Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
52

Zădărnicia lăudăroșiei celor răi

Mai marelui muzicii. O învățătură a lui David; când Doeg Edomitul a venit și a spus lui Saul și i‐a zis: David a venit în casa lui Ahimelec.

521Pentru ce te fălești cu răul, puternice

52.1
1 Sam. 21.7
? Îndurarea lui Dumnezeu ține toată ziua.

2Limba

52.2
Ps. 50.19
ta născocește răutate, ca
52.2
Ps. 57.4
59.7
64.3
un brici ascuțit lucrând viclenie.

3Tu iubești răul mai mult decât binele, minciuna

52.3
Ier. 9.4,5
mai mult decât a vorbi dreptatea. (Sela.)

4Tu iubești toate cuvintele

52.4
Ps. 120.2,3
nimicitoare, limbă vicleană!

5De aceea Dumnezeu te va sfărâma pentru totdeauna, te va ridica și te va smulge din cortul tău și te va dezrădăcina

52.5
Prov. 2.22
din pământul celor vii. (Sela.)

6Cei

52.6
Iov 22.19Ps. 37.34
40.3
64.9Mal. 1.5
drepți vor vedea și
52.6
Ps. 58.10
se vor teme și vor râde de el zicând:

7Iată omul care nu lua pe Dumnezeu de tărie a sa, ci

52.7
Ps. 49.6
s‐a încrezut în mulțimea bogăției sale și s‐a întărit prin răutatea sa.

8Dar eu sunt

52.8
Ier. 11.16Osea 14.6
un măslin verde în casa lui Dumnezeu; mă voi încrede în îndurarea lui Dumnezeu în veci de veci.

9Te voi lăuda în veac pentru că ai lucrat și voi nădăjdui în numele tău înaintea sfinților, căci

52.9
Ps. 54.6
este bun.