Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
49

Nebunia încrederii în bogății

Mai marelui muzicii. Un psalm al fiilor lui Core

491Auziți aceasta, toate popoarele; plecați urechea, toți locuitorii lumii,

2mic

49.2
Ps. 62.9
și mare, bogat și nevoiaș împreună.

3Gura mea va vorbi înțelepciune și cugetarea inimii mele va fi cu pricepere.

4Îmi voi pleca

49.4
Ps. 78.2Mat. 13.35
urechea la pildă; îmi voi descoperi cu harfă știința mea adâncă.

5Pentru ce să mă tem în zilele răului, când mă înconjoară nelegiuirea

49.5
Ps. 38.4
celor ce se țin de călcâiele mele?

6Ei se încred

49.6
Iov 31.24,25Ps. 52.7
62.10Mc. 10.241 Tim. 6.17
în avuția lor și se fălesc cu mulțimea bogățiilor lor.

7Niciunul nu poate răscumpăra pe fratele său, nici să dea

49.7
Mat. 16.26
lui Dumnezeu prețul răscumpărării lui

8(căci răscumpărarea

49.8
Iov 36.18,19
sufletului lor este scumpă și în veac nu se va face),

9ca să trăiască în veac și să

49.9
Ps. 89.48
nu vadă putrezirea.

10Căci va vedea că oamenii

49.10
Ecl. 2.16
înțelepți mor; nebunul și prostul deopotrivă pier și
49.10
Prov. 11.4Ecl. 2.18,21
lasă altora averea lor.

11Gândul lor lăuntric este că vor sta în veac casele lor și locuințele lor din neam în neam: numesc

49.11
Gen. 4.17
cu numele lor pământurile lor.

12Totuși omul în

49.12
Vers. 20.
cinste nu rămâne: este asemenea dobitoacelor care pier.

13Această cale a lor este nebunia

49.13
Lc. 12.20
lor: și cei ce vin după ei se desfată în spusele lor. (Sela).

14Sunt puși ca o turmă în Șeol: moartea îi va paște și cei drepți

49.14
Ps. 47.3Dan. 7.22Mal. 4.3Lc. 22.301 Cor. 6.2Ap. 2.26
20.4
vor domni peste ei dimineața; și frumusețea
49.14
Iov 4.21Ps. 39.11
lor o va mânca Șeolul, ca să nu mai aibă niciun locaș.

15Dar Dumnezeu va

49.15
Ps. 56.13Osea 13.14
răscumpăra sufletul meu din mâna Șeolului: căci mă va primi. (Sela).

16Nu te teme când se îmbogățește cineva, când se înmulțește slava casei lui.

17Căci

49.17
Iov 27.19
nu va lua nimic la moartea sa; slava lui nu se va pogorî după el.

18Cu toate că și‐a binecuvântat

49.18
Deut. 29.19Lc. 12.19
sufletul în viața sa și oamenii te laudă când îți faci bine,

19se va

49.19
Gen. 15.15
duce la neamul părinților săi; nu vor vedea lumina
49.19
Iov 33.30Ps. 56.13
în veac.

20Omul

49.20
Vers. 12.
în cinste și fără pricepere este
49.20
Ecl. 3.19
asemenea dobitoacelor care pier.

50

Dumnezeu judecătorul celor drepți și al celor răi

Un psalm al lui Asaf

501Dumnezeu

50.1
Neem. 9.32Is. 9.6Ier. 32.18
, chiar Dumnezeu, Domnul, a vorbit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apusul lui.

2Dumnezeu

50.2
Ps. 48.2
a strălucit din Sion, desăvârșirea
50.2
Deut. 33.2Ps. 80.1
frumuseții.

3Dumnezeul nostru va veni și nu va tăcea. Focul

50.3
Lev. 10.2Num. 16.35Ps. 97.3Dan. 7.10
va mistui înaintea lui și în jurul lui va fi un vifor cumplit.

4El

50.4
Deut. 4.26
31.28
32.1Is. 1.2Mica 6.1,2
va chema cerurile de sus și pământul, ca să jude ce pe poporul său:

5Adunați‐mi pe sfinții

50.5
Deut. 33.3Is. 13.3
mei, care
50.5
Ex. 24.7
au făcut legământ cu mine prin jertfă.

6Și cerurile

50.6
Ps. 97.6
vor vesti dreptatea lui, căci
50.6
Ps. 75.7
Dumnezeu însuși este cel ce judecă. (Sela).

7Ascultă

50.7
Ps. 81.8
, poporul meu, și voi vorbi; Israele, și‐ți voi mărturisi. Eu sunt Dumnezeu
50.7
Ex. 20.2
, Dumnezeul tău.

8

50.8
Osea 6.6
Nu te
50.8
Is. 1.11Ier. 7.22
voi mustra pentru jertfele tale, nici pentru arderile de tot ale tale, care sunt pururea înaintea mea.

9Nu

50.9
Mica 6.6Fapte. 17.25
voi lua niciun taur din casa ta, nici țapi din staulele tale.

10Căci toate fiarele pădurii sunt ale mele și vitele pe o mie de dealuri.

11Cunosc toate păsările munților și tot ce se mișcă pe câmp este al meu.

12Dacă aș fi flămând, nu ți‐aș spune ție, căci

50.12
Ex. 19.5Deut. 10.14Iov 41.11Ps. 24.11 Cor. 10.26,28
a mea este lumea și plinătatea ei.

13Să mănânc eu carnea taurilor și să beau sângele țapilor?

