Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
36

Răutatea oamenilor și îndurarea lui Dumnezeu

Mai marelui muzicii: Un psalm al lui David, robul Domnului

361Fărădelegea celui rău zice în inima mea: Nu

36.1
Rom. 3.18
este frică de Dumnezeu înaintea ochilor săi.

2Căci el se măgulește

36.2
Deut. 29.19Ps. 10.3
49.18
în ochii săi că‐și va ajunge nedreptatea și va urî.

3Cuvintele gurii sale sunt nelegiuire și înșelăciune

36.3
Ps. 12.2
. A încetat
36.3
Ier. 4.22
de a fi înțelept, de a face bine.

4Urzește nelegiuire

36.4
Prov. 4.16Mica 2.1
pe patul său. Se așază pe
36.4
Is. 65.2
o cale care nu este bună, nu‐i e scârbă de rău.

5Doamne, bunătatea ta este

36.5
Ps. 57.10
108.4
în ceruri; credincioșia ta ajunge până la nori.

6Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu; judecățile

36.6
Iov 11.8Ps. 77.19Rom. 11.33
tale sunt un mare adânc. Doamne, tu păstrezi pe om
36.6
Iov 7.20Ps. 145.91 Tim. 4.10
și pe dobitoc.

7Cât

36.7
Ps. 31.19
de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! De aceea copiii oamenilor își pun
36.7
Rut 2.12Ps. 17.8
91.4
încrederea sub umbra aripilor tale.

8Ei se vor sătura din

36.8
Ps. 65.4
belșug din grăsimea casei tale și‐i vei face să bea din râul
36.8
Iov 20.17Ap. 22.1Ps. 16.11
desfătărilor tale.

9Căci

36.9
Ier. 2.13In. 4.10,14
la tine este izvorul vieții; în
36.9
1 Pet. 2.9
lumina ta vom vedea lumină.

10Urmează cu bunătatea ta către

36.10
Ier. 22.16
cei ce te cunosc și cu dreptatea ta către cei drepți
36.10
Ps. 7.10
94.15
97.11
la inimă!

11Să nu vină împotriva mea piciorul mândriei și să mă alunge mâna celor răi.

12Acolo au căzut lucrătorii nelegiuirii; sunt răsturnați și

36.12
Ps. 1.5
nu vor putea să se scoale.

37

Fericirea celor credincioși și nefericirea celor răi

Un psalm al lui David

371Nu te

37.1
Vers. 7.
aprinde din pricina făcătorilor de rele, nici nu pizmui pe cei ce lucrează nedreptate.

2Căci curând vor fi cosiți ca

37.2
Ps. 90.5,6
iarba și se vor veșteji ca iarba verde.

3Încrede‐te în Domnul și fă binele; locuiește în țară și hrănește‐te cu credincioșia.

4Desfătează‐te

37.4
Is. 58.14
în Domnul și el îți va da cererile inimii tale.

5Încredințează

37.5
Ps. 55.22Prov. 16.3Mat. 6.25Lc. 12.221 Pet. 5.7
Domnului calea ta și încrede‐te în el și el va lucra.

6Și va

37.6
Iov 11.17Mica 7.9
face să iasă dreptatea ta ca lumina și judecata ta ca miazăziua.

7Taci

37.7
Ps. 62.1
înaintea Domnului și așteaptă‐l
37.7
Is. 30.15Plâng. 3.26
cu răbdare: Nu
37.7
Vers. 1.8.
te aprinde din pricina celui ce sporește în calea sa, din pricina omului care aduce la îndeplinire planuri rele.

8Lasă‐te de mânie și părăsește furia. Nu

37.8
Ps. 73.3Ef. 4.26
te aprinde, aceasta te duce numai la facerea răului.

9Căci

37.9
Iov 27.13,14
făcătorii de rele vor fi stârpiți, dar cei ce nădăjduiesc spre Domnul vor moșteni
37.9
Vers. 11.22, 29.
pământul.

