Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
55

Rugăciune împotriva fraților mincinoși

Mai marelui muzicii. Pe instrumente cu coarde. O învățătură a lui David

551Pleacă urechea, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererea mea!

2Ascultă‐mă și răspunde‐mi; rătăcesc

55.2
Is. 38.14
în plângerea mea și gem

3de glasul vrăjmașului, de apăsarea celui rău; căci

55.3
2 Sam. 16.7,8
19.19
ei aruncă nelegiuire peste mine și mă prigonesc cu mânie.

4Mi se sbate inima

55.4
Ps. 16.3
înăuntru și spaime de moarte au căzut peste mine.

5Frică și cutremur au venit peste mine și fior de groază m‐a acoperit.

6Și am zis: O, de aș avea aripi ca de un porumbel! Aș zbura și m‐aș odihni.

7Iată, aș zbura departe, aș mânea în pustie. (Sela.)

8M‐aș grăbi să scap dinaintea vântului aprig, dinaintea furtunii.

9Înghite‐i, Doamne, împarte‐le limba lor, căci am văzut asuprire

55.9
Ier. 6.7
și ceartă în cetate.

10Zi și noapte ei îi dau ocol pe ziduri și nelegiuirea și nenorocirea sunt în mijlocul ei.

11Răutatea este în mijlocul ei și apăsarea și vicleșugul nu se depărtează din ulițele ei.

12Căci nu

55.12
Ps. 41.9
un vrăjmaș m‐a batjocorit: aș fi suferit; nu cel ce mă urăște s‐a mărit
55.12
Ps. 35.26
38.16
împotriva mea, m‐aș fi ascuns de el.

13

55.13
2 Sam. 15.12
16.23Ps. 41.9Ier. 9.4
Ci tu, un om deopotrivă mie, cel mai de aproape al meu și prietenul meu.

14Noi am avut dulci destăinuiri împreună! Am mers cu gloata

55.14
Ps. 42.4
la casa lui Dumnezeu.

15Să‐i apuce moartea! Să se coboare

55.15
Num. 16.30
de vii în Șeol! Căci este răutate în locuința lor în mijlocul lor.

16Dar eu voi chema pe Dumnezeu și Domnul mă va mântui.

17Seara

55.17
Dan. 6.10Lc. 18.1Fapte. 3.1
10.3,9,301 Tes. 5.17
și dimineața și la amiază mă voi plânge și mă voi tângui și el va auzi glasul meu.

18El a răscumpărat în pace sufletul meu din lupta care era împotriva mea, căci mulți

55.18
2 Cron. 32.7,8
au fost asupra mea.

19Dumnezeu va auzi și le va răspunde, el care

55.19
Deut. 33.27
rămâne din vechime: (Sela.) pentru că nu este nicio schimbare în ei și nu se tem de Dumnezeu.

20El și‐a întins

55.20
Fapte. 12.1
mâinile împotriva celor ce erau în pace
55.20
Ps. 7.4
cu el, a pângărit legământul său.

21Gura lui era alunecoasă ca untul, dar inima sa era război, cuvintele

55.21
Ps. 28.3
57.4
62.4
64.3Prov. 5.3,4
12.18
sale erau mai moi decât untdelemnul, dar erau săbii scoase.

22Aruncă

55.22
Ps. 37.5Mat. 6.25Lc. 12.221 Pet. 5.7
asupra Domnului sarcina ta și el te va sprijini. El nu
55.22
Ps. 37.24
va lăsa niciodată să se clatine cel drept.

23Ci tu, Dumnezeule, îi vei coborî în adâncul pieirii. Bărbați

55.23
Ps. 5.6
de sânge și amăgitori, nu
55.23
Iov 15.32Prov. 10.27Ecl. 7.17
vor trăi jumătate din zilele lor. Dar eu mă voi încrede în tine.

56

Rugăciune de izbăvire și încredere în Dumnezeu

Mai marelui muzicii. Pe Ionat‐elemrehochim. Un psalm al lui David: Mictam, când l‐au prins filistenii în Gat

561Îndură‐te

56.1
Ps. 57.1
de mine, Dumnezeule! Căci omul ar vrea să mă înghită. Toată ziua mă asuprește luptându‐se.

2Toată ziua vrăjmașii mei ar vrea să mă înghită

56.2
Ps. 57.3
, căci mulți sunt cei ce se luptă cu mine cu trufie.

3În ziua când mă voi teme, mă voi încrede în tine.

