Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
48

Frumusețea și slava Sionului

O cântare, un psalm de la fiii lui Core

481Domnul este mare și vrednic de laudă în

48.1
Ps. 40.4
87.3
cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele
48.1
Is. 2.2,3Mica 4.1Zah. 8.3
sfințeniei sale.

2Muntele Sion este frumos

48.2
Ps. 50.2Ier. 3.19Plâng. 2.15Dan. 8.9
11.16
în înălțime, bucuria
48.2
Ezec. 20.6
întregului pământ, în
48.2
Is. 14.13
laturile dinspre miazănoapte, cetatea
48.2
Mat. 5.35
marelui Împărat.

3Dumnezeu în palatele ei este cunoscut ca o cetățuie înaltă.

4Căci iată, împărații

48.4
2 Sam. 10.6,14,16,18,19
s‐au adunat, au trecut împreună.

5Au văzut‐o și s‐au uimit; s‐au tulburat, au fugit încremeniți.

6I‐a apucat

48.6
Ex. 15.15
un tremur acolo; o durere
48.6
Osea 13.13
, ca a unei femei în facere.

7Cu vântul

48.7
Ier. 18.17
de răsărit ai sfărâmat
48.7
Ezec. 27.26
corăbiile Tarsisului.

8Cum am auzit noi, așa am văzut în cetatea

48.8
Vers. 1, 2.
Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o va întări
48.8
Is. 2.2Mica 4.1
în veac. (Sela).

9Ne‐am gândit, Dumnezeule, la îndurarea

48.9
Ps. 26.3
40.10
ta, în mijlocul templului tău.

10Cum este numele

48.10
Deut. 28.58Ios. 7.9Ps. 113.3Mal. 1.11,14
tău, Dumnezeule, așa este lauda ta până la marginile pământului. Dreapta ta este plină de dreptate.

11Să se veselească muntele Sion, să se bucure fiicele lui Iuda pentru judecățile tale.

12Înconjurați Sionul și ocoliți‐l: numărați‐i turnurile.

13Luați seama la întăriturile sale, priviți‐i palatele, ca să istorisiți neamului viitor.

14Căci acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru în veac și pe veci: el ne

48.14
Is. 58.11
va fi călăuză până la moarte.

49

Nebunia încrederii în bogății

Mai marelui muzicii. Un psalm al fiilor lui Core

491Auziți aceasta, toate popoarele; plecați urechea, toți locuitorii lumii,

2mic

49.2
Ps. 62.9
și mare, bogat și nevoiaș împreună.

3Gura mea va vorbi înțelepciune și cugetarea inimii mele va fi cu pricepere.

4Îmi voi pleca

49.4
Ps. 78.2Mat. 13.35
urechea la pildă; îmi voi descoperi cu harfă știința mea adâncă.

5Pentru ce să mă tem în zilele răului, când mă înconjoară nelegiuirea

49.5
Ps. 38.4
celor ce se țin de călcâiele mele?

6Ei se încred

49.6
Iov 31.24,25Ps. 52.7
62.10Mc. 10.241 Tim. 6.17
în avuția lor și se fălesc cu mulțimea bogățiilor lor.

7Niciunul nu poate răscumpăra pe fratele său, nici să dea

49.7
Mat. 16.26
lui Dumnezeu prețul răscumpărării lui

8(căci răscumpărarea

49.8
Iov 36.18,19
sufletului lor este scumpă și în veac nu se va face),

9ca să trăiască în veac și să

49.9
Ps. 89.48
nu vadă putrezirea.

10Căci va vedea că oamenii

49.10
Ecl. 2.16
înțelepți mor; nebunul și prostul deopotrivă pier și
49.10
Prov. 11.4Ecl. 2.18,21
lasă altora averea lor.

11Gândul lor lăuntric este că vor sta în veac casele lor și locuințele lor din neam în neam: numesc

49.11
Gen. 4.17
cu numele lor pământurile lor.

12Totuși omul în

49.12
Vers. 20.
cinste nu rămâne: este asemenea dobitoacelor care pier.

13Această cale a lor este nebunia

49.13
Lc. 12.20
lor: și cei ce vin după ei se desfată în spusele lor. (Sela).

14Sunt puși ca o turmă în Șeol: moartea îi va paște și cei drepți

49.14
Ps. 47.3Dan. 7.22Mal. 4.3Lc. 22.301 Cor. 6.2Ap. 2.26
20.4
vor domni peste ei dimineața; și frumusețea
49.14
Iov 4.21Ps. 39.11
lor o va mânca Șeolul, ca să nu mai aibă niciun locaș.

15Dar Dumnezeu va

49.15
Ps. 56.13Osea 13.14
răscumpăra sufletul meu din mâna Șeolului: căci mă va primi. (Sela).

16Nu te teme când se îmbogățește cineva, când se înmulțește slava casei lui.