10Căci

37.10
Evr. 10.36,37
încă puțin și cel rău nu va mai fi; da, îi vei
37.10
Iov 7.10
20.9
căuta locul și nu va fi.

11Dar cei

37.11
Mat. 5.5
blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta în belșug de pace.

12Cel rău urzește înpotriva celui drept și

37.12
Ps. 35.16
scrâșnește din dinți la el.

13Domnul

37.13
Ps. 2.4
va râde de el, căci vede că vine ziua
37.13
1 Sam. 26.10
lui.

14Cei răi au scos sabia și și‐au întins arcul, ca să doboare pe cel necăjit și nevoiaș, ca să junghie pe cei ce umblă pe calea dreaptă.

15Sabia

37.15
Mica 5.6
lor va intra în inima lor și arcurile lor se vor sfărâma.

16Mai

37.16
Prov. 15.16
16.81 Tim. 6.6
bun este puținul celui drept, decât prisosul multor răi.

17Căci brațele

37.17
Iov 38.15Ps. 10.15Ezec. 30.21
celor răi se vor sfărâma, dar Domnul sprijină pe cei drepți.

18Domnul

37.18
Ps. 1.6
știe zilele celor fără prihană și moștenirea lor va fi
37.18
Is. 60.21
în veac.

19Ei nu vor fi rușinați la vremea răului și se vor sătura în

37.19
Iov 5.20Ps. 33.19
zilele foametei.

20Dar cei răi vor fi pierduți și vrăjmașii Domnului vor fi ca grăsimea mieilor; se vor stinge, ca

37.20
Ps. 102.3
fumul se vor stinge.

21Cel rău ia cu împrumut și nu plătește; dar dreptul

37.21
Ps. 112.5,9
este îndurător și dă.

22Căci

37.22
Prov. 3.33
cei binecuvântați de el vor moșteni pământul și cei blestemați de el vor fi
37.22
Vers. 9.
stârpiți.

23Pașii omului sunt întăriți de Domnul

37.23
1 Sam. 2.9Prov. 16.9
și se desfată în calea lui.

24Chiar dacă va cădea, nu se

37.24
Ps. 34.19,20
40.2
91.12Prov. 24.16Mica 7.82 Cor. 4.9
va prăbuși, căci Domnul îi sprijină mâna.

25Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n‐am văzut pe cel drept părăsit, sau sămânța lui cerșind

37.25
Iov 15.23Ps. 59.15
109.10
pâine.

26Toată

37.26
Deut. 15.8,10Ps. 112.5,9
ziua este îndurător și dă cu împrumut și sămânța lui va fi binecuvântată.

27Depărtează‐te

37.27
Ps. 34.14Is. 1.16,17
de rău și fă binele și rămâi în veci.

28Căci Domnul iubește

37.28
Ps. 11.7
judecata și nu va părăsi pe sfinții săi: în veac vor fi păstrați; dar
37.28
Ps. 21.10Prov. 2.22Is. 14.20
sămânța celui rău se va stârpi.

29Cei

37.29
Prov. 2.21
drepți vor moșteni pământul și vor locui în el în veac.

30Gura

37.30
Mat. 12.35
dreptului grăiește înțelepciune și limba lui vorbește judecată.

31Legea

37.31
Deut. 6.6Ps. 40.8
119.98Is. 51.7
Dumnezeului său este în inima sa, pașii lui nu vor aluneca.

32Cel rău pândește

37.32
Ps. 10.8
pe cel drept și caută să‐l ucidă.

33Domnul nu‐l

37.33
2 Pet. 2.9
va lăsa în mâna lui și nu‐l va osândi
37.33
Ps. 109.31
când îl vor judeca.

34Așteaptă

37.34
Vers. 9.
pe Domnul și păzește calea lui și el te va înălța ca să stăpânești pământul; vei vedea stârpirea
37.34
Ps. 52.5,6
91.8
celor răi.

35Am văzut

37.35
Iov 5.3
pe cel rău în mare putere și întinzându‐se ca un copac verde în pământul său de naștere:

36dar am trecut și iată, n‐a

37.36
Iov 20.5
mai fost; și l‐am căutat și nu s‐a aflat.

37Ia seamă la cel desăvârșit și caută la cel drept, căci sfârșitul acelui om

37.37
Is. 32.17
57.2
este pace.

38Dar

37.38
Ps. 1.4
52.5
călcătorii de lege vor fi stârpiți împreună; sfârșitul celor răi este că vor fi nimiciți.

39Dar mântuirea

37.39
Ps. 3.8
celor drepți este de la Domnul. El este tăria lor la vreme de strâmtorare
37.39
Ps. 9.9
.

40Și Domnul îi

37.40
Is. 31.5
va ajuta și‐i va scăpa; îi va scăpa de cei răi; și‐i va mântui, căci
37.40
1 Cron. 5.20Dan. 3.17,28
6.23
se încred în el.

