Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
41

Tânguire în timpul bolii

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

411Ferice de cel ce

41.1
Prov. 14.21
înțelege pe sărac. Domnul îl va izbăvi în ziua răului.

2Domnul îl va păstra și‐l va ține viu: și va fi binecuvântat pe pământ și nu‐l

41.2
Ps. 27.12
vei da în voia vrăjmașilor săi.

3Domnul îl va sprijini pe patul zăcerii; tu îi primenești tot patul în boala sa.

4Am zis: Doamne, ai milă de mine, vindecă

41.4
2 Cron. 30.20Ps. 6.2
147.3
sufletul meu, căci am păcătuit împotriva ta.

5Vrăjmașii mei vorbesc rău de mine zicând: Când va muri și i se va pierde numele?

6Și când vine unul să mă vadă, vorbește

41.6
Ps. 12.2Prov. 26.24,25,26
neadevăruri, inima sa își adună nelegiuire… iese afară și o spune.

7Cei ce mă urăsc șoptesc împreună împotriva mea, cugetă rău împotriva mea.

8O boală rea, zic ei, se ține de el și acum că zace, nu se va mai ridica!

9Chiar

41.9
2 Sam. 15.12Iov 19.19Ps. 55.12,13,20Ier. 20.10
și omul cu care eram în pace, în care mă încredeam, care
41.9
Obad. 7In. 13.18
mânca din pâinea mea, și‐a ridicat călcâiul împotriva mea.

10Dar tu, Doamne, ai milă de mine și ridică‐mă ca să le răsplătesc!

11În aceasta voi cunoaște că ai plăcere de mine, că vrăjmașul meu nu se va veseli de mine.

12Dar pe mine tu mă ții în neprihănirea mea și mă

41.12
Iov 36.7Ps. 34.15
pui înaintea feței tale în veac.

13Binecuvântat

41.13
Ps. 106.48
fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie! Amin și amin.