Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
37

Fericirea celor credincioși și nefericirea celor răi

Un psalm al lui David

371Nu te

37.1
Vers. 7.
Ps. 73.3Prov. 23.17
24.1,19
aprinde din pricina făcătorilor de rele, nici nu pizmui pe cei ce lucrează nedreptate.

2Căci curând vor fi cosiți ca

37.2
Ps. 90.5,6
iarba și se vor veșteji ca iarba verde.

3Încrede‐te în Domnul și fă binele; locuiește în țară și hrănește‐te cu credincioșia.

4Desfătează‐te

37.4
Is. 58.14
în Domnul și el îți va da cererile inimii tale.

5Încredințează

37.5
Ps. 55.22Prov. 16.3Mat. 6.25Lc. 12.221 Pet. 5.7
Domnului calea ta și încrede‐te în el și el va lucra.

6Și va

37.6
Iov 11.17Mica 7.9
face să iasă dreptatea ta ca lumina și judecata ta ca miazăziua.

7Taci

37.7
Ps. 62.1
înaintea Domnului și așteaptă‐l
37.7
Is. 30.15Plâng. 3.26
cu răbdare: Nu
37.7
Vers. 1.8.
Ier. 12.1
te aprinde din pricina celui ce sporește în calea sa, din pricina omului care aduce la îndeplinire planuri rele.

8Lasă‐te de mânie și părăsește furia. Nu

37.8
Ps. 73.3Ef. 4.26
te aprinde, aceasta te duce numai la facerea răului.

9Căci

37.9
Iov 27.13,14
făcătorii de rele vor fi stârpiți, dar cei ce nădăjduiesc spre Domnul vor moșteni
37.9
Vers. 11.22, 29.
Is. 57.13
pământul.

10Căci

37.10
Evr. 10.36,37
încă puțin și cel rău nu va mai fi; da, îi vei
37.10
Iov 7.10
20.9
căuta locul și nu va fi.

11Dar cei

37.11
Mat. 5.5
blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta în belșug de pace.

12Cel rău urzește înpotriva celui drept și

37.12
Ps. 35.16
scrâșnește din dinți la el.

13Domnul

37.13
Ps. 2.4
va râde de el, căci vede că vine ziua
37.13
1 Sam. 26.10
lui.

14Cei răi au scos sabia și și‐au întins arcul, ca să doboare pe cel necăjit și nevoiaș, ca să junghie pe cei ce umblă pe calea dreaptă.

15Sabia

37.15
Mica 5.6
lor va intra în inima lor și arcurile lor se vor sfărâma.

16Mai

37.16
Prov. 15.16
16.81 Tim. 6.6
bun este puținul celui drept, decât prisosul multor răi.

17Căci brațele

37.17
Iov 38.15Ps. 10.15Ezec. 30.21
celor răi se vor sfărâma, dar Domnul sprijină pe cei drepți.

18Domnul

37.18
Ps. 1.6
știe zilele celor fără prihană și moștenirea lor va fi
37.18
Is. 60.21
în veac.

19Ei nu vor fi rușinați la vremea răului și se vor sătura în

37.19
Iov 5.20Ps. 33.19
zilele foametei.

20Dar cei răi vor fi pierduți și vrăjmașii Domnului vor fi ca grăsimea mieilor; se vor stinge, ca

37.20
Ps. 102.3
fumul se vor stinge.

21Cel rău ia cu împrumut și nu plătește; dar dreptul

37.21
Ps. 112.5,9
este îndurător și dă.

22Căci

37.22
Prov. 3.33
cei binecuvântați de el vor moșteni pământul și cei blestemați de el vor fi
37.22
Vers. 9.

stârpiți.

23Pașii omului sunt întăriți de Domnul

37.23
1 Sam. 2.9Prov. 16.9
și se desfată în calea lui.

24Chiar dacă va cădea, nu se

37.24
Ps. 34.19,20
40.2
91.12Prov. 24.16Mica 7.82 Cor. 4.9
va prăbuși, căci Domnul îi sprijină mâna.

25Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n‐am văzut pe cel drept părăsit, sau sămânța lui cerșind

37.25
Iov 15.23Ps. 59.15
109.10
pâine.

26Toată

37.26
Deut. 15.8,10Ps. 112.5,9
ziua este îndurător și dă cu împrumut și sămânța lui va fi binecuvântată.

27Depărtează‐te

37.27
Ps. 34.14Is. 1.16,17
de rău și fă binele și rămâi în veci.

28Căci Domnul iubește

37.28
Ps. 11.7
judecata și nu va părăsi pe sfinții săi: în veac vor fi păstrați; dar
37.28
Ps. 21.10Prov. 2.22Is. 14.20
sămânța celui rău se va stârpi.

29Cei

37.29
Prov. 2.21
drepți vor moșteni pământul și vor locui în el în veac.

30Gura

37.30
Mat. 12.35
dreptului grăiește înțelepciune și limba lui vorbește judecată.

31Legea

37.31
Deut. 6.6Ps. 40.8
119.98Is. 51.7
Dumnezeului său este în inima sa, pașii lui nu vor aluneca.

32Cel rău pândește

37.32
Ps. 10.8
pe cel drept și caută să‐l ucidă.

33Domnul nu‐l

37.33
2 Pet. 2.9
va lăsa în mâna lui și nu‐l va osândi
37.33
Ps. 109.31
când îl vor judeca.

34Așteaptă

37.34
Vers. 9.
Ps. 27.14Prov. 20.22
pe Domnul și păzește calea lui și el te va înălța ca să stăpânești pământul; vei vedea stârpirea
37.34
Ps. 52.5,6
91.8
celor răi.

35Am văzut

37.35
Iov 5.3
pe cel rău în mare putere și întinzându‐se ca un copac verde în pământul său de naștere:

36dar am trecut și iată, n‐a

37.36
Iov 20.5
mai fost; și l‐am căutat și nu s‐a aflat.

37Ia seamă la cel desăvârșit și caută la cel drept, căci sfârșitul acelui om

37.37
Is. 32.17
57.2
este pace.

38Dar

37.38
Ps. 1.4
52.5
călcătorii de lege vor fi stârpiți împreună; sfârșitul celor răi este că vor fi nimiciți.

39Dar mântuirea

37.39
Ps. 3.8
celor drepți este de la Domnul. El este tăria lor la vreme de strâmtorare
37.39
Ps. 9.9
.

40Și Domnul îi

37.40
Is. 31.5
va ajuta și‐i va scăpa; îi va scăpa de cei răi; și‐i va mântui, căci
37.40
1 Cron. 5.20Dan. 3.17,28
6.23
se încred în el.