Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
53

Nebunia și răutatea oamenilor

Mai marelui muzicii, pe Mahalat. O învățătură a lui David

531Nebunul

53.1
Ps. 10.4
14.1
zice în inima sa: Nu este Dumnezeu. S‐au stricat și au făcut nelegiuire urâcioasă
53.1
Rom. 3.10
. Nu este niciunul care să facă binele.

2Dumnezeu a privit

53.2
Ps. 33.13
din ceruri peste copiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să priceapă, care caută
53.2
2 Cron. 15.2
19.3
pe Dumnezeu.

3Fiecare din ei s‐a abătut, s‐au stricat de tot. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar.

4Oare n‐au

53.4
Ier. 4.22
cunoștință lucrătorii nelegiuirii care mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâine și nu cheamă pe Dumnezeu?

5Atunci

53.5
Lev. 26.17,36Prov. 28.1
i‐a apucat mare frică fără să fi fost pricină de frică: căci Dumnezeu a risipit
53.5
Ezec. 6.5
oasele celui ce tăbărăște împotriva ta. I‐ai făcut de rușine, pentru că Dumnezeu i‐a lepădat.

6O

53.6
Ps. 14.7
, de ar ieși din Sion mântuirile lui Israel! Când va întoarce Dumnezeu robia poporului său, se va bucura Iacov, și Israel se va veseli.

54

Rugăciune de apărare împotriva vrăjmașilor

Mai marelui muzicii. Pe instrumente cu coarde. O învățătură a lui David; când au venit zifiții și au zis lui Saul: Oare nu se ține ascuns David la noi?

541Mântuiește‐mă, Dumnezeule, prin numele tău și fă‐mi dreptate prin puterea ta.

2Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, pleacă urechea la cuvintele gurii mele.

3Căci străini

54.3
Ps. 86.14
s‐au sculat împotriva mea și oameni cumpliți îmi caută viața; ei n‐au pus pe Dumnezeu înaintea lor. (Sela.)

4Iată, Dumnezeu este ajutorul meu: Domnul

54.4
Ps. 118.7
este între cei ce sprijină sufletul meu.

5El va întoarce răul asupra vrăjmașilor mei. Nimicește‐i

54.5
Ps. 89.19
după adevărul tău.

6Îți voi jerfi cu jertfă de bunăvoie. Voi lăuda numele tău, Doamne, căci

54.6
Ps. 52.9
este bun.

7Căci el m‐a izbăvit din orice strâmtorare și

54.7
Ps. 59.10
92.11
ochiul meu și‐a văzut dorința asupra vrăjmașilor mei.

55

Rugăciune împotriva fraților mincinoși

Mai marelui muzicii. Pe instrumente cu coarde. O învățătură a lui David

551Pleacă urechea, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererea mea!

2Ascultă‐mă și răspunde‐mi; rătăcesc

55.2
Is. 38.14
în plângerea mea și gem

3de glasul vrăjmașului, de apăsarea celui rău; căci

55.3
2 Sam. 16.7,8
19.19
ei aruncă nelegiuire peste mine și mă prigonesc cu mânie.

4Mi se sbate inima

55.4
Ps. 16.3
înăuntru și spaime de moarte au căzut peste mine.

5Frică și cutremur au venit peste mine și fior de groază m‐a acoperit.

6Și am zis: O, de aș avea aripi ca de un porumbel! Aș zbura și m‐aș odihni.

7Iată, aș zbura departe, aș mânea în pustie. (Sela.)

8M‐aș grăbi să scap dinaintea vântului aprig, dinaintea furtunii.

9Înghite‐i, Doamne, împarte‐le limba lor, căci am văzut asuprire

55.9
Ier. 6.7
și ceartă în cetate.

10Zi și noapte ei îi dau ocol pe ziduri și nelegiuirea și nenorocirea sunt în mijlocul ei.

11Răutatea este în mijlocul ei și apăsarea și vicleșugul nu se depărtează din ulițele ei.

12Căci nu

55.12
Ps. 41.9
un vrăjmaș m‐a batjocorit: aș fi suferit; nu cel ce mă urăște s‐a mărit
55.12
Ps. 35.26
38.16
împotriva mea, m‐aș fi ascuns de el.

13

55.13
2 Sam. 15.12
16.23Ps. 41.9Ier. 9.4
Ci tu, un om deopotrivă mie, cel mai de aproape al meu și prietenul meu.

14Noi am avut dulci destăinuiri împreună! Am mers cu gloata

55.14
Ps. 42.4
la casa lui Dumnezeu.

15Să‐i apuce moartea! Să se coboare

55.15
Num. 16.30
de vii în Șeol! Căci este răutate în locuința lor în mijlocul lor.

16Dar eu voi chema pe Dumnezeu și Domnul mă va mântui.

17Seara

55.17
Dan. 6.10Lc. 18.1Fapte. 3.1
10.3,9,301 Tes. 5.17
și dimineața și la amiază mă voi plânge și mă voi tângui și el va auzi glasul meu.

18El a răscumpărat în pace sufletul meu din lupta care era împotriva mea, căci mulți

55.18
2 Cron. 32.7,8
au fost asupra mea.

19Dumnezeu va auzi și le va răspunde, el care

55.19
Deut. 33.27
rămâne din vechime: (Sela.) pentru că nu este nicio schimbare în ei și nu se tem de Dumnezeu.

20El și‐a întins

55.20
Fapte. 12.1
mâinile împotriva celor ce erau în pace
55.20
Ps. 7.4
cu el, a pângărit legământul său.

21Gura lui era alunecoasă ca untul, dar inima sa era război, cuvintele

55.21
Ps. 28.3
57.4
62.4
64.3Prov. 5.3,4
12.18
sale erau mai moi decât untdelemnul, dar erau săbii scoase.

22Aruncă

55.22
Ps. 37.5Mat. 6.25Lc. 12.221 Pet. 5.7
asupra Domnului sarcina ta și el te va sprijini. El nu
55.22
Ps. 37.24
va lăsa niciodată să se clatine cel drept.

23Ci tu, Dumnezeule, îi vei coborî în adâncul pieirii. Bărbați

55.23
Ps. 5.6
de sânge și amăgitori, nu
55.23
Iov 15.32Prov. 10.27Ecl. 7.17
vor trăi jumătate din zilele lor. Dar eu mă voi încrede în tine.