Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
34

Domnul poartă de grijă și izbăvește

Un psalm al lui David, când și‐a prefăcut purtarea înaintea lui Abimelec, care l‐a alungat și el a plecat

341Voi binecuvânta

34.1
Ef. 5.201 Tes. 5.182 Tes. 1.3
2.13
pe Domnul în toate vremile, lauda lui va fi pururea în gura mea.

2Sufletul meu se va lăuda

34.2
Ier. 9.241 Cor. 1.312 Cor. 10.17
în Domnul, cei
34.2
Ps. 119.74
142.7
blânzi vor auzi și se vor bucura.

3Măriți

34.3
Ps. 69.30Lc. 1.46
pe Domnul cu mine și să înălțăm împreună numele său!

4Am căutat

34.4
Mat. 7.7Lc. 11.9
pe Domnul și mi‐a răspuns și m‐a scăpat de toate temerile mele.

5Ei au privit spre el și au fost luminați și nu le‐au roșit fețele.

6Săracul

34.6
Ps. 3.4
acesta a strigat și Domnul l‐a auzit și l‐a mântuit din
34.6
Vers. 17‐19.
toate strâmtorările lui.

7Îngerul Domnului tăbărăște

34.7
Dan. 6.22Evr. 1.14
în jurul celor ce se tem de el
34.7
Gen. 32.1,22 Reg. 6.17Zah. 9.8
și‐i scapă.

8Gustați

34.8
1 Pet. 2.3
și vedeți că bun este Domnul! Ferice
34.8
Ps. 2.12
de bărbatul care se încrede în el!

9O, temeți‐vă

34.9
Ps. 31.23
de Domnul, voi, sfinții săi, căci nimic nu lipsește celor ce se tem de el.

10Leii

34.10
Iov 4.10,11
tineri duc lipsă și flămânzesc, dar
34.10
Ps. 84.11
cei ce caută pe Domnul nu vor duce lipsă de niciun bine.

11Veniți, copiilor, ascultați‐mă, vă voi

34.11
Ps. 32.8
învăța frica Domnului.

12Cine

34.12
1 Pet. 3.10,11
este omul care dorește viață, iubește zile multe, ca să vadă binele?

13Ferește‐ți limba de rău și buzele

34.13
1 Pet. 2.22
de a vorbi viclenie.

14Depărtează‐te

34.14
Ps. 37.27Is. 1.16,17
de rău și fă binele, caută
34.14
Rom. 12.18Evr. 12.14
pacea și urmărește‐o.

15Ochii

34.15
Iov 36.7Ps. 33.181 Pet. 3.12
Domnului sunt spre cei drepți și urechile lui spre strigarea
34.15
Vers. 6.17.
lor.

16Fața

34.16
Lev. 17.10Ier. 44.11Amos 9.4
Domnului este împotriva celor ce fac rău, ca
34.16
Prov. 10.7
să le piardă pomenirea de pe pământ.

17Drepții au strigat și Domnul

34.17
Vers. 6.15, 19.
a auzit și i‐a scăpat din toate strâmtorările lor.

18Domnul este aproape

34.18
Ps. 145.18
de cei
34.18
Ps. 51.17Is. 57.15
61.1
66.2
cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul înfrânt.

19Multe

34.19
Prov. 24.162 Tim. 3.11,12
sunt necazurile dreptului, dar
34.19
Vers. 6, 17.
din toate îl scapă Domnul.

20El îi păzește toate oasele, niciunul

34.20
In. 19.36
din ele nu se frânge.

21Pe

34.21
Ps. 94.23
cel rău îl ucide răul și cei ce urăsc pe cel drept vor fi osândiți.

22Domnul răscumpără

34.22
2 Sam. 4.91 Reg. 1.29Ps. 71.23
103.4Plâng. 3.58
viața robilor săi; și niciunul din cei ce își pun încrederea în el nu va fi osândit.

