurii sale.

7El

33.7
Gen. 1.9Iov 26.10
38.8
adună grămadă apele mării, și pune adâncurile în vistierii.

8Tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să se înspăimânte de el.

9Căci el

33.9
Gen. 1.3Ps. 148.5
a zis și s‐a făcut, a poruncit și a fost acolo.

10Domnul

33.10
Is. 8.10
19.3
nimicește sfatul neamurilor, zădărnicește gândurile popoarelor.

11Sfatul

33.11
Iov 23.13Prov. 19.21Is. 46.10
Domnului rămâne în veac, gândurile inimii sale din neam în neam.

12Ferice

33.12
Ps. 65.4
144.15
de neamul al cărui Dumnezeu este Domnul, poporul pe care și l‐a ales
33.12
Ex. 19.5Deut. 7.6
de moștenire!

13Domnul privește din

33.13
2 Cron. 16.9Iov 28.21Ps. 11.4
14.2Prov. 15.3
ceruri, vede pe toți copiii oamenilor.

14Din locul locuinței sale se uită peste toți locuitorii pământului:

15El, care întocmește inima tuturor, el, care privește

33.15
Iov 34.21Ier. 32.19
toate faptele lor.

16Niciun împărat

33.16
Ps. 44.6
nu este mântuit prin mulțimea unei oștiri. Viteazul nu este izbăvit prin putere mare.

17Calul

33.17
Ps. 20.7
147.10Prov. 21.31
este zadarnic pentru scăpare și prin marea sa putere nu va scăpa pe nimeni.

18Iată

33.18
Iov 36.7Ps. 34.151 Pet. 3.12
, ochiul Domnului este peste
33.18
Ps. 147.11
cei ce se tem de el, peste cei ce nădăjduiesc în îndurarea sa,

19ca să le scape

33.19
Iov 5.20Ps. 37.19
sufletul de la moarte și să‐i țină vii în foamete.

20Sufletul

33.20
Ps. 62.1,5
130.6
nostru a așteptat pe Domnul: El
33.20
Ps. 115.9‐11
este ajutorul nostru și scutul nostru.

21Căci ni se va bucura inima

33.21
Ps. 13.5Zah. 10.7In. 16.22
în el pentru că ne‐am încrezut în sfântul său nume.

22Fie îndurarea ta, Doamne, peste noi, după cum am nădăjduit noi în tine.

34

Domnul poartă de grijă și izbăvește

Un psalm al lui David, când și‐a prefăcut purtarea înaintea lui Abimelec, care l‐a alungat și el a plecat

341Voi binecuvânta

34.1
Ef. 5.201 Tes. 5.182 Tes. 1.3
2.13
pe Domnul în toate vremile, lauda lui va fi pururea în gura mea.

2Sufletul meu se va lăuda

34.2
Ier. 9.241 Cor. 1.312 Cor. 10.17
în Domnul, cei
34.2
Ps. 119.74
142.7
blânzi vor auzi și se vor bucura.

3Măriți

34.3
Ps. 69.30Lc. 1.46
pe Domnul cu mine și să înălțăm împreună numele său!

4Am căutat

34.4
Mat. 7.7Lc. 11.9
pe Domnul și mi‐a răspuns și m‐a scăpat de toate temerile mele.

5Ei au privit spre el și au fost luminați și nu le‐au roșit fețele.

6Săracul

34.6
Ps. 3.4
acesta a strigat și Domnul l‐a auzit și l‐a mântuit din
34.6
Vers. 17‐19.
toate strâmtorările lui.

7Îngerul Domnului tăbărăște

34.7
Dan. 6.22Evr. 1.14
în jurul celor ce se tem de el
34.7
Gen. 32.1,22 Reg. 6.17Zah. 9.8
și‐i scapă.

8Gustați

34.8
1 Pet. 2.3
și vedeți că bun este Domnul! Ferice
34.8
Ps. 2.12
de bărbatul care se încrede în el!

