Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
50

Dumnezeu judecătorul celor drepți și al celor răi

Un psalm al lui Asaf

501Dumnezeu

50.1
Neem. 9.32Is. 9.6Ier. 32.18
, chiar Dumnezeu, Domnul, a vorbit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apusul lui.

2Dumnezeu

50.2
Ps. 48.2
a strălucit din Sion, desăvârșirea
50.2
Deut. 33.2Ps. 80.1
frumuseții.

3Dumnezeul nostru va veni și nu va tăcea. Focul

50.3
Lev. 10.2Num. 16.35Ps. 97.3Dan. 7.10
va mistui înaintea lui și în jurul lui va fi un vifor cumplit.

4El

50.4
Deut. 4.26
31.28
32.1Is. 1.2Mica 6.1,2
va chema cerurile de sus și pământul, ca să jude ce pe poporul său:

5Adunați‐mi pe sfinții

50.5
Deut. 33.3Is. 13.3
mei, care
50.5
Ex. 24.7
au făcut legământ cu mine prin jertfă.

6Și cerurile

50.6
Ps. 97.6
vor vesti dreptatea lui, căci
50.6
Ps. 75.7
Dumnezeu însuși este cel ce judecă. (Sela).

7Ascultă

50.7
Ps. 81.8
, poporul meu, și voi vorbi; Israele, și‐ți voi mărturisi. Eu sunt Dumnezeu
50.7
Ex. 20.2
, Dumnezeul tău.

8

50.8
Osea 6.6
Nu te
50.8
Is. 1.11Ier. 7.22
voi mustra pentru jertfele tale, nici pentru arderile de tot ale tale, care sunt pururea înaintea mea.

9Nu

50.9
Mica 6.6Fapte. 17.25
voi lua niciun taur din casa ta, nici țapi din staulele tale.

10Căci toate fiarele pădurii sunt ale mele și vitele pe o mie de dealuri.

11Cunosc toate păsările munților și tot ce se mișcă pe câmp este al meu.

12Dacă aș fi flămând, nu ți‐aș spune ție, căci

50.12
Ex. 19.5Deut. 10.14Iov 41.11Ps. 24.11 Cor. 10.26,28
a mea este lumea și plinătatea ei.

13Să mănânc eu carnea taurilor și să beau sângele țapilor?

14Adu

50.14
Osea 14.2Evr. 13.15
lui Dumnezeu jertfa de mulțumire și plătește
50.14
Deut. 23.21Iov 22.27Ps. 76.11Ecl. 5.4,5
Celui Preaînalt juruințele tale.

15Și cheamă‐mă

50.15
Iov 22.27Ps. 91.15
107.6,13,19,28Zah. 13.9
în ziua strâmtorării: te voi izbăvi și mă
50.15
Vers. 23.
Ps. 22.23
vei slăvi.

16Dar celui rău Dumnezeu îi zice: Ce ai tu să vestești așezămintele mele și să iei în gura ta legământul meu?

17Căci

50.17
Rom. 2.21,22
urăști mustrarea și arunci
50.17
Neem. 9.26
cuvintele mele înapoia ta.

18Când vedeai un hoț, te învoiai

50.18
Rom. 1.32
cu el și partea ta era cu
50.18
1 Tim. 5.22
preacurvarii.

19Ai dat drumul gurii tale la rău și limba ta

50.19
Ps. 52.2
urzește vicleșug.

20Tu șezi și vorbești împotriva fratelui tău, înnegrești pe fiul mamei tale.

21Ai făcut acestea și

50.21
Ecl. 8.11,12Is. 26.10
57.11
am tăcut. Socoteai
50.21
Rom. 2.4
că eu sunt ca tine: dar te
50.21
Ps. 90.8
voi mustra și ți le voi pune înaintea ochilor.

22Luați seama deci la aceasta, voi care uitați

50.22
Iov 8.13Ps. 9.17Is. 51.13
pe Dumnezeu! Ca să nu vă sfâșii și să nu fie cine să vă scape:

23Oricine

50.23
Ps. 27.6Rom. 12.1
aduce jertfă de mulțumire mă proslăvește și celui ce
50.23
Gal. 6.16
își rânduiește calea îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.