Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
42

CARTEA A DOUA

Dor după Templu în țară străină

Mai marelui muzicii. O învățătură; de la fiii lui Core

421Cum dorește cerbul după izvoarele de apă, așa dorește sufletul meu dună tine, Dumnezeule!

2Sufletul

42.2
Ps. 63.1
84.2In. 7.37
meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel
42.2
1 Tes. 1.9
viu; când voi veni și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?

3Lacrimile

42.3
Ps. 80.5
102.9
mele au fost pâinea mea zi și noapte, când
42.3
Vers. 10.
Ps. 79.10
115.2
mi se zicea toată ziua: Unde este Dumnezeul tău?

4Îmi aduceam aminte de aceste lucruri și‐mi vărsam

42.4
Iov 30.16Ps. 62.8
sufletul în mine: cum mergeam cu gloata, cum mă duceam
42.4
Is. 30.29
cu ei la casa lui Dumnezeu, cu glas de bucurie și de laudă, o mulțime în sărbătoare.

5Pentru ce

42.5
Vers. 11.
Ps. 43.5
ești mâhnit, suflete al meu? Și de ce ești neliniștit înăuntrul meu? Nădăjduiește
42.5
Plâng. 3.24
în Dumnezeu; căci încă îl voi lăuda pentru mântuirea feței sale.

6Dumnezeul meu, sufletul meu este mâhnit înăuntrul meu, de aceea îmi aduc aminte de tine din țara Iordanului și a Hermonului, din muntele Mițear.

7Adânc

42.7
Ier. 4.20Ezec. 7.26
cheamă pe adânc la vuietul căderilor tale de apă, toate
42.7
Ps. 88.7Iona 2.3
valurile tale și talazurile tale au trecut peste mine.

8Ziua, Domnul va porunci

42.8
Lev. 25.21Deut. 28.8Ps. 133.3
îndurarea sa și noaptea
42.8
Iov 35.10Ps. 32.7
63.6
149.5
cântarea lui va fi cu mine, rugăciunea mea către Dumnezeul vieții mele.

9Voi zice către Dumnezeu, stânca mea: Pentru ce

42.9
Ps. 38.6
43.2
m‐ai uitat? De ce umblu în jale sub apăsarea vrăjmașului?

10Protivnicii mei mă ocărăsc ca o sabie în oasele mele, zicându‐mi toată ziua

42.10
Vers. 3.
Ioel 2.17Mica 7.10
: Unde este Dumnezeul tău?

11Pentru ce

42.11
Vers. 5.
Ps. 43.5
ești mâhnit suflete al meu? Și de ce ești neliniștit înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu; căci încă îl voi lăuda: pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu!