Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
56

Rugăciune de izbăvire și încredere în Dumnezeu

Mai marelui muzicii. Pe Ionat‐elemrehochim. Un psalm al lui David: Mictam, când l‐au prins filistenii în Gat

561Îndură‐te

56.1
Ps. 57.1
de mine, Dumnezeule! Căci omul ar vrea să mă înghită. Toată ziua mă asuprește luptându‐se.

2Toată ziua vrăjmașii mei ar vrea să mă înghită

56.2
Ps. 57.3
, căci mulți sunt cei ce se luptă cu mine cu trufie.

3În ziua când mă voi teme, mă voi încrede în tine.

4În

56.4
Vers. 10.11.
Dumnezeu voi lăuda cuvântul său; m‐am încrezut în Dumnezeu, nu
56.4
Ps. 118.6Is. 51.12Evr. 13.6
mă voi teme, ce‐mi poate face carnea?

5Toată ziua ei îmi sucesc cuvintele, toate gândurile lor sunt împotriva mea spre rău.

6Se adună

56.6
Ps. 59.3
140.2
, se ascund, îmi urmăresc pașii, căci
56.6
Ps. 71.10
pândesc sufletul meu.

7Vor scăpa ei prin nelegiuirea lor? În mânie prăbușește popoarele, Dumnezeule!

8Tu numeri umbletele mele rătăcitoare. Pune lacrimile mele în burduful tău. Oare nu sunt ele

56.8
Mal. 3.16
în cartea ta?

9Atunci vrăjmașii mei vor da înapoi în ziua când voi chema: aceasta o știu, căci Dumnezeu este pentru

56.9
Rom. 8.31
mine.

10În

56.10
Vers. 4.
Dumnezeu voi lăuda cuvântul său. În Domnul voi lăuda cuvântul său.

11În Dumnezeu mi‐am pus încrederea, nu mă voi teme; ce‐mi poate face omul?

12Juruințele tale sunt asupra mea, Dumnezeule, îți voi aduce jertfe de mulțumire,

13căci mi‐ai izbăvit sufletul de la

56.13
Ps. 116.8
moarte: oare nu mi‐ai ferit picioarele de prăbușire, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina
56.13
Iov 33.30
celor vii?

57

Rugăciune de izbăvire de prigonitori

Mai marelui muzicii; de cântat pe „Nu nimici”. Un psalm al lui David: Mictam, când a fugit dinaintea lui Saul în peșteră

571Îndură‐te

57.1
Ps. 56.1
de mine, Dumnezeule, îndură‐te de mine, căci în tine caută adăpost sufletul meu; da, sub
57.1
Ps. 17.8
63.7
umbra aripilor tale caut adăpost, până
57.1
Is. 26.20
va trece prăpădul.

2Voi striga către Dumnezeul Cel Preaînalt, către Dumnezeu, care

57.2
Ps. 138.8
îmi împlinește toate.

3El

57.3
Ps. 144.5,7
va trimite din ceruri și mă va mântui. El a acoperit cu ocară pe cel ce se umflă
57.3
Ps. 56.1
la mine (Sela.) Dumnezeu va
57.3
Ps. 40.11
43.3
61.7
trimite îndurarea sa și adevărul său.

4Sufletul meu este între lei. Eu zac printre cei ce suflă flacări, fiii oamenilor, ai

57.4
Prov. 30.14
căror dinți sunt sulițe și săgeți și limba
57.4
Ps. 55.21
64.3
lor sabie ascuțită.

5Fii înălțat

57.5
Vers. 11.
mai presus de ceruri, Dumnezeule! Slava ta fie peste tot pământul.

6Ei

57.6
Ps. 7.15,16
9.15
au pregătit un laț pașilor mei, sufletul meu s‐a încovoiat; au săpat o groapă înaintea mea; au căzut ei în mijlocul ei. (Sela.)

7Inima mea este tare

57.7
Ps. 108.1
, Dumnezeule, inima mea este tare: voi cânta, da, voi cânta laude.

8Deșteaptă‐te, slava

57.8
Ps. 16.9
30.12
108.1,2
mea; deșteaptă‐te, psalteriu și harfă! Eu însumi voi deștepta zorile.

9Îți voi aduce mulțumiri

57.9
Ps. 108.3
printre popoare, Dumnezeule, voi cânta laude între neamuri.

10Căci

57.10
Ps. 36.5
71.19
103.11
108.4
îndurarea ta este mare până la ceruri și adevărul tău până la nori.

11Fii înălțat

57.11
Vers. 5.
mai presus de ceruri, Dumnezeule! Slava ta fie peste tot pământul!

58

Rugăciune pentru pedepsirea celor răi

Mai marelui muzicii. „Nu nimici”. Un psalm al lui David: Mictam

581Cu adevărat tace dreptatea? O vorbiți voi? Judecați voi cu drept, fii ai oamenilor?

2Da, în inimă lucrați răutate, cumpăniți

58.2
Ps. 94.20Is. 10.1
silnicia mâinilor voastre pe pământ.

3Cei răi se abat din

58.3
Ps. 51.5Is. 48.8
pântece. Îndată ce s‐au născut, ei rătăcesc vorbind minciuni.

4Otrava

58.4
Ps. 140.3Ecl. 10.11
lor este ca otrava de șarpe, ei sunt ca aspida
58.4
Ier. 8.17
surdă, care își astupă urechea;

5ce n‐ascultă de glasul fermecătorilor, de al vrăjitorului celui mai iscusit.

6Dumnezeule, sfărâmă‐le

58.6
Iov 4.10Ps. 3.7
dinții în gură, zdrobește dinții cei mari ai leilor celor tineri, Doamne!

7Să se topească

58.7
Ios. 7.5Ps. 112.10
ei ca apele care se scurg; când își țintește săgețile, să fie ca tocite.

8Să piară ca melcul care se topește și trece; ca

58.8
Iov 3.16Ecl. 6.3
nașterea înainte de vreme a femeii, care n‐a văzut soarele.

9Mai înainte ca oalele voastre să simtă spinii, verzi sau arzând, îi

58.9
Prov. 10.25
va lua vârtejul.

10Cel

58.10
Ps. 52.6
64.10
107.42
drept se va bucura când va vedea răzbunarea. Își va spăla picioarele
58.10
Ps. 68.23
în sângele celui rău.

11Și

58.11
Ps. 92.15
oamenii vor zice: Da, este un rod pentru cel drept. Da, este un Dumnezeu care judecă
58.11
Ps. 67.4
96.13
98.9
pământul.