Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
43

Rugăciune de izbăvire

431Judecă‐mă

43.1
Ps. 26.1
35.24
, Dumnezeule, și apără‐mi
43.1
Ps. 35.1
pricina împotriva unui neam necuvios; izbăvește‐mă de omul vicleniei și al nedreptății.

2Căci tu ești Dumnezeul

43.2
Ps. 28.7
tăriei mele, pentru ce
43.2
Ps. 42.9
m‐ai lepădat? De ce umblu în jale sub apăsarea vrăjmașului?

3Trimite

43.3
Ps. 40.11
57.3
lumina ta și adevărul tău; ele să mă povățuiască; ele să mă ducă la muntele
43.3
Ps. 3.4
sfințeniei tale și la locașurile tale.

4Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, veselia bucuriei mele: și te voi lăuda din harfă, Dumnezeule, Dumnezeul meu!

5Pentru ce

43.5
Ps. 42.5,11
ești mâhnit, suflete al meu? Și de ce ești neliniștit înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci încă îl voi lăuda, pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu!