Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
49

Nebunia încrederii în bogății

Mai marelui muzicii. Un psalm al fiilor lui Core

491Auziți aceasta, toate popoarele; plecați urechea, toți locuitorii lumii,

2mic

49.2
Ps. 62.9
și mare, bogat și nevoiaș împreună.

3Gura mea va vorbi înțelepciune și cugetarea inimii mele va fi cu pricepere.

4Îmi voi pleca

49.4
Ps. 78.2Mat. 13.35
urechea la pildă; îmi voi descoperi cu harfă știința mea adâncă.

5Pentru ce să mă tem în zilele răului, când mă înconjoară nelegiuirea

49.5
Ps. 38.4
celor ce se țin de călcâiele mele?

6Ei se încred

49.6
Iov 31.24,25Ps. 52.7
62.10Mc. 10.241 Tim. 6.17
în avuția lor și se fălesc cu mulțimea bogățiilor lor.

7Niciunul nu poate răscumpăra pe fratele său, nici să dea

49.7
Mat. 16.26
lui Dumnezeu prețul răscumpărării lui

8(căci răscumpărarea

49.8
Iov 36.18,19
sufletului lor este scumpă și în veac nu se va face),

9ca să trăiască în veac și să

49.9
Ps. 89.48
nu vadă putrezirea.

10Căci va vedea că oamenii

49.10
Ecl. 2.16
înțelepți mor; nebunul și prostul deopotrivă pier și
49.10
Prov. 11.4Ecl. 2.18,21
lasă altora averea lor.

11Gândul lor lăuntric este că vor sta în veac casele lor și locuințele lor din neam în neam: numesc

49.11
Gen. 4.17
cu numele lor pământurile lor.

12Totuși omul în

49.12
Vers. 20.
Ps. 39.5
82.7
cinste nu rămâne: este asemenea dobitoacelor care pier.

13Această cale a lor este nebunia

49.13
Lc. 12.20
lor: și cei ce vin după ei se desfată în spusele lor. (Sela).

14Sunt puși ca o turmă în Șeol: moartea îi va paște și cei drepți

49.14
Ps. 47.3Dan. 7.22Mal. 4.3Lc. 22.301 Cor. 6.2Ap. 2.26
20.4
vor domni peste ei dimineața; și frumusețea
49.14
Iov 4.21Ps. 39.11
lor o va mânca Șeolul, ca să nu mai aibă niciun locaș.

15Dar Dumnezeu va

49.15
Ps. 56.13Osea 13.14
răscumpăra sufletul meu din mâna Șeolului: căci mă va primi. (Sela).

16Nu te teme când se îmbogățește cineva, când se înmulțește slava casei lui.

17Căci

49.17
Iov 27.19
nu va lua nimic la moartea sa; slava lui nu se va pogorî după el.

18Cu toate că și‐a binecuvântat

49.18
Deut. 29.19Lc. 12.19
sufletul în viața sa și oamenii te laudă când îți faci bine,

19se va

49.19
Gen. 15.15
duce la neamul părinților săi; nu vor vedea lumina
49.19
Iov 33.30Ps. 56.13
în veac.

20Omul

49.20
Vers. 12.

în cinste și fără pricepere este
49.20
Ecl. 3.19
asemenea dobitoacelor care pier.