35

Rugăciune spre a scăpa de vrăjmași îndârjiți

Un psalm al lui David

351Ceartă‐te

35.1
Ps. 43.1
119.154Plâng. 3.58
, Doamne, cu cei ce se ceartă cu mine, luptă‐te
35.1
Ex. 14.25
cu cei ce se luptă cu mine.

2Ia

35.2
Is. 42.13
pavăza și scutul și scoală‐te în ajutorul meu.

3Întinde sulița și închide calea celor ce mă urmăresc. Zi sufletului meu: Eu sunt mântuirea ta.

4Să fie rușinați

35.4
Vers. 26.
și înfruntați cei ce caută sufletul meu. Să fie dați înapoi
35.4
Ps. 129.5
și făcuți de rușine cei ce plănuiesc vătămarea mea.

5Să fie

35.5
Iov 21.18Ps. 1.4
83.13Is. 29.5Osea 13.3
ca pleava înaintea vântului și îngerul Domnului să‐i urmărească.

6Calea lor să fie întuneric

35.6
Ps. 73.18Ier. 23.12
și locuri lunecoase și să‐i gonească îngerul Domnului.

7Căci

35.7
Ps. 9.15
fără cuvânt și‐au pregătit în taină lațul pentru mine, fără cuvânt au săpat o groapă sufletului meu.

8Să vină

35.8
1 Tes. 5.3
prăpădul peste el pe neașteptate și să‐l prindă lațul
35.8
Ps. 7.15,16
57.6
141.9,10Prov. 5.22
său pe care l‐a întins. Să cadă în el spre prăpădul său.

9Și sufletul meu se va veseli în Domnul, se

35.9
Ps. 13.5
va bucura de mântuirea lui.

10Toate

35.10
Ps. 51.8
oasele mele vor zice: Doamne, cine
35.10
Ex. 15.11Ps. 71.19
este ca tine, care scapi pe cel nevoiaș de cel ce este prea tare pentru el, da, pe cel sărac și pe cel nevoiaș de prădătorul său?

11Martori

35.11
Ps. 27.12
nedrepți se scoală, mă întreabă de cele ce nu știu.

12Îmi răsplătesc

35.12
Ps. 38.20
109.3,4,5Ier. 18.20In. 10.32
rău pentru bine, văduvind sufletul meu.

13Iar eu, când

35.13
Iov 30.25Ps. 69.10,11
ei erau bolnavi, mă îmbrăcam cu un sac; îmi amăram sufletul cu post și rugăciunea
35.13
Mat. 10.13Lc. 10.6
mea se întorcea în sânul meu.

14M‐am purtat ca și cu prietenul sau fratele meu, m‐am plecat jelind ca unul care jelește pe mamă‐sa.

15Dar ei s‐au bucurat de șchiopătarea mea și s‐au adunat: oameni de nimic

35.15
Iov 30.1,8,12
s‐au adunat împotriva mea și n‐am știut. M‐au sfâșiat
35.15
Iov 16.9
și n‐au încetat:

16ca niște batjocoritori de rând la ospețe au scrâșnit

35.16
Iov 16.9Ps. 37.12Plâng. 2.16
cu dinții împotriva mea.

17Doamne, până când vei privi

35.17
Hab. 1.13
? Scapă‐mi sufletul
35.17
Ps. 22.20
din stricăciunile lor, pe singurul meu de puii leului!

18Îți voi aduce mulțumiri

35.18
Ps. 22.25,31
40.9,10
111.1
în obștea cea mare, te voi lăuda în popor mult.

19

35.19
Ps. 13.4
25.2
38.16
nu se bucure de mine cei ce pe nedrept sunt vrăjmașii mei, să
35.19
Ps. 69.4
109.3
119.161Plâng. 3.52In. 15.25
nu‐și facă cu ochiul cei ce
35.19
Iov 15.12Prov. 6.13
10.10
mă urăsc fără temei.

20Căci ei nu vorbesc pace; ci cugetă cuvinte amăgitoare împotriva celor ce sunt liniștiți în țară.

