Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
61

Rugăciunea împăratului năpăstuit

Mai marelui muzicii. Pe instrumente cu coarde. Un psalm al lui David

611Auzi, Dumnezeule, strigarea mea, ia seamă la rugăciunea mea!

2De la marginea pământului voi striga către tine, cu inima mâhnită de tot. Du‐mă pe stânca ce este prea înaltă pentru mine.

3Căci tu ai fost un adăpost pentru mine, un turn

61.3
Prov. 18.10
tare înaintea vrăjmașului.

4Voi sta

61.4
Ps. 27.4
ca oaspete în cortul tău în veac, mă voi
61.4
Ps. 17.8
57.1
91.4
adăposti sub scutul aripilor tale. (Sela.)

5Căci tu, Dumnezeule, ai auzit juruințele mele; mi‐ai dat moștenirea celor ce se tem de numele tău.

6Vei adăuga

61.6
Ps. 21.4
zile la zilele împăratului. Anii săi vor fi ca neamuri și neamuri.

7El va locui înaintea lui Dumnezeu în veac. Poruncește ca bunătatea

61.7
Ps. 40.11Prov. 20.28
și adevărul să‐l păzească.

8Și voi cânta laudă numelui tău în veac, ca zi cu zi să‐mi împlinesc juruințele mele.

62

Dumnezeu e scăparea de apăsare

Mai marelui muzicii. După felul lui Iedutun. Un psalm al lui David

621Numai în

62.1
Ps. 33.20
Dumnezeu este liniștit sufletul meu; de la el este mântuirea mea.

2Numai

62.2
Vers. 6.
el este stânca mea și mântuirea mea, turnul meu cel înalt, nu
62.2
Ps. 37.21
mă voi clătina mult.

3Până când vă veți repezi asupra unui om? Îl veți prăbuși oare toți ca

62.3
Is. 30.13
pe un perete plecat, sau ca pe un zid gata să se surpe?

4Ei se sfătuiesc numai să‐l răstoarne din înălțimea sa; se desfată în minciuni; cu

62.4
Ps. 28.3
gura binecuvântă și înăuntru blestemă. (Sela.)

5Dar

62.5
Vers. 1, 2.
tu, suflete al meu, liniștește‐te în Dumnezeu; căci de la el este așteptarea mea.

6Numai el este stânca mea și mântuirea mea, turnul meu cel înalt; nu mă voi clătina.

7La

62.7
Ier. 3.23
Dumnezeu este mântuirea mea și slava mea; stânca puterii mele și adăpostul meu este în Dumnezeu.

8Poporule, — încredeți‐vă în el în toate vremurile; vărsați‐vă

62.8
1 Sam. 1.15Ps. 42.4Plâng. 2.19
inima înaintea lui; Dumnezeu este adăpostul
62.8
Ps. 18.2
nostru. (Sela.)

9Cei de jos sunt numai o

62.9
Ps. 39.5,11Is. 10.15,17Rom. 3.4
suflare, cei de sus sunt o minciună; puși în cumpănă toți sunt mai ușori decât o suflare.

10Nu vă încredeți în apăsare și nu vă puneți nădejdea deșartă în răpire. Dacă

62.10
Iov 31.25Ps. 52.7Lc. 12.151 Tim. 6.17
sporește bogăția, nu vă alipiți inima de ea.

11O dată

62.11
Iov 33.14
a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit aceasta: că puterea
62.11
Ap. 19.1
este a lui Dumnezeu.

12Și a ta, Doamne, este îndurarea

62.12
Ps. 86.15
103.8Dan. 9.9
, căci
62.12
Iov 34.11Prov. 24.12Ier. 32.19Ezec. 7.27
33.20Mat. 16.27Rom. 2.61 Cor. 3.82 Cor. 5.10Ef. 6.8Col. 3.251 Pet. 1.17Ap. 22.12
tu răsplătești fiecărui om după fapta lui.

63

Sufletul însetat după Dumnezeu

Un psalm al lui David, când era în pustia lui Iuda

631Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu, pe tine te voi căuta în zori de zi; sufletul

63.1
Ps. 42.2
84.2
143.6
meu însetează după tine, carnea mea lâncezește după tine, într‐un pământ sec și uscat, fără apă.

2Așa te‐am privit în sfântul locaș, ca să văd puterea

63.2
1 Sam. 4.211 Cron. 16.11Ps. 27.4
78.61
ta și slava ta.

3Căci

63.3
Ps. 30.5
bunătatea ta este mai bună decât viața; buzele mele te vor lăuda.

4Așa te voi binecuvânta cât

63.4
Ps. 104.33
146.2
voi trăi, îmi voi ridica mâinile în numele tău.

5Sufletul meu se

63.5
Ps. 36.8
va sătura de măduvă și grăsime și gura mea te va lăuda cu buze de bucurie.

6Când îmi aduc

63.6
Ps. 42.8
119.55
149.5
aminte de tine în patul meu, cuget la tine în vegherile nopții.

7Căci tu ai fost ajutorul meu și în

63.7
Ps. 61.4
umbra aripilor tale mă voi veseli.

8Sufletul meu te urmează de aproape. Dreapta ta mă sprijină.

9Dar cei ce caută sufletul meu, ca să‐l piardă, vor intra în părțile de jos ale pământului.

10Vor

63.10
Ezec. 35.5
fi dați în puterea sabiei, vor fi partea șacalilor.

11Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu; oricine

63.11
Deut. 6.13Is. 45.23
65.16Țef. 1.5
se jură pe el se va făli; căci gura celor ce vorbesc minciuni va fi astupată.