Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
52

Zădărnicia lăudăroșiei celor răi

Mai marelui muzicii. O învățătură a lui David; când Doeg Edomitul a venit și a spus lui Saul și i‐a zis: David a venit în casa lui Ahimelec.

521Pentru ce te fălești cu răul, puternice

52.1
1 Sam. 21.7
? Îndurarea lui Dumnezeu ține toată ziua.

2Limba

52.2
Ps. 50.19
ta născocește răutate, ca
52.2
Ps. 57.4
59.7
64.3
un brici ascuțit lucrând viclenie.

3Tu iubești răul mai mult decât binele, minciuna

52.3
Ier. 9.4,5
mai mult decât a vorbi dreptatea. (Sela.)

4Tu iubești toate cuvintele

52.4
Ps. 120.2,3
nimicitoare, limbă vicleană!

5De aceea Dumnezeu te va sfărâma pentru totdeauna, te va ridica și te va smulge din cortul tău și te va dezrădăcina

52.5
Prov. 2.22
din pământul celor vii. (Sela.)

6Cei

52.6
Iov 22.19Ps. 37.34
40.3
64.9Mal. 1.5
drepți vor vedea și
52.6
Ps. 58.10
se vor teme și vor râde de el zicând:

7Iată omul care nu lua pe Dumnezeu de tărie a sa, ci

52.7
Ps. 49.6
s‐a încrezut în mulțimea bogăției sale și s‐a întărit prin răutatea sa.

8Dar eu sunt

52.8
Ier. 11.16Osea 14.6
un măslin verde în casa lui Dumnezeu; mă voi încrede în îndurarea lui Dumnezeu în veci de veci.

9Te voi lăuda în veac pentru că ai lucrat și voi nădăjdui în numele tău înaintea sfinților, căci

52.9
Ps. 54.6
este bun.

53

Nebunia și răutatea oamenilor

Mai marelui muzicii, pe Mahalat. O învățătură a lui David

531Nebunul

53.1
Ps. 10.4
14.1
zice în inima sa: Nu este Dumnezeu. S‐au stricat și au făcut nelegiuire urâcioasă
53.1
Rom. 3.10
. Nu este niciunul care să facă binele.

2Dumnezeu a privit

53.2
Ps. 33.13
din ceruri peste copiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să priceapă, care caută
53.2
2 Cron. 15.2
19.3
pe Dumnezeu.

3Fiecare din ei s‐a abătut, s‐au stricat de tot. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar.

4Oare n‐au

53.4
Ier. 4.22
cunoștință lucrătorii nelegiuirii care mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâine și nu cheamă pe Dumnezeu?

5Atunci

53.5
Lev. 26.17,36Prov. 28.1
i‐a apucat mare frică fără să fi fost pricină de frică: căci Dumnezeu a risipit
53.5
Ezec. 6.5
oasele celui ce tăbărăște împotriva ta. I‐ai făcut de rușine, pentru că Dumnezeu i‐a lepădat.

6O

53.6
Ps. 14.7
, de ar ieși din Sion mântuirile lui Israel! Când va întoarce Dumnezeu robia poporului său, se va bucura Iacov, și Israel se va veseli.

54

Rugăciune de apărare împotriva vrăjmașilor

Mai marelui muzicii. Pe instrumente cu coarde. O învățătură a lui David; când au venit zifiții și au zis lui Saul: Oare nu se ține ascuns David la noi?

541Mântuiește‐mă, Dumnezeule, prin numele tău și fă‐mi dreptate prin puterea ta.

2Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, pleacă urechea la cuvintele gurii mele.

3Căci străini

54.3
Ps. 86.14
s‐au sculat împotriva mea și oameni cumpliți îmi caută viața; ei n‐au pus pe Dumnezeu înaintea lor. (Sela.)

4Iată, Dumnezeu este ajutorul meu: Domnul

54.4
Ps. 118.7
este între cei ce sprijină sufletul meu.

5El va întoarce răul asupra vrăjmașilor mei. Nimicește‐i

54.5
Ps. 89.19
după adevărul tău.

6Îți voi jerfi cu jertfă de bunăvoie. Voi lăuda numele tău, Doamne, căci

54.6
Ps. 52.9
este bun.

7Căci el m‐a izbăvit din orice strâmtorare și

54.7
Ps. 59.10
92.11
ochiul meu și‐a văzut dorința asupra vrăjmașilor mei.