Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
43

Rugăciune de izbăvire

431Judecă‐mă

43.1
Ps. 26.1
35.24
, Dumnezeule, și apără‐mi
43.1
Ps. 35.1
pricina împotriva unui neam necuvios; izbăvește‐mă de omul vicleniei și al nedreptății.

2Căci tu ești Dumnezeul

43.2
Ps. 28.7
tăriei mele, pentru ce
43.2
Ps. 42.9
m‐ai lepădat? De ce umblu în jale sub apăsarea vrăjmașului?

3Trimite

43.3
Ps. 40.11
57.3
lumina ta și adevărul tău; ele să mă povățuiască; ele să mă ducă la muntele
43.3
Ps. 3.4
sfințeniei tale și la locașurile tale.

4Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, veselia bucuriei mele: și te voi lăuda din harfă, Dumnezeule, Dumnezeul meu!

5Pentru ce

43.5
Ps. 42.5,11
ești mâhnit, suflete al meu? Și de ce ești neliniștit înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci încă îl voi lăuda, pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu!

44

Izbăvire de ieri și necazuri de azi

Mai marelui muzicii. Un psalm al fiilor lui Core. O învățătură

441Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, părinții

44.1
Ex. 12.26,27Ps. 78.3
noștri ne‐au spus lucrarea pe care ai făcut‐o în zilele lor, în zilele de demult.

2Tu prin mâna ta

44.2
Ex. 15.17Deut. 7.1Ps. 78.55
80.8
ai alungat neamuri și i‐ai sădit pe ei; ai asuprit popoare și i‐ai lățit pe ei.

3Căci nu

44.3
Deut. 8.17Ios. 24.12
prin sabia lor au luat ei țara în stăpânire și nu brațul lor i‐a mântuit, ci dreapta ta și brațul tău și lumina feței tale, pentru că
44.3
Deut. 4.37
7.7,8
le‐ai fost binevoitor.

