Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Rugăciune de dimineață: încrederea în Dumnezeu

Un psalm al lui David, când a fugit de fiul său Absalom

31Doamne, cât

3.1
2 Sam. 15
16
17
18
de mulți sunt potrivnicii mei! Mulți se scoală împotriva mea.

2Mulți zic despre sufletul meu: pentru

3.2
2 Sam. 16.8Ps. 71.11
el nu este mântuire în Dumnezeu. (Sela).

3Dar tu, Doamne, ești scut

3.3
Gen. 15.1Ps. 28.8
119.114
în jurul meu, slava mea și cel ce înalță
3.3
Ps. 27.6
capul meu.

4Cu glasul meu strig către Domnul și el îmi va răspunde

3.4
Ps. 34.4
din muntele
3.4
Ps. 2.6
43.3
99.9
sfințeniei sale. (Sela).

5M‐am culcat

3.5
Lev. 26.6Ps. 4.8Prov. 3.24
și am dormit; m‐am deșteptat, căci Domnul mă sprijină.

6Nu mă voi teme

3.6
Ps. 27.3
de zecile de mii ale poporului, care s‐au înșiruit împotriva mea, de jur împrejur.

7Scoală‐te, Doamne; mântuiește‐mă, Dumnezeul meu, căci tu ai bătut

3.7
Iov 16.10
29.17Ps. 58.6Plâng. 3.30
peste fălci pe toți vrăjmașii mei; ai zdrobit dinții celor răi.

8A Domnului

3.8
Prov. 21.31Is. 43.11Ier. 3.23Osea 13.4Iona 2.9Ap. 7.10
19.1
este mântuirea: Binecuvântarea ta fie peste poporul tău. (Sela).

4

Rugăciune de seară: de încredere în Dumnezeu

Către mai marele muzicii. Pe instrumente cu coarde. Un psalm al lui David

41Răspunde‐mi când strig, Dumnezeul dreptății mele! M‐ai scos la loc larg în strâmtorare. Îndură‐te de mine și auzi rugăciunea mea!

2Fii ai oamenilor! Până când va fi spre batjocură slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți căuta minciuna? (Sela).

3Dar să știți că Domnul

4.3
2 Tim. 2.192 Pet. 2.9
și‐a ales pe cel cuvios; Domnul va auzi când voi striga către el.

4Cutremurați‐vă

4.4
Ef. 4.26
și nu păcătuiți, cugetați
4.4
Ps. 77.62 Cor. 13.5
în inimile voastre pe patul vostru și tăceți. (Sela).

5Jertfiți jerfe

4.5
Deut. 33.19Ps. 50.14
51.192 Sam. 15.12
de dreptate și încredeți‐vă
4.5
Ps. 37.3
62.8
în Domnul.

6Mulți zic: Cine ne va arăta vreun bine? Înalță

4.6
Num. 6.26Ps. 80.3,7,19
119.135
peste noi lumina feței tale, Doamne!

7Tu ai pus veselie

4.7
Is. 9.3
în inima mea mai mult decât în vremea când grâul și mustul lor erau în belșug.

8Mă voi culca și voi dormi în pace

4.8
Iov 11.18,19Ps. 3
, căci
4.8
Lev. 25.18,19
26Deut. 12.10
numai tu, Doamne, mă faci să locuiesc la adăpost.

5

Rugăciune pentru ocrotirea de cei răi

Către mai marele muzicii. Pe Ne hilot. Un psalm al lui David

51Pleacă urechea, Doamne, la cuvintele mele și ia aminte la cugetarea mea.

2Ascultă glasul strigării

5.2
Ps. 3.4
mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci mă rog
5.2
Ps. 65
ție.

3Doamne, dimineața vei auzi glasul

5.3
Ps. 30
88.13
130.6
meu; dimineața mă voi îndrepta spre tine și te voi aștepta.

4Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să‐i placă răutatea. Cel rău nu va locui cu tine.

5Cei trufași

5.5
Hab. 1.13
nu vor sta înaintea ochilor tăi. Tu urăști pe toți lucrătorii nelegiuirii.

6Tu vei pierde

5.6
Ap. 21.8
pe cei ce vorbesc minciuni: Domnul urăște
5.6
Ps. 23
pe bărbatul de sânge și înșelător.

7Dar eu, în mulțimea îndurării tale, voi intra în casa ta, mă voi închina spre Templul sfințeniei

5.7
1 Reg. 8.29,30,35,38Ps. 28
132.7
138
tale în frica ta.

8Doamne, povățuiește‐mă

5.8
Ps. 25.5
în dreptatea ta din pricina vrăjmașilor mei. Netezește
5.8
Ps. 25.4
27.11
calea ta înaintea mea.

9Căci nu este credincioșie în gura lor; lăuntrul lor este însăși stricăciunea. Gâtlejul

5.9
Lc. 11.44Rom. 3.13
lor este un mormânt deschis; cu limba lor lingușesc
5.9
Ps. 62.4
.

10Pedepsește‐i, Dumnezeule, să cadă

5.10
2 Sam. 15.31
17.14,23
prin sfaturile lor; izgonește‐i în mulțimea fărădelegilor lor, căci s‐au răsculat împotriva ta.

11Și toți cei ce își pun încrederea în tine se vor bucura, se vor veseli în veac, căci tu îi aperi; și cei ce iubesc numele tău se vor bucura

5.11
Is. 65.13
în tine.

12Căci tu vei binecuvânta

5.12
Ps. 115.13
pe cel drept, Doamne, îl vei acoperi cu bunavoință ca și cu un scut.