Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
39

Deșertăciunea vieții

Mai marelui muzicii, către Iedutun. Un psalm al lui David

391Am zis: Voi lua seamă

39.1
1 Reg. 2.42 Reg. 10.31
la căile mele, ca să nu păcătuiesc cu limba mea; voi pune frâu gurii
39.1
Ps. 141.3Iac. 3.2
mele, cât
39.1
Col. 4.5
va fi cel rău înaintea mea.

2Am amuțit

39.2
Ps. 38.13
în tăcere. Am tăcut chiar și de la bine și durerea mea s‐a ațâțat.

3Inima mea ardea înăuntrul meu, ardea focul

39.3
Ier. 20.9
cugetând eu. Atunci am vorbit cu limba mea.

4Fă‐mi cunoscut

39.4
Ps. 90.12
119.84
, Doamne, sfârșitul meu și măsura zilelor mele, câtă este; să știu ce sfărâmicios sunt.

5Iată, mi‐ai făcut zilele cât un lat de mână. Vremea vieții

39.5
Ps. 90.4
mele este o nimica înaintea ta. Cu adevărat
39.5
Vers. 11.
orice om este o suflare, chiar cel ce stă tare. (Sela).

6Da, omul umblă ca o

39.6
1 Cor. 7.31Iac. 4.14
umbră, se neliniștește cu adevărat în zadar, îngrămădește
39.6
Iov 27.17Ecl. 2.18,21,26
5.14Lc. 12.20,21
avuții și nu știe cine le va strânge.

7Și acum, Doamne, ce aștept eu? Nădejdea

39.7
Ps. 38.15
mea este în tine!

8Izbăvește‐mă de toate fărădelegile mele; nu mă face de ocara

39.8
Ps. 44.13
79.4
nebunului.

9Am fost

39.9
Lev. 10.3Iov 40.4,5Ps. 38.13
mut, nu mi‐am deschis gura, căci tu
39.9
2 Sam. 16.10Iov 2.10
ai făcut aceasta.

10Depărtează

39.10
Iov 9.31
13.21
lovitura de la mine, pier de lovirea mâinii tale.

11Când mustri pe om și‐l pedepsești pentru nelegiuire, tu faci să se ducă

39.11
Iov 4.19
13.28Is. 50.9Osea 5.12
frumusețea lui ca molia. Da
39.11
Vers. 5.
, orice om este o suflare. (Sela).

12Auzi‐mi rugăciunea, Doamne, și pleacă urechea la strigarea mea; nu fi surd la lacrimile mele, căci

39.12
Lev. 25.231 Cron. 29.15Ps. 119.192 Cor. 5.6Evr. 11.131 Pet. 1.11
2.11
sunt un străin la tine, un pribeag, ca
39.12
Gen. 47.9
toți părinții mei.

13Ia‐ți

39.13
Iov 10.20,21
14.5,6
privirea de la mine și mă voi întări, mai înainte de a mă duce de aici și să
39.13
Iov 14.10‐12
nu mai fiu.

40

Jertfă de laudă și rugăciune de ajutor

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

401Am

40.1
Ps. 27.14
37.7
așteptat cu răbdare pe Domnul și el s‐a plecat spre mine și mi‐a auzit strigarea.

2El m‐a scos din groapa pieirii, din noroiul mocirlos

40.2
Ps. 69.2,14
; și mi‐a pus
40.2
Ps. 27.5
picioarele pe o stâncă și mi‐a întărit
40.2
Ps. 37.23
pașii.

3Și

40.3
Ps. 33.3
mi‐a pus în gură o cântare nouă, lauda Dumnezeului nostru. Mulți
40.3
Ps. 52.6
vor vedea și se vor teme și se vor încrede în Domnul.

4Ferice

40.4
Ps. 34.8Ier. 17.7
de bărbatul care și‐a pus încrederea în Domnul și nu
40.4
Ps. 101.3,7
se îndreaptă spre cei îngâmfați și spre cei ce se abat la minciuni
40.4
Ps. 125.5
.

5Doamne Dumnezeul meu, tu ai înmulțit

40.5
Ex. 15.11Iov 5.9
9.10Ps. 71.15
92.5
139.6,17
lucrările tale minunate și gândurile
40.5
Is. 55.8
tale către noi nu se pot înșirui înaintea ta. Dacă aș spune și aș vorbi de ele, sunt mai multe decât se pot număra.