17Căci

49.17
Iov 27.19
nu va lua nimic la moartea sa; slava lui nu se va pogorî după el.

18Cu toate că și‐a binecuvântat

49.18
Deut. 29.19Lc. 12.19
sufletul în viața sa și oamenii te laudă când îți faci bine,

19se va

49.19
Gen. 15.15
duce la neamul părinților săi; nu vor vedea lumina
49.19
Iov 33.30Ps. 56.13
în veac.

20Omul

49.20
Vers. 12.
în cinste și fără pricepere este
49.20
Ecl. 3.19
asemenea dobitoacelor care pier.

50

Dumnezeu judecătorul celor drepți și al celor răi

Un psalm al lui Asaf

501Dumnezeu

50.1
Neem. 9.32Is. 9.6Ier. 32.18
, chiar Dumnezeu, Domnul, a vorbit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apusul lui.

2Dumnezeu

50.2
Ps. 48.2
a strălucit din Sion, desăvârșirea
50.2
Deut. 33.2Ps. 80.1
frumuseții.

3Dumnezeul nostru va veni și nu va tăcea. Focul

50.3
Lev. 10.2Num. 16.35Ps. 97.3Dan. 7.10
va mistui înaintea lui și în jurul lui va fi un vifor cumplit.

4El

50.4
Deut. 4.26
31.28
32.1Is. 1.2Mica 6.1,2
va chema cerurile de sus și pământul, ca să jude ce pe poporul său:

5Adunați‐mi pe sfinții

50.5
Deut. 33.3Is. 13.3
mei, care
50.5
Ex. 24.7
au făcut legământ cu mine prin jertfă.

6Și cerurile

50.6
Ps. 97.6
vor vesti dreptatea lui, căci
50.6
Ps. 75.7
Dumnezeu însuși este cel ce judecă. (Sela).

7Ascultă

50.7
Ps. 81.8
, poporul meu, și voi vorbi; Israele, și‐ți voi mărturisi. Eu sunt Dumnezeu
50.7
Ex. 20.2
, Dumnezeul tău.

8

50.8
Osea 6.6
Nu te
50.8
Is. 1.11Ier. 7.22
voi mustra pentru jertfele tale, nici pentru arderile de tot ale tale, care sunt pururea înaintea mea.

9Nu

50.9
Mica 6.6Fapte. 17.25
voi lua niciun taur din casa ta, nici țapi din staulele tale.

10Căci toate fiarele pădurii sunt ale mele și vitele pe o mie de dealuri.

11Cunosc toate păsările munților și tot ce se mișcă pe câmp este al meu.

12Dacă aș fi flămând, nu ți‐aș spune ție, căci

50.12
Ex. 19.5Deut. 10.14Iov 41.11Ps. 24.11 Cor. 10.26,28
a mea este lumea și plinătatea ei.

13Să mănânc eu carnea taurilor și să beau sângele țapilor?

14Adu

50.14
Osea 14.2Evr. 13.15
lui Dumnezeu jertfa de mulțumire și plătește
50.14
Deut. 23.21Iov 22.27Ps. 76.11Ecl. 5.4,5
Celui Preaînalt juruințele tale.

15Și cheamă‐mă

50.15
Iov 22.27Ps. 91.15
107.6,13,19,28Zah. 13.9
în ziua strâmtorării: te voi izbăvi și mă
50.15
Vers. 23.
vei slăvi.

16Dar celui rău Dumnezeu îi zice: Ce ai tu să vestești așezămintele mele și să iei în gura ta legământul meu?

17Căci

50.17
Rom. 2.21,22
urăști mustrarea și arunci
50.17
Neem. 9.26
cuvintele mele înapoia ta.

18Când vedeai un hoț, te învoiai

50.18
Rom. 1.32
cu el și partea ta era cu
50.18
1 Tim. 5.22
preacurvarii.

19Ai dat drumul gurii tale la rău și limba ta

50.19
Ps. 52.2
urzește vicleșug.

20Tu șezi și vorbești împotriva fratelui tău, înnegrești pe fiul mamei tale.

21Ai făcut acestea și

50.21
Ecl. 8.11,12Is. 26.10
57.11
am tăcut. Socoteai
50.21
Rom. 2.4
că eu sunt ca tine: dar te
50.21
Ps. 90.8
voi mustra și ți le voi pune înaintea ochilor.

22Luați seama deci la aceasta, voi care uitați

50.22
Iov 8.13Ps. 9.17Is. 51.13
pe Dumnezeu! Ca să nu vă sfâșii și să nu fie cine să vă scape:

23Oricine

50.23
Ps. 27.6Rom. 12.1
aduce jertfă de mulțumire mă proslăvește și celui ce
50.23
Gal. 6.16
își rânduiește calea îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.