4În

56.4
Vers. 10.11.
Dumnezeu voi lăuda cuvântul său; m‐am încrezut în Dumnezeu, nu
56.4
Ps. 118.6Is. 51.12Evr. 13.6
mă voi teme, ce‐mi poate face carnea?

5Toată ziua ei îmi sucesc cuvintele, toate gândurile lor sunt împotriva mea spre rău.

6Se adună

56.6
Ps. 59.3
140.2
, se ascund, îmi urmăresc pașii, căci
56.6
Ps. 71.10
pândesc sufletul meu.

7Vor scăpa ei prin nelegiuirea lor? În mânie prăbușește popoarele, Dumnezeule!

8Tu numeri umbletele mele rătăcitoare. Pune lacrimile mele în burduful tău. Oare nu sunt ele

56.8
Mal. 3.16
în cartea ta?

9Atunci vrăjmașii mei vor da înapoi în ziua când voi chema: aceasta o știu, căci Dumnezeu este pentru

56.9
Rom. 8.31
mine.

10În

56.10
Vers. 4.
Dumnezeu voi lăuda cuvântul său. În Domnul voi lăuda cuvântul său.

11În Dumnezeu mi‐am pus încrederea, nu mă voi teme; ce‐mi poate face omul?

12Juruințele tale sunt asupra mea, Dumnezeule, îți voi aduce jertfe de mulțumire,

13căci mi‐ai izbăvit sufletul de la

56.13
Ps. 116.8
moarte: oare nu mi‐ai ferit picioarele de prăbușire, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina
56.13
Iov 33.30
celor vii?

57

Rugăciune de izbăvire de prigonitori

Mai marelui muzicii; de cântat pe „Nu nimici”. Un psalm al lui David: Mictam, când a fugit dinaintea lui Saul în peșteră

571Îndură‐te

57.1
Ps. 56.1
de mine, Dumnezeule, îndură‐te de mine, căci în tine caută adăpost sufletul meu; da, sub
57.1
Ps. 17.8
63.7
umbra aripilor tale caut adăpost, până
57.1
Is. 26.20
va trece prăpădul.

2Voi striga către Dumnezeul Cel Preaînalt, către Dumnezeu, care

57.2
Ps. 138.8
îmi împlinește toate.

3El

57.3
Ps. 144.5,7
va trimite din ceruri și mă va mântui. El a acoperit cu ocară pe cel ce se umflă
57.3
Ps. 56.1
la mine (Sela.) Dumnezeu va
57.3
Ps. 40.11
43.3
61.7
trimite îndurarea sa și adevărul său.

4Sufletul meu este între lei. Eu zac printre cei ce suflă flacări, fiii oamenilor, ai

57.4
Prov. 30.14
căror dinți sunt sulițe și săgeți și limba
57.4
Ps. 55.21
64.3
lor sabie ascuțită.

5Fii înălțat

57.5
Vers. 11.
mai presus de ceruri, Dumnezeule! Slava ta fie peste tot pământul.

6Ei

57.6
Ps. 7.15,16
9.15
au pregătit un laț pașilor mei, sufletul meu s‐a încovoiat; au săpat o groapă înaintea mea; au căzut ei în mijlocul ei. (Sela.)

7Inima mea este tare

57.7
Ps. 108.1
, Dumnezeule, inima mea este tare: voi cânta, da, voi cânta laude.

8Deșteaptă‐te, slava

57.8
Ps. 16.9
30.12
108.1,2
mea; deșteaptă‐te, psalteriu și harfă! Eu însumi voi deștepta zorile.

9Îți voi aduce mulțumiri

57.9
Ps. 108.3
printre popoare, Dumnezeule, voi cânta laude între neamuri.

10Căci

57.10
Ps. 36.5
71.19
103.11
108.4
îndurarea ta este mare până la ceruri și adevărul tău până la nori.

11Fii înălțat

57.11
Vers. 5.
mai presus de ceruri, Dumnezeule! Slava ta fie peste tot pământul!