Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
47

Dumnezeu e Împărat

Mai marelui muzicii. Un psalm al fiilor lui Core

471Bateți

47.1
Is. 55.12
din palme, toate popoarele, strigați lui Dumnezeu cu glas de biruință.

2Căci Domnul Cel Preaînalt este înfricoșat

47.2
Deut. 7.21Neem. 1.5Ps. 76.12
; El este un Împărat
47.2
Mal. 1.14
mare peste tot pământul.

3El

47.3
Ps. 18.47
supune popoare sub noi și neamurile sub picioarele noastre.

4El ne‐a ales moștenirea

47.4
1 Pet. 1.4
noastră, slava lui Iacov pe care l‐a iubit. (Sela).

5Dumnezeu s‐a suit

47.5
Ps. 68.24,25
în mijlocul strigătelor de bucurie, Domnul în mijlocul glasului de trâmbiță.

6Cântați laude lui Dumnezeu, cântați laude: cântați Împăratului nostru, cântați laude.

7Căci

47.7
Zah. 14.9
Dumnezeu este Împărat peste tot pământul. Cântați
47.7
1 Cor. 14.15,16
laude cu pricepere.

8Dumnezeu

47.8
1 Cron. 16.31Ps. 93.1
96.10
97.1
99.1Ap. 19.6
împărățește peste popoare: Dumnezeu șade pe scaunul de domnie al sfințeniei lui.

9Domnii popoarelor s‐au adunat cu poporul

47.9
Rom. 4.11,12
Dumnezeului lui Avraam, căci
47.9
Ps. 89.18
scuturile pământului sunt ale lui Dumnezeu: El este foarte înălțat.