Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
45

Laudă pentru ospățul de nuntă al Împăratului

Mai marelui muzicii. Pe Șoșanim. Un psalm al fiilor lui Core. O învățătură. O cântare a celui preaiubit

451Inima mea clocotește cu un cuvânt bun. Voi spune ce am întocmit pentru împărat. Limba mea este condeiul unui scriitor iscusit!

2Tu ești mai frumos decât copiii oamenilor. Harul

45.2
Lc. 4.22
este turnat pe buzele tale: de aceea Dumnezeu te‐a binecuvântat în veac.

3Încinge‐ți, viteazule

45.3
Is. 9.6
, sabia
45.3
Is. 49.2Evr. 4.12Ap. 1.16
19.15
ta la coapsa ta, — slava ta și strălucirea ta.

4Pornește fericit în strălucirea

45.4
Ap. 6.2
ta și înaintează în carul tău pentru adevăr și blândețe și dreptate; și dreapta ta te va învăța lucruri înfricoșate!

5Săgețile tale sunt ascuțite; — popoarele cad sub pașii tăi; — cad în inimile vrăjmașilor împăratului.

6Scaunul

45.6
Ps. 93.2Evr. 1.8
tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul împărăției tale este un toiag de dreptate.

7Tu

45.7
Ps. 33.5
ai iubit dreptatea și ai urât răutatea, de aceea Dumnezeu
45.7
Is. 61.1
, Dumnezeul tău te‐a uns
45.7
1 Reg. 1.39,40
cu untdelemnul bucuriei
45.7
Ps. 21.6
mai mult decât pe tovarășii tăi.

8Toate hainele tale miros a smirnă

45.8
Cânt. 1.3
și aloe și casie. Instrumente cu coarde te‐au veselit din palate de fildeș.

9Fete

45.9
Cânt. 6.8
de împărat sunt între cele alese ale tale; împărăteasa
45.9
1 Reg. 2.19
stă la dreapta ta în aur de Ofir.

10Ascultă, fiică, și vezi și pleacă‐ți urechea și uită

45.10
Deut. 21.13
poporul tău și casa tatălui tău!

11Și împăratul îți va pofti frumusețea, căci el este Domnul

45.11
Ps. 95.6Is. 54.5
tău și închină‐te lui.

12Și fiica Tirului va veni cu un dar. Cei bogați

45.12
Ps. 22.29
72.10Is. 49.23
60.3
din popor vor căuta bunăvoința ta.

13Fata

45.13
Ap. 7.8
împăratului înăuntrul palatului este slava însăși: veșmântul ei este de lucrătură cu aur.

14Va fi adusă la împărat în

45.14
Cânt. 1.4
haine de broderie: fecioarele, tovarășele ei care o urmează, vor fi aduse la tine.

15Vor fi aduse cu bucurie și veselie, vor intra în palatul împăratului.

16În locul părinților tăi vor fi copiii tăi, îi

45.16
1 Pet. 2.9Ap. 1.6
5.10
20.6
vei pune mai mari peste tot pământul.

17Voi

45.17
Mal. 1.11
face să ți se pomenească numele din neam în neam; de aceea popoarele te vor lăuda în veci de veci.

46

Dumnezeul nostru este o cetate tare

Mai marelui muzicii. Un psalm al fiilor lui Core. Pe Alamot. O cântare

461Dumnezeu este adăpostul

46.1
Ps. 62.7,8
91.2
142.5
și puterea noastră, ajutor
46.1
Deut. 4.7Ps. 145.18
ușor de găsit în strâmtorări.

2De aceea nu ne vom teme, chiar dacă s‐ar răsturna pământul și dacă s‐ar zgudui munții în inima mărilor;

3chiar

46.3
Ps. 93.3,4Ier. 5.22Mat. 7.25
dacă apele mării ar vui și ar spumega și munții ar tremura de umflarea ei. (Sela).

4Este un râu

46.4
Is. 8.7
ale cărui pâraie înveselesc cetatea
46.4
Ps. 48.1,8Is. 60.14
lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor Celui Preaînalt.

5Dumnezeu este în

46.5
Deut. 23.14Is. 12.6Ezec. 43.7,9Osea 11.9Ioel 2.27Țef. 3.15Zah. 2.5,10,11
8.3
mijlocul ei; ea nu se va clătina. Dumnezeu o va ajuta în zorile dimineții.

6Neamurile

46.6
Ps. 2.1
au vuit, împărățiile s‐au clătinat. El a făcut să răsune glasul său, pământul
46.6
Ios. 2.9,24
s‐a topit.

7Domnul

46.7
Vers. 11.
oștirilor este cu noi; Dumnezeul lui Iacov este cetățuia noastră înaltă. (Sela).

8Veniți

46.8
Ps. 66.5
, priviți faptele Domnului, ce pustiiri a făcut pe pământ!

9El

46.9
Is. 2.4
a pus capăt războaielor până la marginile pământului; rupe
46.9
Ps. 76.3
arcul și taie sulița în două, arde
46.9
Ezec. 39.9
carele cu foc.

10Opriți‐vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu; voi fi

46.10
Is. 2.11,17
înălțat între neamuri, voi fi înălțat pe pământ!

11Domnul

46.11
Vers. 7.
oștirilor este cu noi; Dumnezeul lui Iacov este cetățuia noastră cea înaltă. (Sela).

47

Dumnezeu e Împărat

Mai marelui muzicii. Un psalm al fiilor lui Core

471Bateți

47.1
Is. 55.12
din palme, toate popoarele, strigați lui Dumnezeu cu glas de biruință.

2Căci Domnul Cel Preaînalt este înfricoșat

47.2
Deut. 7.21Neem. 1.5Ps. 76.12
; El este un Împărat
47.2
Mal. 1.14
mare peste tot pământul.

3El

47.3
Ps. 18.47
supune popoare sub noi și neamurile sub picioarele noastre.

4El ne‐a ales moștenirea

47.4
1 Pet. 1.4
noastră, slava lui Iacov pe care l‐a iubit. (Sela).

5Dumnezeu s‐a suit

47.5
Ps. 68.24,25
în mijlocul strigătelor de bucurie, Domnul în mijlocul glasului de trâmbiță.

6Cântați laude lui Dumnezeu, cântați laude: cântați Împăratului nostru, cântați laude.

7Căci

47.7
Zah. 14.9
Dumnezeu este Împărat peste tot pământul. Cântați
47.7
1 Cor. 14.15,16
laude cu pricepere.

8Dumnezeu

47.8
1 Cron. 16.31Ps. 93.1
96.10
97.1
99.1Ap. 19.6
împărățește peste popoare: Dumnezeu șade pe scaunul de domnie al sfințeniei lui.

9Domnii popoarelor s‐au adunat cu poporul

47.9
Rom. 4.11,12
Dumnezeului lui Avraam, căci
47.9
Ps. 89.18
scuturile pământului sunt ale lui Dumnezeu: El este foarte înălțat.