Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
35

Rugăciune spre a scăpa de vrăjmași îndârjiți

Un psalm al lui David

351Ceartă‐te

35.1
Ps. 43.1
119.154Plâng. 3.58
, Doamne, cu cei ce se ceartă cu mine, luptă‐te
35.1
Ex. 14.25
cu cei ce se luptă cu mine.

2Ia

35.2
Is. 42.13
pavăza și scutul și scoală‐te în ajutorul meu.

3Întinde sulița și închide calea celor ce mă urmăresc. Zi sufletului meu: Eu sunt mântuirea ta.

4Să fie rușinați

35.4
Vers. 26.
și înfruntați cei ce caută sufletul meu. Să fie dați înapoi
35.4
Ps. 129.5
și făcuți de rușine cei ce plănuiesc vătămarea mea.

5Să fie

35.5
Iov 21.18Ps. 1.4
83.13Is. 29.5Osea 13.3
ca pleava înaintea vântului și îngerul Domnului să‐i urmărească.

6Calea lor să fie întuneric

35.6
Ps. 73.18Ier. 23.12
și locuri lunecoase și să‐i gonească îngerul Domnului.

7Căci

35.7
Ps. 9.15
fără cuvânt și‐au pregătit în taină lațul pentru mine, fără cuvânt au săpat o groapă sufletului meu.

8Să vină

35.8
1 Tes. 5.3
prăpădul peste el pe neașteptate și să‐l prindă lațul
35.8
Ps. 7.15,16
57.6
141.9,10Prov. 5.22
său pe care l‐a întins. Să cadă în el spre prăpădul său.

9Și sufletul meu se va veseli în Domnul, se

35.9
Ps. 13.5
va bucura de mântuirea lui.

10Toate

35.10
Ps. 51.8
oasele mele vor zice: Doamne, cine
35.10
Ex. 15.11Ps. 71.19
este ca tine, care scapi pe cel nevoiaș de cel ce este prea tare pentru el, da, pe cel sărac și pe cel nevoiaș de prădătorul său?

11Martori

35.11
Ps. 27.12
nedrepți se scoală, mă întreabă de cele ce nu știu.

12Îmi răsplătesc

35.12
Ps. 38.20
109.3,4,5Ier. 18.20In. 10.32
rău pentru bine, văduvind sufletul meu.

13Iar eu, când

35.13
Iov 30.25Ps. 69.10,11
ei erau bolnavi, mă îmbrăcam cu un sac; îmi amăram sufletul cu post și rugăciunea
35.13
Mat. 10.13Lc. 10.6
mea se întorcea în sânul meu.

14M‐am purtat ca și cu prietenul sau fratele meu, m‐am plecat jelind ca unul care jelește pe mamă‐sa.

15Dar ei s‐au bucurat de șchiopătarea mea și s‐au adunat: oameni de nimic

35.15
Iov 30.1,8,12
s‐au adunat împotriva mea și n‐am știut. M‐au sfâșiat
35.15
Iov 16.9
și n‐au încetat:

16ca niște batjocoritori de rând la ospețe au scrâșnit

35.16
Iov 16.9Ps. 37.12Plâng. 2.16
cu dinții împotriva mea.

17Doamne, până când vei privi

35.17
Hab. 1.13
? Scapă‐mi sufletul
35.17
Ps. 22.20
din stricăciunile lor, pe singurul meu de puii leului!

18Îți voi aduce mulțumiri

35.18
Ps. 22.25,31
40.9,10
111.1
în obștea cea mare, te voi lăuda în popor mult.

19

35.19
Ps. 13.4
25.2
38.16
nu se bucure de mine cei ce pe nedrept sunt vrăjmașii mei, să
35.19
Ps. 69.4
109.3
119.161Plâng. 3.52In. 15.25
nu‐și facă cu ochiul cei ce
35.19
Iov 15.12Prov. 6.13
10.10
mă urăsc fără temei.

20Căci ei nu vorbesc pace; ci cugetă cuvinte amăgitoare împotriva celor ce sunt liniștiți în țară.

21Da, și‐au deschis

35.21
Ps. 22.13
gura larg împotriva mea. Au zis: Ha, ha! Ochiul
35.21
Ps. 40.15
54.7
70.3
nostru a văzut.

22Ai văzut

35.22
Ex. 3.7Fapte. 7.34
, Doamne, nu
35.22
Ps. 28.1
tăcea: Doamne, nu te depărta
35.22
Ps. 10.1
22.11,19
38.21
71.12
de la mine!

23Trezește‐te și deșteaptă‐te

35.23
Ps. 44.23
80.2
pentru judecata mea, Dumnezeul meu și Domnul meu, pentru pricina mea!

24Judecă‐mă

35.24
Ps. 26.1
după
35.24
2 Tes. 1.6
dreptatea ta, Doamne Dumnezeul meu; și să
35.24
Vers. 19.
nu se bucure ei de mine.

25

35.25
Ps. 27.12
70.3
140.8
nu zică în inima lor: Ha, asta e dorința noastră. Să nu zică: L‐am înghițit
35.25
Plâng. 2.16
!

