Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
47

Dumnezeu e Împărat

Mai marelui muzicii. Un psalm al fiilor lui Core

471Bateți

47.1
Is. 55.12
din palme, toate popoarele, strigați lui Dumnezeu cu glas de biruință.

2Căci Domnul Cel Preaînalt este înfricoșat

47.2
Deut. 7.21Neem. 1.5Ps. 76.12
; El este un Împărat
47.2
Mal. 1.14
mare peste tot pământul.

3El

47.3
Ps. 18.47
supune popoare sub noi și neamurile sub picioarele noastre.

4El ne‐a ales moștenirea

47.4
1 Pet. 1.4
noastră, slava lui Iacov pe care l‐a iubit. (Sela).

5Dumnezeu s‐a suit

47.5
Ps. 68.24,25
în mijlocul strigătelor de bucurie, Domnul în mijlocul glasului de trâmbiță.

6Cântați laude lui Dumnezeu, cântați laude: cântați Împăratului nostru, cântați laude.

7Căci

47.7
Zah. 14.9
Dumnezeu este Împărat peste tot pământul. Cântați
47.7
1 Cor. 14.15,16
laude cu pricepere.

8Dumnezeu

47.8
1 Cron. 16.31Ps. 93.1
96.10
97.1
99.1Ap. 19.6
împărățește peste popoare: Dumnezeu șade pe scaunul de domnie al sfințeniei lui.

9Domnii popoarelor s‐au adunat cu poporul

47.9
Rom. 4.11,12
Dumnezeului lui Avraam, căci
47.9
Ps. 89.18
scuturile pământului sunt ale lui Dumnezeu: El este foarte înălțat.

48

Frumusețea și slava Sionului

O cântare, un psalm de la fiii lui Core

481Domnul este mare și vrednic de laudă în

48.1
Ps. 40.4
87.3
cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele
48.1
Is. 2.2,3Mica 4.1Zah. 8.3
sfințeniei sale.

2Muntele Sion este frumos

48.2
Ps. 50.2Ier. 3.19Plâng. 2.15Dan. 8.9
11.16
în înălțime, bucuria
48.2
Ezec. 20.6
întregului pământ, în
48.2
Is. 14.13
laturile dinspre miazănoapte, cetatea
48.2
Mat. 5.35
marelui Împărat.

3Dumnezeu în palatele ei este cunoscut ca o cetățuie înaltă.

4Căci iată, împărații

48.4
2 Sam. 10.6,14,16,18,19
s‐au adunat, au trecut împreună.

5Au văzut‐o și s‐au uimit; s‐au tulburat, au fugit încremeniți.

6I‐a apucat

48.6
Ex. 15.15
un tremur acolo; o durere
48.6
Osea 13.13
, ca a unei femei în facere.

7Cu vântul

48.7
Ier. 18.17
de răsărit ai sfărâmat
48.7
Ezec. 27.26
corăbiile Tarsisului.

8Cum am auzit noi, așa am văzut în cetatea

48.8
Vers. 1, 2.
Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o va întări
48.8
Is. 2.2Mica 4.1
în veac. (Sela).

9Ne‐am gândit, Dumnezeule, la îndurarea

48.9
Ps. 26.3
40.10
ta, în mijlocul templului tău.

10Cum este numele

48.10
Deut. 28.58Ios. 7.9Ps. 113.3Mal. 1.11,14
tău, Dumnezeule, așa este lauda ta până la marginile pământului. Dreapta ta este plină de dreptate.

11Să se veselească muntele Sion, să se bucure fiicele lui Iuda pentru judecățile tale.

12Înconjurați Sionul și ocoliți‐l: numărați‐i turnurile.

13Luați seama la întăriturile sale, priviți‐i palatele, ca să istorisiți neamului viitor.

14Căci acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru în veac și pe veci: el ne

48.14
Is. 58.11
va fi călăuză până la moarte.

49

Nebunia încrederii în bogății

Mai marelui muzicii. Un psalm al fiilor lui Core

491Auziți aceasta, toate popoarele; plecați urechea, toți locuitorii lumii,

2mic

49.2
Ps. 62.9
și mare, bogat și nevoiaș împreună.

3Gura mea va vorbi înțelepciune și cugetarea inimii mele va fi cu pricepere.

4Îmi voi pleca

49.4
Ps. 78.2Mat. 13.35
urechea la pildă; îmi voi descoperi cu harfă știința mea adâncă.

5Pentru ce să mă tem în zilele răului, când mă înconjoară nelegiuirea

49.5
Ps. 38.4
celor ce se țin de călcâiele mele?

6Ei se încred

49.6
Iov 31.24,25Ps. 52.7
62.10Mc. 10.241 Tim. 6.17
în avuția lor și se fălesc cu mulțimea bogățiilor lor.

7Niciunul nu poate răscumpăra pe fratele său, nici să dea

49.7
Mat. 16.26
lui Dumnezeu prețul răscumpărării lui

8(căci răscumpărarea

49.8
Iov 36.18,19
sufletului lor este scumpă și în veac nu se va face),

9ca să trăiască în veac și să

49.9
Ps. 89.48
nu vadă putrezirea.

10Căci va vedea că oamenii

49.10
Ecl. 2.16
înțelepți mor; nebunul și prostul deopotrivă pier și
49.10
Prov. 11.4Ecl. 2.18,21
lasă altora averea lor.

11Gândul lor lăuntric este că vor sta în veac casele lor și locuințele lor din neam în neam: numesc

49.11
Gen. 4.17
cu numele lor pământurile lor.

12Totuși omul în

49.12
Vers. 20.
cinste nu rămâne: este asemenea dobitoacelor care pier.

13Această cale a lor este nebunia

49.13
Lc. 12.20
lor: și cei ce vin după ei se desfată în spusele lor. (Sela).

14Sunt puși ca o turmă în Șeol: moartea îi va paște și cei drepți

49.14
Ps. 47.3Dan. 7.22Mal. 4.3Lc. 22.301 Cor. 6.2Ap. 2.26
20.4
vor domni peste ei dimineața; și frumusețea
49.14
Iov 4.21Ps. 39.11
lor o va mânca Șeolul, ca să nu mai aibă niciun locaș.

15Dar Dumnezeu va

49.15
Ps. 56.13Osea 13.14
răscumpăra sufletul meu din mâna Șeolului: căci mă va primi. (Sela).

16Nu te teme când se îmbogățește cineva, când se înmulțește slava casei lui.

17Căci

49.17
Iov 27.19
nu va lua nimic la moartea sa; slava lui nu se va pogorî după el.

18Cu toate că și‐a binecuvântat

49.18
Deut. 29.19Lc. 12.19
sufletul în viața sa și oamenii te laudă când îți faci bine,

19se va

49.19
Gen. 15.15
duce la neamul părinților săi; nu vor vedea lumina
49.19
Iov 33.30Ps. 56.13
în veac.

20Omul

49.20
Vers. 12.
în cinste și fără pricepere este
49.20
Ecl. 3.19
asemenea dobitoacelor care pier.