Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Rugăciune de seară: de încredere în Dumnezeu

Către mai marele muzicii. Pe instrumente cu coarde. Un psalm al lui David

41Răspunde‐mi când strig, Dumnezeul dreptății mele! M‐ai scos la loc larg în strâmtorare. Îndură‐te de mine și auzi rugăciunea mea!

2Fii ai oamenilor! Până când va fi spre batjocură slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți căuta minciuna? (Sela).

3Dar să știți că Domnul

4.3
2 Tim. 2.192 Pet. 2.9
și‐a ales pe cel cuvios; Domnul va auzi când voi striga către el.

4Cutremurați‐vă

4.4
Ef. 4.26
și nu păcătuiți, cugetați
4.4
Ps. 77.62 Cor. 13.5
în inimile voastre pe patul vostru și tăceți. (Sela).

5Jertfiți jerfe

4.5
Deut. 33.19Ps. 50.14
51.192 Sam. 15.12
de dreptate și încredeți‐vă
4.5
Ps. 37.3
62.8
în Domnul.

6Mulți zic: Cine ne va arăta vreun bine? Înalță

4.6
Num. 6.26Ps. 80.3,7,19
119.135
peste noi lumina feței tale, Doamne!

7Tu ai pus veselie

4.7
Is. 9.3
în inima mea mai mult decât în vremea când grâul și mustul lor erau în belșug.

8Mă voi culca și voi dormi în pace

4.8
Iov 11.18,19Ps. 3
, căci
4.8
Lev. 25.18,19
26Deut. 12.10
numai tu, Doamne, mă faci să locuiesc la adăpost.

5

Rugăciune pentru ocrotirea de cei răi

Către mai marele muzicii. Pe Ne hilot. Un psalm al lui David

51Pleacă urechea, Doamne, la cuvintele mele și ia aminte la cugetarea mea.

2Ascultă glasul strigării

5.2
Ps. 3.4
mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci mă rog
5.2
Ps. 65
ție.

3Doamne, dimineața vei auzi glasul

5.3
Ps. 30
88.13
130.6
meu; dimineața mă voi îndrepta spre tine și te voi aștepta.

4Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să‐i placă răutatea. Cel rău nu va locui cu tine.

5Cei trufași

5.5
Hab. 1.13
nu vor sta înaintea ochilor tăi. Tu urăști pe toți lucrătorii nelegiuirii.

6Tu vei pierde

5.6
Ap. 21.8
pe cei ce vorbesc minciuni: Domnul urăște
5.6
Ps. 23
pe bărbatul de sânge și înșelător.

7Dar eu, în mulțimea îndurării tale, voi intra în casa ta, mă voi închina spre Templul sfințeniei

5.7
1 Reg. 8.29,30,35,38Ps. 28
132.7
138
tale în frica ta.

8Doamne, povățuiește‐mă

5.8
Ps. 25.5
în dreptatea ta din pricina vrăjmașilor mei. Netezește
5.8
Ps. 25.4
27.11
calea ta înaintea mea.

9Căci nu este credincioșie în gura lor; lăuntrul lor este însăși stricăciunea. Gâtlejul

5.9
Lc. 11.44Rom. 3.13
lor este un mormânt deschis; cu limba lor lingușesc
5.9
Ps. 62.4
.

10Pedepsește‐i, Dumnezeule, să cadă

5.10
2 Sam. 15.31
17.14,23
prin sfaturile lor; izgonește‐i în mulțimea fărădelegilor lor, căci s‐au răsculat împotriva ta.

11Și toți cei ce își pun încrederea în tine se vor bucura, se vor veseli în veac, căci tu îi aperi; și cei ce iubesc numele tău se vor bucura

5.11
Is. 65.13
în tine.

12Căci tu vei binecuvânta

5.12
Ps. 115.13
pe cel drept, Doamne, îl vei acoperi cu bunavoință ca și cu un scut.

6

Rugăciune pentru îndurare în vreme de necaz

Către mai marele muzicii. Pe instrumente cu coarde, pe Șeminit. Un psalm al lui David

61Doamne

6.1
Ps. 38.1Ier. 10.21
46.28
, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta.

2Îndură‐te

6.2
Ps. 41.4
de mine, Doamne, căci sunt veștejit. Vindecă‐mă
6.2
Osea 6.1
, Doamne, căci mi s‐au tulburat oasele.

3Sufletul meu este foarte tulburat și el: și tu, Doamne, până când

6.3
Ps. 90.13
?

4Întoarce‐te, Doamne, izbăvește‐mi sufletul; mântuiește‐mă, pentru îndurarea ta.

5Căci în moarte

6.5
Ps. 30.9
88.11
115.17
118.17Is. 38.18
nu este aducere aminte de tine. În Șeol cine îți va aduce mulțumiri?

6Sunt trudit de suspinarea mea; în fiecare noapte îmi scald patul, îmi moi așternutul cu lacrimile mele.

7Ochiul

6.7
Iov 17.7Ps. 31.9
38.10
88.9Plâng. 5.17
meu se topește de mâhnire; îmbătrânește din pricina tuturor potrivnicilor mei.

8Depărtați‐vă

6.8
Ps. 119.115Mat. 7.23
25.41Lc. 13.27
de la mine, toți lucrătorii nelegiurii! Căci Domnul a auzit
6.8
Ps. 3.4
glasul plângerii mele.

9Domnul a auzit cererea mea; Domnul primește rugăciunea mea.

10Toți vrăjmașii mei se vor rușina și vor fi foarte tulburați; vor da înapoi, într‐o clipă vor fi rușinați.