6Nu ți‐a plăcut jertfă

40.6
1 Sam. 15.22Ps. 50.8
51.16Is. 1.11
66.3Osea 6.6Mat. 9.13
12.7Evr. 10.5
și dar de mâncare: mi‐ai străpuns urechile, n‐ai cerut ardere de tot și jertfă pentru păcat.

7Atunci am zis: Iată, vin; în sulul cărții este scris

40.7
Lc. 24.44
despre mine.

8Desfătarea

40.8
Ps. 119.16,24,47,92In. 4.34Rom. 7.22
mea, Dumnezeul meu, este să fac plăcerea ta, și Legea ta este
40.8
Ps. 37.31Ier. 31.332 Cor. 3.3
înăuntrul inimii mele.

9Am vestit

40.9
Ps. 22.22,25
35.18
dreptatea în obștea cea mare. Iată, nu‐mi voi opri buzele
40.9
Ps. 119.13
, Doamne, tu
40.9
Ps. 139.2
știi.

10N‐am

40.10
Fapte. 20.20,27
ascuns dreptatea ta în inima mea, am spus credincioșia ta și mântuirea ta. N‐am ascuns bunătatea ta și adevărul tău de obștea cea mare.

11Nu‐ți opri, Doamne, milele de la mine; bunătatea

40.11
Ps. 43.3
57.3
61.7
și adevărul tău să mă păzească pururea.

12Căci m‐au înconjurat rele fără număr, nelegiuirile mele m‐au ajuns

40.12
Ps. 38.4
, de nu pot privi în sus. Sunt mai multe decât perii capului meu și inima m‐a părăsit
40.12
Ps. 73.26
.

13O, binevoiește

40.13
Ps. 70.1
, Doamne, să mă izbăvești! Doamne, grăbește‐te în ajutorul meu!

14Să se rușineze

40.14
Ps. 35.4,26
70.2,3
71.13
și să roșească împreună cei ce‐mi caută sufletul ca să‐l piardă; să fie dați înapoi și să fie dați de rușine cei ce doresc nenorocirea mea.

15

40.15
Ps. 70.3
fie pustiiți din pricina rușinii
40.15
Ps. 73.19
lor cei ce‐mi zic: Ha! Ha!

16Să se bucure

40.16
Ps. 70.4
și să se veselească în tine toți cei ce te caută, cei ce iubesc mântuirea ta să zică
40.16
Ps. 35.27
pururea: Mărit fie Domnul!

17Da, eu

40.17
Ps. 70.5
sunt sărac și nevoiaș: Domnul
40.17
1 Pet. 5.7
se gândește la mine. Tu ești ajutorul meu și izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, nu zăbovi!

41

Tânguire în timpul bolii

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

411Ferice de cel ce

41.1
Prov. 14.21
înțelege pe sărac. Domnul îl va izbăvi în ziua răului.

2Domnul îl va păstra și‐l va ține viu: și va fi binecuvântat pe pământ și nu‐l

41.2
Ps. 27.12
vei da în voia vrăjmașilor săi.

3Domnul îl va sprijini pe patul zăcerii; tu îi primenești tot patul în boala sa.

4Am zis: Doamne, ai milă de mine, vindecă

41.4
2 Cron. 30.20Ps. 6.2
147.3
sufletul meu, căci am păcătuit împotriva ta.

5Vrăjmașii mei vorbesc rău de mine zicând: Când va muri și i se va pierde numele?

6Și când vine unul să mă vadă, vorbește

41.6
Ps. 12.2Prov. 26.24,25,26
neadevăruri, inima sa își adună nelegiuire… iese afară și o spune.

7Cei ce mă urăsc șoptesc împreună împotriva mea, cugetă rău împotriva mea.

8O boală rea, zic ei, se ține de el și acum că zace, nu se va mai ridica!

9Chiar

41.9
2 Sam. 15.12Iov 19.19Ps. 55.12,13,20Ier. 20.10
și omul cu care eram în pace, în care mă încredeam, care
41.9
Obad. 7In. 13.18
mânca din pâinea mea, și‐a ridicat călcâiul împotriva mea.

10Dar tu, Doamne, ai milă de mine și ridică‐mă ca să le răsplătesc!

11În aceasta voi cunoaște că ai plăcere de mine, că vrăjmașul meu nu se va veseli de mine.

12Dar pe mine tu mă ții în neprihănirea mea și mă

41.12
Iov 36.7Ps. 34.15
pui înaintea feței tale în veac.

13Binecuvântat

41.13
Ps. 106.48
fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie! Amin și amin.