Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
57

Rugăciune de izbăvire de prigonitori

Mai marelui muzicii; de cântat pe „Nu nimici”. Un psalm al lui David: Mictam, când a fugit dinaintea lui Saul în peșteră

571Îndură‐te

57.1
Ps. 56.1
de mine, Dumnezeule, îndură‐te de mine, căci în tine caută adăpost sufletul meu; da, sub
57.1
Ps. 17.8
63.7
umbra aripilor tale caut adăpost, până
57.1
Is. 26.20
va trece prăpădul.

2Voi striga către Dumnezeul Cel Preaînalt, către Dumnezeu, care

57.2
Ps. 138.8
îmi împlinește toate.

3El

57.3
Ps. 144.5,7
va trimite din ceruri și mă va mântui. El a acoperit cu ocară pe cel ce se umflă
57.3
Ps. 56.1
la mine (Sela.) Dumnezeu va
57.3
Ps. 40.11
43.3
61.7
trimite îndurarea sa și adevărul său.

4Sufletul meu este între lei. Eu zac printre cei ce suflă flacări, fiii oamenilor, ai

57.4
Prov. 30.14
căror dinți sunt sulițe și săgeți și limba
57.4
Ps. 55.21
64.3
lor sabie ascuțită.

5Fii înălțat

57.5
Vers. 11.
Ps. 108.5
mai presus de ceruri, Dumnezeule! Slava ta fie peste tot pământul.

6Ei

57.6
Ps. 7.15,16
9.15
au pregătit un laț pașilor mei, sufletul meu s‐a încovoiat; au săpat o groapă înaintea mea; au căzut ei în mijlocul ei. (Sela.)

7Inima mea este tare

57.7
Ps. 108.1
, Dumnezeule, inima mea este tare: voi cânta, da, voi cânta laude.

8Deșteaptă‐te, slava

57.8
Ps. 16.9
30.12
108.1,2
mea; deșteaptă‐te, psalteriu și harfă! Eu însumi voi deștepta zorile.

9Îți voi aduce mulțumiri

57.9
Ps. 108.3
printre popoare, Dumnezeule, voi cânta laude între neamuri.

10Căci

57.10
Ps. 36.5
71.19
103.11
108.4
îndurarea ta este mare până la ceruri și adevărul tău până la nori.

11Fii înălțat

57.11
Vers. 5.

mai presus de ceruri, Dumnezeule! Slava ta fie peste tot pământul!