21Da, și‐au deschis

35.21
Ps. 22.13
gura larg împotriva mea. Au zis: Ha, ha! Ochiul
35.21
Ps. 40.15
54.7
70.3
nostru a văzut.

22Ai văzut

35.22
Ex. 3.7Fapte. 7.34
, Doamne, nu
35.22
Ps. 28.1
tăcea: Doamne, nu te depărta
35.22
Ps. 10.1
22.11,19
38.21
71.12
de la mine!

23Trezește‐te și deșteaptă‐te

35.23
Ps. 44.23
80.2
pentru judecata mea, Dumnezeul meu și Domnul meu, pentru pricina mea!

24Judecă‐mă

35.24
Ps. 26.1
după
35.24
2 Tes. 1.6
dreptatea ta, Doamne Dumnezeul meu; și să
35.24
Vers. 19.
nu se bucure ei de mine.

25

35.25
Ps. 27.12
70.3
140.8
nu zică în inima lor: Ha, asta e dorința noastră. Să nu zică: L‐am înghițit
35.25
Plâng. 2.16
!

26Să se rușineze

35.26
Vers. 4.
și să roșească împreună cei ce se bucură de vătămarea mea. Să se îmbrace
35.26
Ps. 109.29
132.18
cu rușine și ocară cei ce fac
35.26
Ps. 38.16
pe marii împotriva mea.

27

35.27
Rom. 12.151 Cor. 12.26
strige de bucurie și să se veselească cei ce au plăcere de dreptatea mea și să zică
35.27
Ps. 70.4
pururea: Mărit să fie Domnul, care
35.27
Ps. 149.4
are plăcere de pacea robului său!

28Și limba

35.28
Ps. 50.15
51.14
71.24
mea va vorbi de dreptatea ta, de lauda ta toată ziua.

36

Răutatea oamenilor și îndurarea lui Dumnezeu

Mai marelui muzicii: Un psalm al lui David, robul Domnului

361Fărădelegea celui rău zice în inima mea: Nu

36.1
Rom. 3.18
este frică de Dumnezeu înaintea ochilor săi.

2Căci el se măgulește

36.2
Deut. 29.19Ps. 10.3
49.18
în ochii săi că‐și va ajunge nedreptatea și va urî.

3Cuvintele gurii sale sunt nelegiuire și înșelăciune

36.3
Ps. 12.2
. A încetat
36.3
Ier. 4.22
de a fi înțelept, de a face bine.

4Urzește nelegiuire

36.4
Prov. 4.16Mica 2.1
pe patul său. Se așază pe
36.4
Is. 65.2
o cale care nu este bună, nu‐i e scârbă de rău.

5Doamne, bunătatea ta este

36.5
Ps. 57.10
108.4
în ceruri; credincioșia ta ajunge până la nori.

6Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu; judecățile

36.6
Iov 11.8Ps. 77.19Rom. 11.33
tale sunt un mare adânc. Doamne, tu păstrezi pe om
36.6
Iov 7.20Ps. 145.91 Tim. 4.10
și pe dobitoc.

7Cât

36.7
Ps. 31.19
de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! De aceea copiii oamenilor își pun
36.7
Rut 2.12Ps. 17.8
91.4
încrederea sub umbra aripilor tale.

8Ei se vor sătura din

36.8
Ps. 65.4
belșug din grăsimea casei tale și‐i vei face să bea din râul
36.8
Iov 20.17Ap. 22.1Ps. 16.11
desfătărilor tale.

9Căci

36.9
Ier. 2.13In. 4.10,14
la tine este izvorul vieții; în
36.9
1 Pet. 2.9
lumina ta vom vedea lumină.

10Urmează cu bunătatea ta către

36.10
Ier. 22.16
cei ce te cunosc și cu dreptatea ta către cei drepți
36.10
Ps. 7.10
94.15
97.11
la inimă!

11Să nu vină împotriva mea piciorul mândriei și să mă alunge mâna celor răi.

12Acolo au căzut lucrătorii nelegiuirii; sunt răsturnați și

36.12
Ps. 1.5
nu vor putea să se scoale.