14Adu

50.14
Osea 14.2Evr. 13.15
lui Dumnezeu jertfa de mulțumire și plătește
50.14
Deut. 23.21Iov 22.27Ps. 76.11Ecl. 5.4,5
Celui Preaînalt juruințele tale.

15Și cheamă‐mă

50.15
Iov 22.27Ps. 91.15
107.6,13,19,28Zah. 13.9
în ziua strâmtorării: te voi izbăvi și mă
50.15
Vers. 23.
vei slăvi.

16Dar celui rău Dumnezeu îi zice: Ce ai tu să vestești așezămintele mele și să iei în gura ta legământul meu?

17Căci

50.17
Rom. 2.21,22
urăști mustrarea și arunci
50.17
Neem. 9.26
cuvintele mele înapoia ta.

18Când vedeai un hoț, te învoiai

50.18
Rom. 1.32
cu el și partea ta era cu
50.18
1 Tim. 5.22
preacurvarii.

19Ai dat drumul gurii tale la rău și limba ta

50.19
Ps. 52.2
urzește vicleșug.

20Tu șezi și vorbești împotriva fratelui tău, înnegrești pe fiul mamei tale.

21Ai făcut acestea și

50.21
Ecl. 8.11,12Is. 26.10
57.11
am tăcut. Socoteai
50.21
Rom. 2.4
că eu sunt ca tine: dar te
50.21
Ps. 90.8
voi mustra și ți le voi pune înaintea ochilor.

22Luați seama deci la aceasta, voi care uitați

50.22
Iov 8.13Ps. 9.17Is. 51.13
pe Dumnezeu! Ca să nu vă sfâșii și să nu fie cine să vă scape:

23Oricine

50.23
Ps. 27.6Rom. 12.1
aduce jertfă de mulțumire mă proslăvește și celui ce
50.23
Gal. 6.16
își rânduiește calea îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

51

Rugăciunea de pocăință a unui păcătos

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David; când a venit la el prorocul Natan după ce intrase la Bat‐Șeba

511Ai milă de mine, Dumnezeule, după bunătatea ta! După mulțimea îndurărilor tale șterge

51.1
Vers. 9.
fărădelegile mele.

2Spală‐mă

51.2
Evr. 9.141 In. 1.7,9Ap. 1.5
de tot de nelegiuirea mea și curățește‐mă de păcatul meu.

3Căci îmi cunosc fărădelegea

51.3
Ps. 32.5
38.18
și păcatul meu este pururea înaintea mea.

4Împotriva ta, numai

51.4
Gen. 20.6
39.9Lev. 5.19
6.22 Sam. 12.13
a ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta
51.4
Lc. 15.21
; ca
51.4
Rom. 3.4
să fii îndreptățit când vorbești și să fii curat când judeci.

5Iată

51.5
Iov 14.4Ps. 58.8In. 3.6Rom. 5.12Ef. 2.3
, am fost născut în nelegiuire și
51.5
Iov 14.4
mama mea m‐a zămislit în păcat.

6Iată, îți place adevărul în omul dinăuntru

51.6
Iov 38.36
și mă vei face să cunosc înțelepciunea ta în ascunsul inimii mele.

7Curățește‐mă

51.7
Lev. 14.4,6,49Num. 19.18Evr. 9.19
cu isop și voi fi curat, spală‐mă și voi fi
51.7
Is. 1.18
mai alb decât zăpada.

8Dă auzului meu bucurie și veselie, ca să se

51.8
Mat. 5.4
bucure oasele pe care le‐ai zdrobit.

9Ascunde‐ți

51.9
Ier. 16.17
fața de păcatele mele și șterge
51.9
Vers. 1.
toate fărădelegile mele.

10Zidește în mine o inimă

51.10
Fapte. 15.9Ef. 2.10
curată, Dumnezeule, și înnoiește un duh statornic înăuntrul meu.

11Nu mă lepăda de la

51.11
Gen. 4.142 Reg. 13.23
fața ta și nu lua Duhul tău
51.11
Rom. 8.9Ef. 4.30
cel Sfânt de la mine.

12Dă‐mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină‐mă cu un duh

51.12
2 Cor. 3.1
voitor.

13Atunci voi învăța pe cei fărădelege căile tale și cei păcătoși se vor întoarce la tine.

14Scapă‐mă de vinovăția de sânge

51.14
2 Sam. 11.17
12.9
, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, și limba mea va cânta
51.14
Ps. 35.28
tare dreptatea ta.

15Doamne, deschide‐mi buzele și gura mea va vesti lauda ta.

16Căci nu‐ți place jertfa

51.16
Num. 15.27,30Ps. 40.6
50.8Is. 1.11Ier. 7.22Osea 6.6
, altfel aș da‐o: n‐ai plăcere de ardere de tot.

17Jertfele

51.17
Ps. 34.18Is. 57.15
66.2
lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit; o inimă înfrântă și zdrobită nu vei disprețui, Dumnezeule!

18Fă bine în bunăvoința ta Sionului, zidește zidurile Ierusalimului.

19Atunci îți vor plăcea jertfele

51.19
Ps. 4.5Mal. 3.3
de dreptate, arderea de tot și arderea de tot întreagă. Atunci vor aduce pe altarul tău viței.