4Tu

44.4
Ps. 74.12
ești Împăratul meu, Dumnezeule! Poruncește izbăviri pentru Iacov.

5Prin tine vom doborî

44.5
Dan. 8.4
pe potrivnicii noștri, în numele tău vom călca în picioare pe cei ce se scoală împotriva noastră.

6Căci nu

44.6
Ps. 33.16Osea 1.7
în arcul meu mă voi încrede și sabia mea nu mă va mântui;

7ci tu ne‐ai mântuit de potrivnicii noștri și ai rușinat pe

44.7
Ps. 40.14
cei ce ne urăsc.

8În Dumnezeu

44.8
Ps. 34.2Ier. 9.24Rom. 2.17
ne lăudăm toată ziua, și numele tău îl vom mări în veac. (Sela).

9Dar tu ne‐ai lepădat

44.9
Ps. 60.1,10
74.1
88.14
89.38
108.11
și ne‐ai rușinat și nu ieși cu oștirile noastre.

10Ne‐ai făcut să dăm

44.10
Lev. 26.17Deut. 28.25Ios. 7.8,12
înapoi dinaintea potrivnicului: și cei ce ne urăsc își fac prada.

11Ne‐ai dat

44.11
Rom. 8.36
ca niște oi spre mâncare și
44.11
Deut. 4.27
28.64Ps. 60.1
ne‐ai împrăștiat între neamuri.

12Ai vândut

44.12
Is. 52.3,4Ier. 15.13
pe nimic pe poporul tău și n‐ai suit prețul lor.

13Ne‐ai făcut

44.13
Deut. 1.28,37Ps. 79.4
80.6
de ocara vecinilor noștri, de râsul și de batjocura celor ce sunt împrejurul nostru.

14Ne‐ai făcut

44.14
Ier. 24.9
de pricină între neamuri
44.14
2 Reg. 19.21Iov 16.4Ps. 22.7
, de clătinare cu capul între popoare.

15Toată ziua rușinarea mea este înaintea mea și mi s‐a acoperit fața de rușine

16din pricina

44.16
Ps. 8.2
glasului ocărâtorului și batjocoritorului, din pricina vrăjmașului și răzbunătorului.

17Toate acestea au venit

44.17
Dan. 9.13
peste noi; dar noi nu te‐am uitat, nici n‐am fost necredincioși legământului tău.

18Inima noastră nu s‐a întors înapoi și pașii

44.18
Iov 23.11Ps. 119.51,157
noștri nu s‐au abătut din calea ta,

19deși

44.19
Is. 34.13
35.7
ne‐ai zdrobit în locuința șacalilor și ne‐ai acoperit cu
44.19
Ps. 23.4
umbra morții.

20Dacă am fi uitat numele Dumnezeului nostru și dacă ne‐am fi întins

44.20
Iov 11.13Ps. 68.31
mâinile către un dumnezeu străin:

21oare n‐ar cerceta

44.21
Iov 31.14Ps. 139.1Ier. 17.10
Dumnezeu aceasta? Căci el cunoaște tainele inimii.

22Da

44.22
Rom. 8.36
, toată ziua suntem uciși pentru tine; suntem socotiți ca oi pentru junghiere.

23Scoală‐te

44.23
Ps. 7.6
35.23
59.4,5
78.65
! Pentru ce dormi, Doamne? Deșteaptă‐te, nu
44.23
Vers. 9.
ne lepăda pentru totdeauna.

24Pentru ce îți

44.24
Iov 13.24Ps. 13.1
88.14
ascunzi fața și uiți întristarea și apăsarea noastră?

25Căci sufletul nostru este încovoiat

44.25
Ps. 119.25
în pulbere, pântecele nostru este lipit de pământ.

26Scoală‐te în ajutorul nostru și răscumpără‐ne, pentru îndurarea ta.

45

Laudă pentru ospățul de nuntă al Împăratului

Mai marelui muzicii. Pe Șoșanim. Un psalm al fiilor lui Core. O învățătură. O cântare a celui preaiubit

451Inima mea clocotește cu un cuvânt bun. Voi spune ce am întocmit pentru împărat. Limba mea este condeiul unui scriitor iscusit!

2Tu ești mai frumos decât copiii oamenilor. Harul

45.2
Lc. 4.22
este turnat pe buzele tale: de aceea Dumnezeu te‐a binecuvântat în veac.

3Încinge‐ți, viteazule

45.3
Is. 9.6
, sabia
45.3
Is. 49.2Evr. 4.12Ap. 1.16
19.15
ta la coapsa ta, — slava ta și strălucirea ta.

4Pornește fericit în strălucirea

45.4
Ap. 6.2
ta și înaintează în carul tău pentru adevăr și blândețe și dreptate; și dreapta ta te va învăța lucruri înfricoșate!

5Săgețile tale sunt ascuțite; — popoarele cad sub pașii tăi; — cad în inimile vrăjmașilor împăratului.

6Scaunul

45.6
Ps. 93.2Evr. 1.8
tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul împărăției tale este un toiag de dreptate.

7Tu

45.7
Ps. 33.5
ai iubit dreptatea și ai urât răutatea, de aceea Dumnezeu
45.7
Is. 61.1
, Dumnezeul tău te‐a uns
45.7
1 Reg. 1.39,40
cu untdelemnul bucuriei
45.7
Ps. 21.6
mai mult decât pe tovarășii tăi.

8Toate hainele tale miros a smirnă

45.8
Cânt. 1.3
și aloe și casie. Instrumente cu coarde te‐au veselit din palate de fildeș.

9Fete

45.9
Cânt. 6.8
de împărat sunt între cele alese ale tale; împărăteasa
45.9
1 Reg. 2.19
stă la dreapta ta în aur de Ofir.

10Ascultă, fiică, și vezi și pleacă‐ți urechea și uită

45.10
Deut. 21.13
poporul tău și casa tatălui tău!

11Și împăratul îți va pofti frumusețea, căci el este Domnul

45.11
Ps. 95.6Is. 54.5
tău și închină‐te lui.

12Și fiica Tirului va veni cu un dar. Cei bogați

45.12
Ps. 22.29
72.10Is. 49.23
60.3
din popor vor căuta bunăvoința ta.

13Fata

45.13
Ap. 7.8
împăratului înăuntrul palatului este slava însăși: veșmântul ei este de lucrătură cu aur.

14Va fi adusă la împărat în

45.14
Cânt. 1.4
haine de broderie: fecioarele, tovarășele ei care o urmează, vor fi aduse la tine.

15Vor fi aduse cu bucurie și veselie, vor intra în palatul împăratului.

16În locul părinților tăi vor fi copiii tăi, îi

45.16
1 Pet. 2.9Ap. 1.6
5.10
20.6
vei pune mai mari peste tot pământul.

17Voi

45.17
Mal. 1.11
face să ți se pomenească numele din neam în neam; de aceea popoarele te vor lăuda în veci de veci.