26Să se rușineze

35.26
Vers. 4.
și să roșească împreună cei ce se bucură de vătămarea mea. Să se îmbrace
35.26
Ps. 109.29
132.18
cu rușine și ocară cei ce fac
35.26
Ps. 38.16
pe marii împotriva mea.

27

35.27
Rom. 12.151 Cor. 12.26
strige de bucurie și să se veselească cei ce au plăcere de dreptatea mea și să zică
35.27
Ps. 70.4
pururea: Mărit să fie Domnul, care
35.27
Ps. 149.4
are plăcere de pacea robului său!

28Și limba

35.28
Ps. 50.15
51.14
71.24
mea va vorbi de dreptatea ta, de lauda ta toată ziua.

36

Răutatea oamenilor și îndurarea lui Dumnezeu

Mai marelui muzicii: Un psalm al lui David, robul Domnului

361Fărădelegea celui rău zice în inima mea: Nu

36.1
Rom. 3.18
este frică de Dumnezeu înaintea ochilor săi.

2Căci el se măgulește

36.2
Deut. 29.19Ps. 10.3
49.18
în ochii săi că‐și va ajunge nedreptatea și va urî.

3Cuvintele gurii sale sunt nelegiuire și înșelăciune

36.3
Ps. 12.2
. A încetat
36.3
Ier. 4.22
de a fi înțelept, de a face bine.

4Urzește nelegiuire

36.4
Prov. 4.16Mica 2.1
pe patul său. Se așază pe
36.4
Is. 65.2
o cale care nu este bună, nu‐i e scârbă de rău.

5Doamne, bunătatea ta este

36.5
Ps. 57.10
108.4
în ceruri; credincioșia ta ajunge până la nori.

6Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu; judecățile

36.6
Iov 11.8Ps. 77.19Rom. 11.33
tale sunt un mare adânc. Doamne, tu păstrezi pe om
36.6
Iov 7.20Ps. 145.91 Tim. 4.10
și pe dobitoc.

7Cât

36.7
Ps. 31.19
de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! De aceea copiii oamenilor își pun
36.7
Rut 2.12Ps. 17.8
91.4
încrederea sub umbra aripilor tale.

8Ei se vor sătura din

36.8
Ps. 65.4
belșug din grăsimea casei tale și‐i vei face să bea din râul
36.8
Iov 20.17Ap. 22.1Ps. 16.11
desfătărilor tale.

9Căci

36.9
Ier. 2.13In. 4.10,14
la tine este izvorul vieții; în
36.9
1 Pet. 2.9
lumina ta vom vedea lumină.

10Urmează cu bunătatea ta către

36.10
Ier. 22.16
cei ce te cunosc și cu dreptatea ta către cei drepți
36.10
Ps. 7.10
94.15
97.11
la inimă!

11Să nu vină împotriva mea piciorul mândriei și să mă alunge mâna celor răi.

12Acolo au căzut lucrătorii nelegiuirii; sunt răsturnați și

36.12
Ps. 1.5
nu vor putea să se scoale.

37

Fericirea celor credincioși și nefericirea celor răi

Un psalm al lui David

371Nu te

37.1
Vers. 7.
aprinde din pricina făcătorilor de rele, nici nu pizmui pe cei ce lucrează nedreptate.

2Căci curând vor fi cosiți ca

37.2
Ps. 90.5,6
iarba și se vor veșteji ca iarba verde.

3Încrede‐te în Domnul și fă binele; locuiește în țară și hrănește‐te cu credincioșia.

4Desfătează‐te

37.4
Is. 58.14
în Domnul și el îți va da cererile inimii tale.

5Încredințează

37.5
Ps. 55.22Prov. 16.3Mat. 6.25Lc. 12.221 Pet. 5.7
Domnului calea ta și încrede‐te în el și el va lucra.

6Și va

37.6
Iov 11.17Mica 7.9
face să iasă dreptatea ta ca lumina și judecata ta ca miazăziua.

7Taci

37.7
Ps. 62.1
înaintea Domnului și așteaptă‐l
37.7
Is. 30.15Plâng. 3.26
cu răbdare: Nu
37.7
Vers. 1.8.
te aprinde din pricina celui ce sporește în calea sa, din pricina omului care aduce la îndeplinire planuri rele.

8Lasă‐te de mânie și părăsește furia. Nu

37.8
Ps. 73.3Ef. 4.26
te aprinde, aceasta te duce numai la facerea răului.

9Căci

37.9
Iov 27.13,14
făcătorii de rele vor fi stârpiți, dar cei ce nădăjduiesc spre Domnul vor moșteni
37.9
Vers. 11.22, 29.
pământul.

10Căci

37.10
Evr. 10.36,37
încă puțin și cel rău nu va mai fi; da, îi vei
37.10
Iov 7.10
20.9
căuta locul și nu va fi.

11Dar cei

37.11
Mat. 5.5
blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta în belșug de pace.

12Cel rău urzește înpotriva celui drept și

37.12
Ps. 35.16
scrâșnește din dinți la el.

13Domnul

37.13
Ps. 2.4
va râde de el, căci vede că vine ziua
37.13
1 Sam. 26.10
lui.

14Cei răi au scos sabia și și‐au întins arcul, ca să doboare pe cel necăjit și nevoiaș, ca să junghie pe cei ce umblă pe calea dreaptă.

15Sabia

37.15
Mica 5.6
lor va intra în inima lor și arcurile lor se vor sfărâma.

16Mai

37.16
Prov. 15.16
16.81 Tim. 6.6
bun este puținul celui drept, decât prisosul multor răi.

17Căci brațele

37.17
Iov 38.15Ps. 10.15Ezec. 30.21
celor răi se vor sfărâma, dar Domnul sprijină pe cei drepți.

18Domnul

37.18
Ps. 1.6
știe zilele celor fără prihană și moștenirea lor va fi
37.18
Is. 60.21
în veac.

19Ei nu vor fi rușinați la vremea răului și se vor sătura în

37.19
Iov 5.20Ps. 33.19
zilele foametei.

20Dar cei răi vor fi pierduți și vrăjmașii Domnului vor fi ca grăsimea mieilor; se vor stinge, ca

37.20
Ps. 102.3
fumul se vor stinge.

21Cel rău ia cu împrumut și nu plătește; dar dreptul

37.21
Ps. 112.5,9
este îndurător și dă.

22Căci

37.22
Prov. 3.33
cei binecuvântați de el vor moșteni pământul și cei blestemați de el vor fi
37.22
Vers. 9.
stârpiți.

23Pașii omului sunt întăriți de Domnul

37.23
1 Sam. 2.9Prov. 16.9
și se desfată în calea lui.

24Chiar dacă va cădea, nu se

37.24
Ps. 34.19,20
40.2
91.12Prov. 24.16Mica 7.82 Cor. 4.9
va prăbuși, căci Domnul îi sprijină mâna.

25Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n‐am văzut pe cel drept părăsit, sau sămânța lui cerșind

37.25
Iov 15.23Ps. 59.15
109.10
pâine.

26Toată

37.26
Deut. 15.8,10Ps. 112.5,9
ziua este îndurător și dă cu împrumut și sămânța lui va fi binecuvântată.

27Depărtează‐te

37.27
Ps. 34.14Is. 1.16,17
de rău și fă binele și rămâi în veci.

28Căci Domnul iubește

37.28
Ps. 11.7
judecata și nu va părăsi pe sfinții săi: în veac vor fi păstrați; dar
37.28
Ps. 21.10Prov. 2.22Is. 14.20
sămânța celui rău se va stârpi.

29Cei

37.29
Prov. 2.21
drepți vor moșteni pământul și vor locui în el în veac.

30Gura

37.30
Mat. 12.35
dreptului grăiește înțelepciune și limba lui vorbește judecată.

31Legea

37.31
Deut. 6.6Ps. 40.8
119.98Is. 51.7
Dumnezeului său este în inima sa, pașii lui nu vor aluneca.

32Cel rău pândește

37.32
Ps. 10.8
pe cel drept și caută să‐l ucidă.

33Domnul nu‐l

37.33
2 Pet. 2.9
va lăsa în mâna lui și nu‐l va osândi
37.33
Ps. 109.31
când îl vor judeca.

34Așteaptă

37.34
Vers. 9.
pe Domnul și păzește calea lui și el te va înălța ca să stăpânești pământul; vei vedea stârpirea
37.34
Ps. 52.5,6
91.8
celor răi.

35Am văzut

37.35
Iov 5.3
pe cel rău în mare putere și întinzându‐se ca un copac verde în pământul său de naștere:

36dar am trecut și iată, n‐a

37.36
Iov 20.5
mai fost; și l‐am căutat și nu s‐a aflat.

37Ia seamă la cel desăvârșit și caută la cel drept, căci sfârșitul acelui om

37.37
Is. 32.17
57.2
este pace.

38Dar

37.38
Ps. 1.4
52.5
călcătorii de lege vor fi stârpiți împreună; sfârșitul celor răi este că vor fi nimiciți.

39Dar mântuirea

37.39
Ps. 3.8
celor drepți este de la Domnul. El este tăria lor la vreme de strâmtorare
37.39
Ps. 9.9
.

40Și Domnul îi

37.40
Is. 31.5
va ajuta și‐i va scăpa; îi va scăpa de cei răi; și‐i va mântui, căci
37.40
1 Cron. 5.20Dan. 3.17,28
6.23
se încred în el.