Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Rugăciune pentru îndurare în vreme de necaz

Către mai marele muzicii. Pe instrumente cu coarde, pe Șeminit. Un psalm al lui David

61Doamne

6.1
Ps. 38.1Ier. 10.21
46.28
, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta.

2Îndură‐te

6.2
Ps. 41.4
de mine, Doamne, căci sunt veștejit. Vindecă‐mă
6.2
Osea 6.1
, Doamne, căci mi s‐au tulburat oasele.

3Sufletul meu este foarte tulburat și el: și tu, Doamne, până când

6.3
Ps. 90.13
?

4Întoarce‐te, Doamne, izbăvește‐mi sufletul; mântuiește‐mă, pentru îndurarea ta.

5Căci în moarte

6.5
Ps. 30.9
88.11
115.17
118.17Is. 38.18
nu este aducere aminte de tine. În Șeol cine îți va aduce mulțumiri?

6Sunt trudit de suspinarea mea; în fiecare noapte îmi scald patul, îmi moi așternutul cu lacrimile mele.

7Ochiul

6.7
Iov 17.7Ps. 31.9
38.10
88.9Plâng. 5.17
meu se topește de mâhnire; îmbătrânește din pricina tuturor potrivnicilor mei.

8Depărtați‐vă

6.8
Ps. 119.115Mat. 7.23
25.41Lc. 13.27
de la mine, toți lucrătorii nelegiurii! Căci Domnul a auzit
6.8
Ps. 3.4
glasul plângerii mele.

9Domnul a auzit cererea mea; Domnul primește rugăciunea mea.

10Toți vrăjmașii mei se vor rușina și vor fi foarte tulburați; vor da înapoi, într‐o clipă vor fi rușinați.