9O, temeți‐vă

34.9
Ps. 31.23
de Domnul, voi, sfinții săi, căci nimic nu lipsește celor ce se tem de el.

10Leii

34.10
Iov 4.10,11
tineri duc lipsă și flămânzesc, dar
34.10
Ps. 84.11
cei ce caută pe Domnul nu vor duce lipsă de niciun bine.

11Veniți, copiilor, ascultați‐mă, vă voi

34.11
Ps. 32.8
învăța frica Domnului.

12Cine

34.12
1 Pet. 3.10,11
este omul care dorește viață, iubește zile multe, ca să vadă binele?

13Ferește‐ți limba de rău și buzele

34.13
1 Pet. 2.22
de a vorbi viclenie.

14Depărtează‐te

34.14
Ps. 37.27Is. 1.16,17
de rău și fă binele, caută
34.14
Rom. 12.18Evr. 12.14
pacea și urmărește‐o.

15Ochii

34.15
Iov 36.7Ps. 33.181 Pet. 3.12
Domnului sunt spre cei drepți și urechile lui spre strigarea
34.15
Vers. 6.17.
lor.

16Fața

34.16
Lev. 17.10Ier. 44.11Amos 9.4
Domnului este împotriva celor ce fac rău, ca
34.16
Prov. 10.7
să le piardă pomenirea de pe pământ.

17Drepții au strigat și Domnul

34.17
Vers. 6.15, 19.
a auzit și i‐a scăpat din toate strâmtorările lor.

18Domnul este aproape

34.18
Ps. 145.18
de cei
34.18
Ps. 51.17Is. 57.15
61.1
66.2
cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul înfrânt.

19Multe

34.19
Prov. 24.162 Tim. 3.11,12
sunt necazurile dreptului, dar
34.19
Vers. 6, 17.
din toate îl scapă Domnul.

20El îi păzește toate oasele, niciunul

34.20
In. 19.36
din ele nu se frânge.

21Pe

34.21
Ps. 94.23
cel rău îl ucide răul și cei ce urăsc pe cel drept vor fi osândiți.

22Domnul răscumpără

34.22
2 Sam. 4.91 Reg. 1.29Ps. 71.23
103.4Plâng. 3.58
viața robilor săi; și niciunul din cei ce își pun încrederea în el nu va fi osândit.

35

Rugăciune spre a scăpa de vrăjmași îndârjiți

Un psalm al lui David

351Ceartă‐te

35.1
Ps. 43.1
119.154Plâng. 3.58
, Doamne, cu cei ce se ceartă cu mine, luptă‐te
35.1
Ex. 14.25
cu cei ce se luptă cu mine.

2Ia

35.2
Is. 42.13
pavăza și scutul și scoală‐te în ajutorul meu.

3Întinde sulița și închide calea celor ce mă urmăresc. Zi sufletului meu: Eu sunt mântuirea ta.

4Să fie rușinați

35.4
Vers. 26.
și înfruntați cei ce caută sufletul meu. Să fie dați înapoi
35.4
Ps. 129.5
și făcuți de rușine cei ce plănuiesc vătămarea mea.

5Să fie

35.5
Iov 21.18Ps. 1.4
83.13Is. 29.5Osea 13.3
ca pleava înaintea vântului și îngerul Domnului să‐i urmărească.

6Calea lor să fie întuneric

35.6
Ps. 73.18Ier. 23.12
și locuri lunecoase și să‐i gonească îngerul Domnului.

7Căci

35.7
Ps. 9.15
fără cuvânt și‐au pregătit în taină lațul pentru mine, fără cuvânt au săpat o groapă sufletului meu.

8Să vină

35.8
1 Tes. 5.3
prăpădul peste el pe neașteptate și să‐l prindă lațul
35.8
Ps. 7.15,16
57.6
141.9,10Prov. 5.22
său pe care l‐a întins. Să cadă în el spre prăpădul său.

9Și sufletul meu se va veseli în Domnul, se

35.9
Ps. 13.5
va bucura de mântuirea lui.

10Toate

35.10
Ps. 51.8
oasele mele vor zice: Doamne, cine
35.10
Ex. 15.11Ps. 71.19
este ca tine, care scapi pe cel nevoiaș de cel ce este prea tare pentru el, da, pe cel sărac și pe cel nevoiaș de prădătorul său?

