Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Rugăciune pentru ocrotirea de cei răi

Către mai marele muzicii. Pe Ne hilot. Un psalm al lui David

51Pleacă urechea, Doamne, la cuvintele mele și ia aminte la cugetarea mea.

2Ascultă glasul strigării

5.2
Ps. 3.4
mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci mă rog
5.2
Ps. 65
ție.

3Doamne, dimineața vei auzi glasul

5.3
Ps. 30
88.13
130.6
meu; dimineața mă voi îndrepta spre tine și te voi aștepta.

4Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să‐i placă răutatea. Cel rău nu va locui cu tine.

5Cei trufași

5.5
Hab. 1.13
nu vor sta înaintea ochilor tăi. Tu urăști pe toți lucrătorii nelegiuirii.

6Tu vei pierde

5.6
Ap. 21.8
pe cei ce vorbesc minciuni: Domnul urăște
5.6
Ps. 23
pe bărbatul de sânge și înșelător.

7Dar eu, în mulțimea îndurării tale, voi intra în casa ta, mă voi închina spre Templul sfințeniei

5.7
1 Reg. 8.29,30,35,38Ps. 28
132.7
138
tale în frica ta.

8Doamne, povățuiește‐mă

5.8
Ps. 25.5
în dreptatea ta din pricina vrăjmașilor mei. Netezește
5.8
Ps. 25.4
27.11
calea ta înaintea mea.

9Căci nu este credincioșie în gura lor; lăuntrul lor este însăși stricăciunea. Gâtlejul

5.9
Lc. 11.44Rom. 3.13
lor este un mormânt deschis; cu limba lor lingușesc
5.9
Ps. 62.4
.

10Pedepsește‐i, Dumnezeule, să cadă

5.10
2 Sam. 15.31
17.14,23
prin sfaturile lor; izgonește‐i în mulțimea fărădelegilor lor, căci s‐au răsculat împotriva ta.

11Și toți cei ce își pun încrederea în tine se vor bucura, se vor veseli în veac, căci tu îi aperi; și cei ce iubesc numele tău se vor bucura

5.11
Is. 65.13
în tine.

12Căci tu vei binecuvânta

5.12
Ps. 115.13
pe cel drept, Doamne, îl vei acoperi cu bunavoință ca și cu un scut.

6

Rugăciune pentru îndurare în vreme de necaz

Către mai marele muzicii. Pe instrumente cu coarde, pe Șeminit. Un psalm al lui David

61Doamne

6.1
Ps. 38.1Ier. 10.21
46.28
, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta.

2Îndură‐te

6.2
Ps. 41.4
de mine, Doamne, căci sunt veștejit. Vindecă‐mă
6.2
Osea 6.1
, Doamne, căci mi s‐au tulburat oasele.

3Sufletul meu este foarte tulburat și el: și tu, Doamne, până când

6.3
Ps. 90.13
?

4Întoarce‐te, Doamne, izbăvește‐mi sufletul; mântuiește‐mă, pentru îndurarea ta.

5Căci în moarte

6.5
Ps. 30.9
88.11
115.17
118.17Is. 38.18
nu este aducere aminte de tine. În Șeol cine îți va aduce mulțumiri?

6Sunt trudit de suspinarea mea; în fiecare noapte îmi scald patul, îmi moi așternutul cu lacrimile mele.

7Ochiul

6.7
Iov 17.7Ps. 31.9
38.10
88.9Plâng. 5.17
meu se topește de mâhnire; îmbătrânește din pricina tuturor potrivnicilor mei.

8Depărtați‐vă

6.8
Ps. 119.115Mat. 7.23
25.41Lc. 13.27
de la mine, toți lucrătorii nelegiurii! Căci Domnul a auzit
6.8
Ps. 3.4
glasul plângerii mele.

9Domnul a auzit cererea mea; Domnul primește rugăciunea mea.

10Toți vrăjmașii mei se vor rușina și vor fi foarte tulburați; vor da înapoi, într‐o clipă vor fi rușinați.

7

Rugăciune de apărare împotriva celor răi

Șigaion a lui David pe care a cântat‐o Domnului cu privire la cuvintele lui Cuș, beniaminitul

71Doamne Dumnezeul meu, în tine mi‐am pus încrederea; mântuiește‐mă

7.1
Ps. 31.15
de toți cei ce mă urmăresc și izbăvește‐mă;

2Ca

7.2
Is. 38.13
să nu‐mi sfâșie ca un leu sufletul, făcându‐l bucăți
7.2
Ps. 50.22
, fără să fie cine să izbăvească.

3Doamne Dumnezeul meu, dacă

7.3
2 Sam. 16.7,8
am făcut aceasta; dacă este
7.3
1 Sam. 24.11
nelegiuire în mâinile mele;

4dacă am răsplătit cu rău celui ce era în pace cu mine (da, am scăpat

7.4
1 Sam. 24.7
26.9
pe cel ce îmi era potrivnic, fără cuvânt)

5să‐mi urmărească vrăjmașul sufletul și să‐l ajungă; da, să calce la pământ viața mea și să‐mi pună slava în pulbere. (Sela).

6Scoală‐te, Doamne, în mânia ta înalță‐te

7.6
Ps. 94.2
împotriva furiei potrivnicilor mei, trezește‐te
7.6
Ps. 44.23
pentru mine: tu ai poruncit judecată.

7Și adunarea popoarelor te va înconjura; și deasupra lor întoarce‐te pe înălțime.

8Domnul judecă popoarele; judecă‐mă, Doamne, după dreptatea mea și după

7.8
Ps. 18.20
35.24
neprihănirea mea care este în mine.

9Oh, pune capăt răutății celor răi și întărește pe cel drept: Tu care cerci

7.9
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9Ps. 139.1Ier. 11.20
17.10
20.12Ap. 2.23
inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte.

10Scutul meu este la Dumnezeu care mântuiește pe cei drepți la inimă

7.10
Ps. 125.4
.

11Dumnezeu este un judecător drept și un Dumnezeu care se mânie în fiecare zi.

12Dacă cel rău nu se întoarce, Dumnezeu își va ascuți sabia

7.12
Deut. 32.41
, își încordează arcul și l‐a pregătit.

13Și i‐a pregătit armele

7.13
Deut. 32.23,42Ps. 64.7
morții, își face săgețile arzătoare.

14Iată, el

7.14
Iov 15.35Is. 33.11
59.4Iac. 1.15
se muncește cu nelegiuire, da, a zămislit răutate și a născut neadevăr.

15A săpat o groapă și a adâncit‐o și a căzut în groapa

7.15
Est. 7.10Iov 4.8Ps. 9.15
10.2
35.8
94.23
141.10Prov. 5.22
26.27Ecl. 10.8
pe care a făcut‐o.

16Răutatea

7.16
1 Reg. 2.32Est. 9.25
lui se va întoarce peste capul său însuși și asuprirea lui se va pogorî pe chiar creștetul lui.

17Eu voi lăuda pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta laudă numelui Domnului Cel Preaînalt.