38

Rugăciunea unuia care suferă și se căiește

Un psalm al lui David spre aducere aminte

381Doamne

38.1
Ps. 6.1
, nu mă mustra în mânia ta și nici nu mă pedepsi în urgia ta.

2Căci săgețile

38.2
Iov 6.4
tale s‐au înfipt în mine și mâna
38.2
Ps. 32.4
ta apasă asupra mea.

3Nimic nu este sănătos în carnea mea de iuțimea ta; nici

38.3
Ps. 6.2
liniște în casele mele de păcatul meu.

4Căci nelegiuirile

38.4
Ezra 9.6Ps. 40.12
mele au trecut peste capul meu; ca o sarcină grea sunt
38.4
Mat. 11.28
prea grele pentru mine.

5Rănile mele miros rău, curg, din pricina nebuniei mele.

6Sunt încovoiat și gârbovit

38.6
Ps. 35.14
peste măsură, toată ziua umblu
38.6
Iov 30.28Ps. 42.9
43.2
în jale.

7Căci coapsele mele sunt pline de arsură

38.7
Iov 7.5
și nu este nimic
38.7
Vers. 3.
sănătos în carnea mea.

8Sunt sleit, zdrobit peste măsură, răcnesc

38.8
Iov 3.24Ps. 22.1Is. 59.11
de neliniștea inimii mele.

9O, Doamne, înaintea ta este tot dorul meu și suspinul meu nu este ascuns de tine.

10Inima îmi bate tare, m‐a părăsit puterea și lumina

38.10
Ps. 6.7
88.9
ochilor mei, nici ea nu este cu mine.

11Iubiții

38.11
Ps. 31.11
mei și prietenii mei stau departe
38.11
Lc. 10.31,32
de rana mea și rudele mele s‐au așezat
38.11
Lc. 23.49
departe.

12Căci cei ce caută sufletul meu mi‐au întins curse

38.12
2 Sam. 17.1,2,3
, și cei ce caută nenorocirea mea vorbesc
38.12
2 Sam. 16.7,8
lucruri pierzătoare și cugetă
38.12
Ps. 35.20
planuri toată ziua.

13Dar eu

38.13
2 Sam. 16.10
, ca un surd, n‐aud și
38.13
Ps. 39.2,9
sunt ca un mut ce nu‐și deschide gura.

14Da, sunt ca un om care n‐aude și în a cărui gură nu sunt mustrări.

15Căci în tine, Doamne, nădăjduiesc

38.15
2 Sam. 16.12Ps. 39.7
: Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeul meu!

16Căci am zis: Să

38.16
Ps. 13.4
nu se bucure ei de mine! Când mi‐alunecă
38.16
Ps. 35.26
piciorul, ei se înalță
38.16
Deut. 32.35
împotriva mea.

17Căci sunt aproape să cad și durerea mea este pururea înaintea mea.

18Căci îmi voi mărturisi

38.18
Ps. 32.5Prov. 28.13
nelegiuirea, mă voi întrista
38.18
2 Cor. 7.9,10
de păcatul meu.

19Dar vrăjmașii mei sunt plini de viață, sunt tari, și cei ce pe

38.19
Ps. 35.19
nedrept mă urăsc s‐au înmulțit.

20Și cei ce răsplătesc

38.20
Ps. 35.12
cu rău pentru bine îmi sunt potrivnici pentru că
38.20
1 Pet. 3.13In. 3.12
urmez binele.

21Nu mă părăsi, Doamne! Dumnezeul meu, nu

38.21
Ps. 35.22
te depărta de mine.

22Grăbește‐te să‐mi ajuți, Doamne, mântuirea

38.22
Ps. 27.1
62.2,6Is. 12.2
mea.