Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
41

Tânguire în timpul bolii

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

411Ferice de cel ce

41.1
Prov. 14.21
înțelege pe sărac. Domnul îl va izbăvi în ziua răului.

2Domnul îl va păstra și‐l va ține viu: și va fi binecuvântat pe pământ și nu‐l

41.2
Ps. 27.12
vei da în voia vrăjmașilor săi.

3Domnul îl va sprijini pe patul zăcerii; tu îi primenești tot patul în boala sa.

4Am zis: Doamne, ai milă de mine, vindecă

41.4
2 Cron. 30.20Ps. 6.2
147.3
sufletul meu, căci am păcătuit împotriva ta.

5Vrăjmașii mei vorbesc rău de mine zicând: Când va muri și i se va pierde numele?

6Și când vine unul să mă vadă, vorbește

41.6
Ps. 12.2Prov. 26.24,25,26
neadevăruri, inima sa își adună nelegiuire… iese afară și o spune.

7Cei ce mă urăsc șoptesc împreună împotriva mea, cugetă rău împotriva mea.

8O boală rea, zic ei, se ține de el și acum că zace, nu se va mai ridica!

9Chiar

41.9
2 Sam. 15.12Iov 19.19Ps. 55.12,13,20Ier. 20.10
și omul cu care eram în pace, în care mă încredeam, care
41.9
Obad. 7In. 13.18
mânca din pâinea mea, și‐a ridicat călcâiul împotriva mea.

10Dar tu, Doamne, ai milă de mine și ridică‐mă ca să le răsplătesc!

11În aceasta voi cunoaște că ai plăcere de mine, că vrăjmașul meu nu se va veseli de mine.

12Dar pe mine tu mă ții în neprihănirea mea și mă

41.12
Iov 36.7Ps. 34.15
pui înaintea feței tale în veac.

13Binecuvântat

41.13
Ps. 106.48
fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie! Amin și amin.

42

CARTEA A DOUA

Dor după Templu în țară străină

Mai marelui muzicii. O învățătură; de la fiii lui Core

421Cum dorește cerbul după izvoarele de apă, așa dorește sufletul meu dună tine, Dumnezeule!

2Sufletul

42.2
Ps. 63.1
84.2In. 7.37
meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel
42.2
1 Tes. 1.9
viu; când voi veni și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?

3Lacrimile

42.3
Ps. 80.5
102.9
mele au fost pâinea mea zi și noapte, când
42.3
Vers. 10.
mi se zicea toată ziua: Unde este Dumnezeul tău?

4Îmi aduceam aminte de aceste lucruri și‐mi vărsam

42.4
Iov 30.16Ps. 62.8
sufletul în mine: cum mergeam cu gloata, cum mă duceam
42.4
Is. 30.29
cu ei la casa lui Dumnezeu, cu glas de bucurie și de laudă, o mulțime în sărbătoare.

5Pentru ce

42.5
Vers. 11.
ești mâhnit, suflete al meu? Și de ce ești neliniștit înăuntrul meu? Nădăjduiește
42.5
Plâng. 3.24
în Dumnezeu; căci încă îl voi lăuda pentru mântuirea feței sale.

6Dumnezeul meu, sufletul meu este mâhnit înăuntrul meu, de aceea îmi aduc aminte de tine din țara Iordanului și a Hermonului, din muntele Mițear.

7Adânc

42.7
Ier. 4.20Ezec. 7.26
cheamă pe adânc la vuietul căderilor tale de apă, toate
42.7
Ps. 88.7Iona 2.3
valurile tale și talazurile tale au trecut peste mine.

8Ziua, Domnul va porunci

42.8
Lev. 25.21Deut. 28.8Ps. 133.3
îndurarea sa și noaptea
42.8
Iov 35.10Ps. 32.7
63.6
149.5
cântarea lui va fi cu mine, rugăciunea mea către Dumnezeul vieții mele.

9Voi zice către Dumnezeu, stânca mea: Pentru ce

42.9
Ps. 38.6
43.2
m‐ai uitat? De ce umblu în jale sub apăsarea vrăjmașului?

10Protivnicii mei mă ocărăsc ca o sabie în oasele mele, zicându‐mi toată ziua

42.10
Vers. 3.
: Unde este Dumnezeul tău?

11Pentru ce

42.11
Vers. 5.
ești mâhnit suflete al meu? Și de ce ești neliniștit înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu; căci încă îl voi lăuda: pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu!

43

Rugăciune de izbăvire

431Judecă‐mă

43.1
Ps. 26.1
35.24
, Dumnezeule, și apără‐mi
43.1
Ps. 35.1
pricina împotriva unui neam necuvios; izbăvește‐mă de omul vicleniei și al nedreptății.

2Căci tu ești Dumnezeul

43.2
Ps. 28.7
tăriei mele, pentru ce
43.2
Ps. 42.9
m‐ai lepădat? De ce umblu în jale sub apăsarea vrăjmașului?

3Trimite

43.3
Ps. 40.11
57.3
lumina ta și adevărul tău; ele să mă povățuiască; ele să mă ducă la muntele
43.3
Ps. 3.4
sfințeniei tale și la locașurile tale.

4Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, veselia bucuriei mele: și te voi lăuda din harfă, Dumnezeule, Dumnezeul meu!

5Pentru ce

43.5
Ps. 42.5,11
ești mâhnit, suflete al meu? Și de ce ești neliniștit înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci încă îl voi lăuda, pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu!