Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
48

Frumusețea și slava Sionului

O cântare, un psalm de la fiii lui Core

481Domnul este mare și vrednic de laudă în

48.1
Ps. 40.4
87.3
cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele
48.1
Is. 2.2,3Mica 4.1Zah. 8.3
sfințeniei sale.

2Muntele Sion este frumos

48.2
Ps. 50.2Ier. 3.19Plâng. 2.15Dan. 8.9
11.16
în înălțime, bucuria
48.2
Ezec. 20.6
întregului pământ, în
48.2
Is. 14.13
laturile dinspre miazănoapte, cetatea
48.2
Mat. 5.35
marelui Împărat.

3Dumnezeu în palatele ei este cunoscut ca o cetățuie înaltă.

4Căci iată, împărații

48.4
2 Sam. 10.6,14,16,18,19
s‐au adunat, au trecut împreună.

5Au văzut‐o și s‐au uimit; s‐au tulburat, au fugit încremeniți.

6I‐a apucat

48.6
Ex. 15.15
un tremur acolo; o durere
48.6
Osea 13.13
, ca a unei femei în facere.

7Cu vântul

48.7
Ier. 18.17
de răsărit ai sfărâmat
48.7
Ezec. 27.26
corăbiile Tarsisului.

8Cum am auzit noi, așa am văzut în cetatea

48.8
Vers. 1, 2.

Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o va întări
48.8
Is. 2.2Mica 4.1
în veac. (Sela).

9Ne‐am gândit, Dumnezeule, la îndurarea

48.9
Ps. 26.3
40.10
ta, în mijlocul templului tău.

10Cum este numele

48.10
Deut. 28.58Ios. 7.9Ps. 113.3Mal. 1.11,14
tău, Dumnezeule, așa este lauda ta până la marginile pământului. Dreapta ta este plină de dreptate.

11Să se veselească muntele Sion, să se bucure fiicele lui Iuda pentru judecățile tale.

12Înconjurați Sionul și ocoliți‐l: numărați‐i turnurile.

13Luați seama la întăriturile sale, priviți‐i palatele, ca să istorisiți neamului viitor.

14Căci acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru în veac și pe veci: el ne

48.14
Is. 58.11
va fi călăuză până la moarte.