Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
64

Rugăciune pentru ocrotirea împotriva clevetitorilor

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

641Auzi, Dumnezeule, glasul meu în plângerea mea. Păzește‐mi viața de spaima vrăjmașului.

2Ascunde‐mă de sfatul tainic al făcătorilor de rele, de gloata lucrătorilor nelegiuirii,

3care

64.3
Ps. 11.2
57.4
și‐au ascuțit limba ca o sabie și și‐au țintit
64.3
Ps. 58.7Ier. 9.3
săgețile, — cuvintele amare:

4ca să săgeteze în locuri ascunse pe cel desăvârșit, de odată îl săgetează și nu se tem.

5Se

64.5
Prov. 1.11
îmbărbătează într‐un lucru rău, pun la cale ca să întindă curse în ascuns, ei zic: Cine
64.5
Ps. 10.11
59.7
va vedea?

6Urzesc nelegiuiri: Îl avem gata, zic ei; planul este urzit! Lăuntrul și inima fiecăruia sunt adânci.

7Dar

64.7
Ps. 7.12,13
Dumnezeu îi va lovi cu săgeata, deodată vor fi loviți.

8Prin

64.8
Prov. 12.13
18.7
limbile lor sunt făcuți să cadă unul peste altul; toți cei ce‐i văd
64.8
Ps. 31.11
52.6
vor fugi.

9Și

64.9
Ps. 40.3
toți oamenii se vor teme și vor spune
64.9
Ier. 50.28
51.10
fapta lui Dumnezeu și vor privi cu înțelepciune lucrarea sa.

10Cel

64.10
Ps. 32.11
58.10
68.3
drept se va bucura în Domnul și își va pune încrederea în el; și toți cei drepți la inimă se vor făli.