11Martori

35.11
Ps. 27.12
nedrepți se scoală, mă întreabă de cele ce nu știu.

12Îmi răsplătesc

35.12
Ps. 38.20
109.3,4,5Ier. 18.20In. 10.32
rău pentru bine, văduvind sufletul meu.

13Iar eu, când

35.13
Iov 30.25Ps. 69.10,11
ei erau bolnavi, mă îmbrăcam cu un sac; îmi amăram sufletul cu post și rugăciunea
35.13
Mat. 10.13Lc. 10.6
mea se întorcea în sânul meu.

14M‐am purtat ca și cu prietenul sau fratele meu, m‐am plecat jelind ca unul care jelește pe mamă‐sa.

15Dar ei s‐au bucurat de șchiopătarea mea și s‐au adunat: oameni de nimic

35.15
Iov 30.1,8,12
s‐au adunat împotriva mea și n‐am știut. M‐au sfâșiat
35.15
Iov 16.9
și n‐au încetat:

16ca niște batjocoritori de rând la ospețe au scrâșnit

35.16
Iov 16.9Ps. 37.12Plâng. 2.16
cu dinții împotriva mea.

17Doamne, până când vei privi

35.17
Hab. 1.13
? Scapă‐mi sufletul
35.17
Ps. 22.20
din stricăciunile lor, pe singurul meu de puii leului!

18Îți voi aduce mulțumiri

35.18
Ps. 22.25,31
40.9,10
111.1
în obștea cea mare, te voi lăuda în popor mult.

19

35.19
Ps. 13.4
25.2
38.16
nu se bucure de mine cei ce pe nedrept sunt vrăjmașii mei, să
35.19
Ps. 69.4
109.3
119.161Plâng. 3.52In. 15.25
nu‐și facă cu ochiul cei ce
35.19
Iov 15.12Prov. 6.13
10.10
mă urăsc fără temei.

20Căci ei nu vorbesc pace; ci cugetă cuvinte amăgitoare împotriva celor ce sunt liniștiți în țară.

21Da, și‐au deschis

35.21
Ps. 22.13
gura larg împotriva mea. Au zis: Ha, ha! Ochiul
35.21
Ps. 40.15
54.7
70.3
nostru a văzut.

22Ai văzut

35.22
Ex. 3.7Fapte. 7.34
, Doamne, nu
35.22
Ps. 28.1
tăcea: Doamne, nu te depărta
35.22
Ps. 10.1
22.11,19
38.21
71.12
de la mine!

23Trezește‐te și deșteaptă‐te

35.23
Ps. 44.23
80.2
pentru judecata mea, Dumnezeul meu și Domnul meu, pentru pricina mea!

24Judecă‐mă

35.24
Ps. 26.1
după
35.24
2 Tes. 1.6
dreptatea ta, Doamne Dumnezeul meu; și să
35.24
Vers. 19.
nu se bucure ei de mine.

25

35.25
Ps. 27.12
70.3
140.8
nu zică în inima lor: Ha, asta e dorința noastră. Să nu zică: L‐am înghițit
35.25
Plâng. 2.16
!

26Să se rușineze

35.26
Vers. 4.
și să roșească împreună cei ce se bucură de vătămarea mea. Să se îmbrace
35.26
Ps. 109.29
132.18
cu rușine și ocară cei ce fac
35.26
Ps. 38.16
pe marii împotriva mea.

27

35.27
Rom. 12.151 Cor. 12.26
strige de bucurie și să se veselească cei ce au plăcere de dreptatea mea și să zică
35.27
Ps. 70.4
pururea: Mărit să fie Domnul, care
35.27
Ps. 149.4
are plăcere de pacea robului său!

28Și limba

35.28
Ps. 50.15
51.14
71.24
mea va vorbi de dreptatea ta, de lauda ta toată ziua.