Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
60

Rugăciune în vremuri de război

Mai marelui muzicii. Pe Șușan‐Edut: Mictam al lui David, spre învățătură; când se lupta cu sirienii din Mesopotamia și cu sirienii din Țoba și când Ioab s‐a întors și a bătut pe Edom în Valea Sării, în număr de douăsprezece mii

601Dumnezeule

60.1
Ps. 44.9
, ne‐ai lepădat și ne‐ai risipit, te‐ai mâniat; întoarce‐ne iarăși.

2Ai cutremurat pământul, l‐ai despicat; vindecă

60.2
2 Cron. 7.11
spărturile, căci se clatină.

3Ai arătat

60.3
Ps. 71.20
poporului tău lucruri aspre, ne‐ai adăpat
60.3
Is. 51.17,22Ier. 25.15
cu vin amețitor.

4Ai dat

60.4
Ps. 20.5
un steag celor ce se tem de tine, ca să‐l desfășoare pentru adevăr, (Sela.)

5ca

60.5
Ps. 108.6
să fie scăpați iubiții tăi. Mântuiește cu dreapta ta și răspunde‐ne!

6Dumnezeu a vorbit

60.6
Ps. 89.35
în sfințenia sa. Mă voi veseli, voi împărți
60.6
Ios. 1.6
Sihemul
60.6
Gen. 12.6
și voi măsura valea
60.6
Ios. 13.27
Sucotului.

7Al meu este Galaadul și al meu Manase, și Efraimul

60.7
Deut. 33.17
este apărarea capului meu, Iuda
60.7
Gen. 19.10
legiuitorul meu.

8Moabul

60.8
2 Sam. 8.2
este ligheanul meu, asupra
60.8
2 Sam. 8.14Ps. 108.9
Edomului îmi voi arunca încălțămintea; Filistio
60.8
2 Sam. 8.1
, strigă tare din pricina mea!

9Cine mă va duce la cetatea cea tare? Cine m‐a dus la Edom?

10Oare nu tu, Dumnezeule, care

60.10
Vers. 1. Ps. 11.9;
ne‐ai lepădat? Și nu
60.10
Ios. 7.12
ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre.

11Dă‐ne ajutor împotriva potrivnicului, căci mântuirea care vine de la om este zadarnică

60.11
Ps. 118.8
146.3
.

12Cu Dumnezeu vom face

60.12
Num. 24.181 Cron. 19.13
lucruri vitejești, căci el
60.12
Is. 63.3
va călca în picioare pe potrivnicii noștri.

61

Rugăciunea împăratului năpăstuit

Mai marelui muzicii. Pe instrumente cu coarde. Un psalm al lui David

611Auzi, Dumnezeule, strigarea mea, ia seamă la rugăciunea mea!

2De la marginea pământului voi striga către tine, cu inima mâhnită de tot. Du‐mă pe stânca ce este prea înaltă pentru mine.

3Căci tu ai fost un adăpost pentru mine, un turn

61.3
Prov. 18.10
tare înaintea vrăjmașului.

4Voi sta

61.4
Ps. 27.4
ca oaspete în cortul tău în veac, mă voi
61.4
Ps. 17.8
57.1
91.4
adăposti sub scutul aripilor tale. (Sela.)

5Căci tu, Dumnezeule, ai auzit juruințele mele; mi‐ai dat moștenirea celor ce se tem de numele tău.

6Vei adăuga

61.6
Ps. 21.4
zile la zilele împăratului. Anii săi vor fi ca neamuri și neamuri.

7El va locui înaintea lui Dumnezeu în veac. Poruncește ca bunătatea

61.7
Ps. 40.11Prov. 20.28
și adevărul să‐l păzească.

8Și voi cânta laudă numelui tău în veac, ca zi cu zi să‐mi împlinesc juruințele mele.

62

Dumnezeu e scăparea de apăsare

Mai marelui muzicii. După felul lui Iedutun. Un psalm al lui David

621Numai în

62.1
Ps. 33.20
Dumnezeu este liniștit sufletul meu; de la el este mântuirea mea.

2Numai

62.2
Vers. 6.
el este stânca mea și mântuirea mea, turnul meu cel înalt, nu
62.2
Ps. 37.21
mă voi clătina mult.

3Până când vă veți repezi asupra unui om? Îl veți prăbuși oare toți ca

62.3
Is. 30.13
pe un perete plecat, sau ca pe un zid gata să se surpe?

4Ei se sfătuiesc numai să‐l răstoarne din înălțimea sa; se desfată în minciuni; cu

62.4
Ps. 28.3
gura binecuvântă și înăuntru blestemă. (Sela.)

5Dar

62.5
Vers. 1, 2.
tu, suflete al meu, liniștește‐te în Dumnezeu; căci de la el este așteptarea mea.

6Numai el este stânca mea și mântuirea mea, turnul meu cel înalt; nu mă voi clătina.

7La

62.7
Ier. 3.23
Dumnezeu este mântuirea mea și slava mea; stânca puterii mele și adăpostul meu este în Dumnezeu.

8Poporule, — încredeți‐vă în el în toate vremurile; vărsați‐vă

62.8
1 Sam. 1.15Ps. 42.4Plâng. 2.19
inima înaintea lui; Dumnezeu este adăpostul
62.8
Ps. 18.2
nostru. (Sela.)

9Cei de jos sunt numai o

62.9
Ps. 39.5,11Is. 10.15,17Rom. 3.4
suflare, cei de sus sunt o minciună; puși în cumpănă toți sunt mai ușori decât o suflare.

10Nu vă încredeți în apăsare și nu vă puneți nădejdea deșartă în răpire. Dacă

62.10
Iov 31.25Ps. 52.7Lc. 12.151 Tim. 6.17
sporește bogăția, nu vă alipiți inima de ea.

11O dată

62.11
Iov 33.14
a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit aceasta: că puterea
62.11
Ap. 19.1
este a lui Dumnezeu.

12Și a ta, Doamne, este îndurarea

62.12
Ps. 86.15
103.8Dan. 9.9
, căci
62.12
Iov 34.11Prov. 24.12Ier. 32.19Ezec. 7.27
33.20Mat. 16.27Rom. 2.61 Cor. 3.82 Cor. 5.10Ef. 6.8Col. 3.251 Pet. 1.17Ap. 22.12
tu răsplătești fiecărui om după fapta lui.