Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
46

Dumnezeul nostru este o cetate tare

Mai marelui muzicii. Un psalm al fiilor lui Core. Pe Alamot. O cântare

461Dumnezeu este adăpostul

46.1
Ps. 62.7,8
91.2
142.5
și puterea noastră, ajutor
46.1
Deut. 4.7Ps. 145.18
ușor de găsit în strâmtorări.

2De aceea nu ne vom teme, chiar dacă s‐ar răsturna pământul și dacă s‐ar zgudui munții în inima mărilor;

3chiar

46.3
Ps. 93.3,4Ier. 5.22Mat. 7.25
dacă apele mării ar vui și ar spumega și munții ar tremura de umflarea ei. (Sela).

4Este un râu

46.4
Is. 8.7
ale cărui pâraie înveselesc cetatea
46.4
Ps. 48.1,8Is. 60.14
lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor Celui Preaînalt.

5Dumnezeu este în

46.5
Deut. 23.14Is. 12.6Ezec. 43.7,9Osea 11.9Ioel 2.27Țef. 3.15Zah. 2.5,10,11
8.3
mijlocul ei; ea nu se va clătina. Dumnezeu o va ajuta în zorile dimineții.

6Neamurile

46.6
Ps. 2.1
au vuit, împărățiile s‐au clătinat. El a făcut să răsune glasul său, pământul
46.6
Ios. 2.9,24
s‐a topit.

7Domnul

46.7
Vers. 11.
oștirilor este cu noi; Dumnezeul lui Iacov este cetățuia noastră înaltă. (Sela).

8Veniți

46.8
Ps. 66.5
, priviți faptele Domnului, ce pustiiri a făcut pe pământ!

9El

46.9
Is. 2.4
a pus capăt războaielor până la marginile pământului; rupe
46.9
Ps. 76.3
arcul și taie sulița în două, arde
46.9
Ezec. 39.9
carele cu foc.

10Opriți‐vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu; voi fi

46.10
Is. 2.11,17
înălțat între neamuri, voi fi înălțat pe pământ!

11Domnul

46.11
Vers. 7.
oștirilor este cu noi; Dumnezeul lui Iacov este cetățuia noastră cea înaltă. (Sela).

47

Dumnezeu e Împărat

Mai marelui muzicii. Un psalm al fiilor lui Core

471Bateți

47.1
Is. 55.12
din palme, toate popoarele, strigați lui Dumnezeu cu glas de biruință.

2Căci Domnul Cel Preaînalt este înfricoșat

47.2
Deut. 7.21Neem. 1.5Ps. 76.12
; El este un Împărat
47.2
Mal. 1.14
mare peste tot pământul.

3El

47.3
Ps. 18.47
supune popoare sub noi și neamurile sub picioarele noastre.

4El ne‐a ales moștenirea

47.4
1 Pet. 1.4
noastră, slava lui Iacov pe care l‐a iubit. (Sela).

5Dumnezeu s‐a suit

47.5
Ps. 68.24,25
în mijlocul strigătelor de bucurie, Domnul în mijlocul glasului de trâmbiță.

6Cântați laude lui Dumnezeu, cântați laude: cântați Împăratului nostru, cântați laude.

7Căci

47.7
Zah. 14.9
Dumnezeu este Împărat peste tot pământul. Cântați
47.7
1 Cor. 14.15,16
laude cu pricepere.

8Dumnezeu

47.8
1 Cron. 16.31Ps. 93.1
96.10
97.1
99.1Ap. 19.6
împărățește peste popoare: Dumnezeu șade pe scaunul de domnie al sfințeniei lui.

9Domnii popoarelor s‐au adunat cu poporul

47.9
Rom. 4.11,12
Dumnezeului lui Avraam, căci
47.9
Ps. 89.18
scuturile pământului sunt ale lui Dumnezeu: El este foarte înălțat.

48

Frumusețea și slava Sionului

O cântare, un psalm de la fiii lui Core

481Domnul este mare și vrednic de laudă în

48.1
Ps. 40.4
87.3
cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele
48.1
Is. 2.2,3Mica 4.1Zah. 8.3
sfințeniei sale.

2Muntele Sion este frumos

48.2
Ps. 50.2Ier. 3.19Plâng. 2.15Dan. 8.9
11.16
în înălțime, bucuria
48.2
Ezec. 20.6
întregului pământ, în
48.2
Is. 14.13
laturile dinspre miazănoapte, cetatea
48.2
Mat. 5.35
marelui Împărat.

3Dumnezeu în palatele ei este cunoscut ca o cetățuie înaltă.

4Căci iată, împărații

48.4
2 Sam. 10.6,14,16,18,19
s‐au adunat, au trecut împreună.

5Au văzut‐o și s‐au uimit; s‐au tulburat, au fugit încremeniți.

6I‐a apucat

48.6
Ex. 15.15
un tremur acolo; o durere
48.6
Osea 13.13
, ca a unei femei în facere.

7Cu vântul

48.7
Ier. 18.17
de răsărit ai sfărâmat
48.7
Ezec. 27.26
corăbiile Tarsisului.

8Cum am auzit noi, așa am văzut în cetatea

48.8
Vers. 1, 2.
Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o va întări
48.8
Is. 2.2Mica 4.1
în veac. (Sela).

9Ne‐am gândit, Dumnezeule, la îndurarea

48.9
Ps. 26.3
40.10
ta, în mijlocul templului tău.

10Cum este numele

48.10
Deut. 28.58Ios. 7.9Ps. 113.3Mal. 1.11,14
tău, Dumnezeule, așa este lauda ta până la marginile pământului. Dreapta ta este plină de dreptate.

11Să se veselească muntele Sion, să se bucure fiicele lui Iuda pentru judecățile tale.

12Înconjurați Sionul și ocoliți‐l: numărați‐i turnurile.

13Luați seama la întăriturile sale, priviți‐i palatele, ca să istorisiți neamului viitor.

14Căci acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru în veac și pe veci: el ne

48.14
Is. 58.11
va fi călăuză până la moarte.