Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
44

Izbăvire de ieri și necazuri de azi

Mai marelui muzicii. Un psalm al fiilor lui Core. O învățătură

441Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, părinții

44.1
Ex. 12.26,27Ps. 78.3
noștri ne‐au spus lucrarea pe care ai făcut‐o în zilele lor, în zilele de demult.

2Tu prin mâna ta

44.2
Ex. 15.17Deut. 7.1Ps. 78.55
80.8
ai alungat neamuri și i‐ai sădit pe ei; ai asuprit popoare și i‐ai lățit pe ei.

3Căci nu

44.3
Deut. 8.17Ios. 24.12
prin sabia lor au luat ei țara în stăpânire și nu brațul lor i‐a mântuit, ci dreapta ta și brațul tău și lumina feței tale, pentru că
44.3
Deut. 4.37
7.7,8
le‐ai fost binevoitor.

4Tu

44.4
Ps. 74.12
ești Împăratul meu, Dumnezeule! Poruncește izbăviri pentru Iacov.

5Prin tine vom doborî

44.5
Dan. 8.4
pe potrivnicii noștri, în numele tău vom călca în picioare pe cei ce se scoală împotriva noastră.

6Căci nu

44.6
Ps. 33.16Osea 1.7
în arcul meu mă voi încrede și sabia mea nu mă va mântui;

7ci tu ne‐ai mântuit de potrivnicii noștri și ai rușinat pe

44.7
Ps. 40.14
cei ce ne urăsc.

8În Dumnezeu

44.8
Ps. 34.2Ier. 9.24Rom. 2.17
ne lăudăm toată ziua, și numele tău îl vom mări în veac. (Sela).

9Dar tu ne‐ai lepădat

44.9
Ps. 60.1,10
74.1
88.14
89.38
108.11
și ne‐ai rușinat și nu ieși cu oștirile noastre.

10Ne‐ai făcut să dăm

44.10
Lev. 26.17Deut. 28.25Ios. 7.8,12
înapoi dinaintea potrivnicului: și cei ce ne urăsc își fac prada.

11Ne‐ai dat

44.11
Rom. 8.36
ca niște oi spre mâncare și
44.11
Deut. 4.27
28.64Ps. 60.1
ne‐ai împrăștiat între neamuri.

12Ai vândut

44.12
Is. 52.3,4Ier. 15.13
pe nimic pe poporul tău și n‐ai suit prețul lor.

13Ne‐ai făcut

44.13
Deut. 1.28,37Ps. 79.4
80.6
de ocara vecinilor noștri, de râsul și de batjocura celor ce sunt împrejurul nostru.

14Ne‐ai făcut

44.14
Ier. 24.9
de pricină între neamuri
44.14
2 Reg. 19.21Iov 16.4Ps. 22.7
, de clătinare cu capul între popoare.

15Toată ziua rușinarea mea este înaintea mea și mi s‐a acoperit fața de rușine

16din pricina

44.16
Ps. 8.2
glasului ocărâtorului și batjocoritorului, din pricina vrăjmașului și răzbunătorului.

17Toate acestea au venit

44.17
Dan. 9.13
peste noi; dar noi nu te‐am uitat, nici n‐am fost necredincioși legământului tău.

18Inima noastră nu s‐a întors înapoi și pașii

44.18
Iov 23.11Ps. 119.51,157
noștri nu s‐au abătut din calea ta,

19deși

44.19
Is. 34.13
35.7
ne‐ai zdrobit în locuința șacalilor și ne‐ai acoperit cu
44.19
Ps. 23.4
umbra morții.

20Dacă am fi uitat numele Dumnezeului nostru și dacă ne‐am fi întins

44.20
Iov 11.13Ps. 68.31
mâinile către un dumnezeu străin:

21oare n‐ar cerceta

44.21
Iov 31.14Ps. 139.1Ier. 17.10
Dumnezeu aceasta? Căci el cunoaște tainele inimii.

22Da

44.22
Rom. 8.36
, toată ziua suntem uciși pentru tine; suntem socotiți ca oi pentru junghiere.

23Scoală‐te

44.23
Ps. 7.6
35.23
59.4,5
78.65
! Pentru ce dormi, Doamne? Deșteaptă‐te, nu
44.23
Vers. 9.

ne lepăda pentru totdeauna.

24Pentru ce îți

44.24
Iov 13.24Ps. 13.1
88.14
ascunzi fața și uiți întristarea și apăsarea noastră?

25Căci sufletul nostru este încovoiat

44.25
Ps. 119.25
în pulbere, pântecele nostru este lipit de pământ.

26Scoală‐te în ajutorul nostru și răscumpără‐ne, pentru îndurarea ta.