Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
57

Rugăciune de izbăvire de prigonitori

Mai marelui muzicii; de cântat pe „Nu nimici”. Un psalm al lui David: Mictam, când a fugit dinaintea lui Saul în peșteră

571Îndură‐te

57.1
Ps. 56.1
de mine, Dumnezeule, îndură‐te de mine, căci în tine caută adăpost sufletul meu; da, sub
57.1
Ps. 17.8
63.7
umbra aripilor tale caut adăpost, până
57.1
Is. 26.20
va trece prăpădul.

2Voi striga către Dumnezeul Cel Preaînalt, către Dumnezeu, care

57.2
Ps. 138.8
îmi împlinește toate.

3El

57.3
Ps. 144.5,7
va trimite din ceruri și mă va mântui. El a acoperit cu ocară pe cel ce se umflă
57.3
Ps. 56.1
la mine (Sela.) Dumnezeu va
57.3
Ps. 40.11
43.3
61.7
trimite îndurarea sa și adevărul său.

4Sufletul meu este între lei. Eu zac printre cei ce suflă flacări, fiii oamenilor, ai

57.4
Prov. 30.14
căror dinți sunt sulițe și săgeți și limba
57.4
Ps. 55.21
64.3
lor sabie ascuțită.

5Fii înălțat

57.5
Vers. 11.
mai presus de ceruri, Dumnezeule! Slava ta fie peste tot pământul.

6Ei

57.6
Ps. 7.15,16
9.15
au pregătit un laț pașilor mei, sufletul meu s‐a încovoiat; au săpat o groapă înaintea mea; au căzut ei în mijlocul ei. (Sela.)

7Inima mea este tare

57.7
Ps. 108.1
, Dumnezeule, inima mea este tare: voi cânta, da, voi cânta laude.

8Deșteaptă‐te, slava

57.8
Ps. 16.9
30.12
108.1,2
mea; deșteaptă‐te, psalteriu și harfă! Eu însumi voi deștepta zorile.

9Îți voi aduce mulțumiri

57.9
Ps. 108.3
printre popoare, Dumnezeule, voi cânta laude între neamuri.

10Căci

57.10
Ps. 36.5
71.19
103.11
108.4
îndurarea ta este mare până la ceruri și adevărul tău până la nori.

11Fii înălțat

57.11
Vers. 5.
mai presus de ceruri, Dumnezeule! Slava ta fie peste tot pământul!

58

Rugăciune pentru pedepsirea celor răi

Mai marelui muzicii. „Nu nimici”. Un psalm al lui David: Mictam

581Cu adevărat tace dreptatea? O vorbiți voi? Judecați voi cu drept, fii ai oamenilor?

2Da, în inimă lucrați răutate, cumpăniți

58.2
Ps. 94.20Is. 10.1
silnicia mâinilor voastre pe pământ.

3Cei răi se abat din

58.3
Ps. 51.5Is. 48.8
pântece. Îndată ce s‐au născut, ei rătăcesc vorbind minciuni.

4Otrava

58.4
Ps. 140.3Ecl. 10.11
lor este ca otrava de șarpe, ei sunt ca aspida
58.4
Ier. 8.17
surdă, care își astupă urechea;

5ce n‐ascultă de glasul fermecătorilor, de al vrăjitorului celui mai iscusit.

6Dumnezeule, sfărâmă‐le

58.6
Iov 4.10Ps. 3.7
dinții în gură, zdrobește dinții cei mari ai leilor celor tineri, Doamne!

7Să se topească

58.7
Ios. 7.5Ps. 112.10
ei ca apele care se scurg; când își țintește săgețile, să fie ca tocite.

8Să piară ca melcul care se topește și trece; ca

58.8
Iov 3.16Ecl. 6.3
nașterea înainte de vreme a femeii, care n‐a văzut soarele.

9Mai înainte ca oalele voastre să simtă spinii, verzi sau arzând, îi

58.9
Prov. 10.25
va lua vârtejul.

10Cel

58.10
Ps. 52.6
64.10
107.42
drept se va bucura când va vedea răzbunarea. Își va spăla picioarele
58.10
Ps. 68.23
în sângele celui rău.

11Și

58.11
Ps. 92.15
oamenii vor zice: Da, este un rod pentru cel drept. Da, este un Dumnezeu care judecă
58.11
Ps. 67.4
96.13
98.9
pământul.

59

Rugăciune pentru ajutor împotriva uneltirilor rele

Mai marelui muzicii. „Nu nimici”. Un psalm al lui David: Mictam, când a trimis Saul și i‐au pândit casa ca să‐l omoare

591Scapă‐mă

59.1
Ps. 18.48
de vrăjmașii mei, Dumnezeul meu! Pune‐mă la adăpost de cei ce se scoală împotriva mea.

2Scapă‐mă de lucrătorii nelegiuirii și mântuiește‐mă de bărbații de sânge.

3Căci, iată, îmi pândesc sufletul; cei puternici

59.3
Ps. 56.6
se adună împotriva mea fără
59.3
1 Sam. 24.11
ca eu să fi făcut vreo fărădelege sau vreun păcat, Doamne!

4Ei aleargă și se pregătesc fără să fiu de vină, deșteaptă‐te

59.4
Ps. 35.23
44.23
să mă întâmpini și privește.

5Tu, Doamne, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală‐te să cercetezi toate neamurile. Nu te îndura de niciunul din urzitorii nelegiuirii. (Sela.)

6Ei se

59.6
Vers. 14.
întorc seara, urlă ca niște câini și înconjoară cetatea.

7Iată, varsă cu gura lor, săbii

59.7
Ps. 57.4Prov. 12.18
sunt pe buzele lor, căci ei zic: Cine
59.7
Ps. 10.11,13
64.5
73.11
94.7
aude?

8Dar tu

59.8
1 Sam. 19.16Ps. 2.4
, Doamne, vei râde de ei, îți vei bate joc de toate neamurile.

9Puterea mea… voi lua seama la tine, căci

59.9
Vers. 17.
Dumnezeu este turnul meu cel înalt.

10Dumnezeul îndurării mele mă va întâmpina

59.10
Ps. 21.3
, Dumnezeu
59.10
Ps. 54.7
92.11
112.8
mă va face să‐mi văd dorința asupra vrăjmașilor mei.

11Nu‐i ucide

59.11
Gen. 4.12,15
, ca să nu uite poporul meu; fă‐i să rătăcească prin puterea ta și prăbușește‐i, o, Doamne, scutul nostru!

12Pentru păcatul gurii lor, — cuvântul

59.12
Prov. 12.13
18.7
buzelor lor, — să fie prinși în mândria lor și pentru blestemul și minciuna ce vorbesc!

13Nimicește‐i

59.13
Ps. 7.9
cu mânie, nimicește‐i ca să nu mai fie; și
59.13
Ps. 83.18
să știe că Dumnezeu domnește în Iacov până la marginile pământului. (Sela.)

14Și seara se

59.14
Vers. 6.
întorc, urlă ca niște câini și înconjură cetatea.

15Merg

59.15
Iov 15.23Ps. 109.10
din loc în loc după mâncare și stau toată noaptea, chiar dacă nu se satură.

16Dar eu voi cânta puterea ta; și dimineața voi lăuda tare îndurarea ta, căci tu mi‐ai fost turnul cel înalt și adăpost în ziua strâmtorării mele.

17Ție, puterea

59.17
Ps. 18.1
mea, îți voi cânta laude, căci
59.17
Vers. 9.10.
Dumnezeu este turnul meu cel înalt, Dumnezeul îndurării mele.