Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
55

Rugăciune împotriva fraților mincinoși

Mai marelui muzicii. Pe instrumente cu coarde. O învățătură a lui David

551Pleacă urechea, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererea mea!

2Ascultă‐mă și răspunde‐mi; rătăcesc

55.2
Is. 38.14
în plângerea mea și gem

3de glasul vrăjmașului, de apăsarea celui rău; căci

55.3
2 Sam. 16.7,8
19.19
ei aruncă nelegiuire peste mine și mă prigonesc cu mânie.

4Mi se sbate inima

55.4
Ps. 16.3
înăuntru și spaime de moarte au căzut peste mine.

5Frică și cutremur au venit peste mine și fior de groază m‐a acoperit.

6Și am zis: O, de aș avea aripi ca de un porumbel! Aș zbura și m‐aș odihni.

7Iată, aș zbura departe, aș mânea în pustie. (Sela.)

8M‐aș grăbi să scap dinaintea vântului aprig, dinaintea furtunii.

9Înghite‐i, Doamne, împarte‐le limba lor, căci am văzut asuprire

55.9
Ier. 6.7
și ceartă în cetate.

10Zi și noapte ei îi dau ocol pe ziduri și nelegiuirea și nenorocirea sunt în mijlocul ei.

11Răutatea este în mijlocul ei și apăsarea și vicleșugul nu se depărtează din ulițele ei.

12Căci nu

55.12
Ps. 41.9
un vrăjmaș m‐a batjocorit: aș fi suferit; nu cel ce mă urăște s‐a mărit
55.12
Ps. 35.26
38.16
împotriva mea, m‐aș fi ascuns de el.

13

55.13
2 Sam. 15.12
16.23Ps. 41.9Ier. 9.4
Ci tu, un om deopotrivă mie, cel mai de aproape al meu și prietenul meu.

14Noi am avut dulci destăinuiri împreună! Am mers cu gloata

55.14
Ps. 42.4
la casa lui Dumnezeu.

15Să‐i apuce moartea! Să se coboare

55.15
Num. 16.30
de vii în Șeol! Căci este răutate în locuința lor în mijlocul lor.

16Dar eu voi chema pe Dumnezeu și Domnul mă va mântui.

17Seara

55.17
Dan. 6.10Lc. 18.1Fapte. 3.1
10.3,9,301 Tes. 5.17
și dimineața și la amiază mă voi plânge și mă voi tângui și el va auzi glasul meu.

18El a răscumpărat în pace sufletul meu din lupta care era împotriva mea, căci mulți

55.18
2 Cron. 32.7,8
au fost asupra mea.

19Dumnezeu va auzi și le va răspunde, el care

55.19
Deut. 33.27
rămâne din vechime: (Sela.) pentru că nu este nicio schimbare în ei și nu se tem de Dumnezeu.

20El și‐a întins

55.20
Fapte. 12.1
mâinile împotriva celor ce erau în pace
55.20
Ps. 7.4
cu el, a pângărit legământul său.

21Gura lui era alunecoasă ca untul, dar inima sa era război, cuvintele

55.21
Ps. 28.3
57.4
62.4
64.3Prov. 5.3,4
12.18
sale erau mai moi decât untdelemnul, dar erau săbii scoase.

22Aruncă

55.22
Ps. 37.5Mat. 6.25Lc. 12.221 Pet. 5.7
asupra Domnului sarcina ta și el te va sprijini. El nu
55.22
Ps. 37.24
va lăsa niciodată să se clatine cel drept.

23Ci tu, Dumnezeule, îi vei coborî în adâncul pieirii. Bărbați

55.23
Ps. 5.6
de sânge și amăgitori, nu
55.23
Iov 15.32Prov. 10.27Ecl. 7.17
vor trăi jumătate din zilele lor. Dar eu mă voi încrede în tine.