Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
46

Dumnezeul nostru este o cetate tare

Mai marelui muzicii. Un psalm al fiilor lui Core. Pe Alamot. O cântare

461Dumnezeu este adăpostul

46.1
Ps. 62.7,8
91.2
142.5
și puterea noastră, ajutor
46.1
Deut. 4.7Ps. 145.18
ușor de găsit în strâmtorări.

2De aceea nu ne vom teme, chiar dacă s‐ar răsturna pământul și dacă s‐ar zgudui munții în inima mărilor;

3chiar

46.3
Ps. 93.3,4Ier. 5.22Mat. 7.25
dacă apele mării ar vui și ar spumega și munții ar tremura de umflarea ei. (Sela).

4Este un râu

46.4
Is. 8.7
ale cărui pâraie înveselesc cetatea
46.4
Ps. 48.1,8Is. 60.14
lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor Celui Preaînalt.

5Dumnezeu este în

46.5
Deut. 23.14Is. 12.6Ezec. 43.7,9Osea 11.9Ioel 2.27Țef. 3.15Zah. 2.5,10,11
8.3
mijlocul ei; ea nu se va clătina. Dumnezeu o va ajuta în zorile dimineții.

6Neamurile

46.6
Ps. 2.1
au vuit, împărățiile s‐au clătinat. El a făcut să răsune glasul său, pământul
46.6
Ios. 2.9,24
s‐a topit.

7Domnul

46.7
Vers. 11.
Num. 14.92 Cron. 13.12
oștirilor este cu noi; Dumnezeul lui Iacov este cetățuia noastră înaltă. (Sela).

8Veniți

46.8
Ps. 66.5
, priviți faptele Domnului, ce pustiiri a făcut pe pământ!

9El

46.9
Is. 2.4
a pus capăt războaielor până la marginile pământului; rupe
46.9
Ps. 76.3
arcul și taie sulița în două, arde
46.9
Ezec. 39.9
carele cu foc.

10Opriți‐vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu; voi fi

46.10
Is. 2.11,17
înălțat între neamuri, voi fi înălțat pe pământ!

11Domnul

46.11
Vers. 7.

oștirilor este cu noi; Dumnezeul lui Iacov este cetățuia noastră cea înaltă. (Sela).