Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
63

Sufletul însetat după Dumnezeu

Un psalm al lui David, când era în pustia lui Iuda

631Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu, pe tine te voi căuta în zori de zi; sufletul

63.1
Ps. 42.2
84.2
143.6
meu însetează după tine, carnea mea lâncezește după tine, într‐un pământ sec și uscat, fără apă.

2Așa te‐am privit în sfântul locaș, ca să văd puterea

63.2
1 Sam. 4.211 Cron. 16.11Ps. 27.4
78.61
ta și slava ta.

3Căci

63.3
Ps. 30.5
bunătatea ta este mai bună decât viața; buzele mele te vor lăuda.

4Așa te voi binecuvânta cât

63.4
Ps. 104.33
146.2
voi trăi, îmi voi ridica mâinile în numele tău.

5Sufletul meu se

63.5
Ps. 36.8
va sătura de măduvă și grăsime și gura mea te va lăuda cu buze de bucurie.

6Când îmi aduc

63.6
Ps. 42.8
119.55
149.5
aminte de tine în patul meu, cuget la tine în vegherile nopții.

7Căci tu ai fost ajutorul meu și în

63.7
Ps. 61.4
umbra aripilor tale mă voi veseli.

8Sufletul meu te urmează de aproape. Dreapta ta mă sprijină.

9Dar cei ce caută sufletul meu, ca să‐l piardă, vor intra în părțile de jos ale pământului.

10Vor

63.10
Ezec. 35.5
fi dați în puterea sabiei, vor fi partea șacalilor.

11Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu; oricine

63.11
Deut. 6.13Is. 45.23
65.16Țef. 1.5
se jură pe el se va făli; căci gura celor ce vorbesc minciuni va fi astupată.

64

Rugăciune pentru ocrotirea împotriva clevetitorilor

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

641Auzi, Dumnezeule, glasul meu în plângerea mea. Păzește‐mi viața de spaima vrăjmașului.

2Ascunde‐mă de sfatul tainic al făcătorilor de rele, de gloata lucrătorilor nelegiuirii,

3care

64.3
Ps. 11.2
57.4
și‐au ascuțit limba ca o sabie și și‐au țintit
64.3
Ps. 58.7Ier. 9.3
săgețile, — cuvintele amare:

4ca să săgeteze în locuri ascunse pe cel desăvârșit, de odată îl săgetează și nu se tem.

5Se

64.5
Prov. 1.11
îmbărbătează într‐un lucru rău, pun la cale ca să întindă curse în ascuns, ei zic: Cine
64.5
Ps. 10.11
59.7
va vedea?

6Urzesc nelegiuiri: Îl avem gata, zic ei; planul este urzit! Lăuntrul și inima fiecăruia sunt adânci.

7Dar

64.7
Ps. 7.12,13
Dumnezeu îi va lovi cu săgeata, deodată vor fi loviți.

8Prin

64.8
Prov. 12.13
18.7
limbile lor sunt făcuți să cadă unul peste altul; toți cei ce‐i văd
64.8
Ps. 31.11
52.6
vor fugi.

9Și

64.9
Ps. 40.3
toți oamenii se vor teme și vor spune
64.9
Ier. 50.28
51.10
fapta lui Dumnezeu și vor privi cu înțelepciune lucrarea sa.

10Cel

64.10
Ps. 32.11
58.10
68.3
drept se va bucura în Domnul și își va pune încrederea în el; și toți cei drepți la inimă se vor făli.

65

Bunăvoința lui Dumnezeu față de pământ și om

Mai marelui muzicii. Un psalm. O cântare a lui David

651Pe tine te așteaptă laudă în tăcere, Dumnezeule, în Sion ți se va plăti juruința.

2Tu, cel ce auzi rugăciunea, la

65.2
Is. 66.23
tine va veni orice carne.

3Mă biruie

65.3
Ps. 38.4
40.12
nelegiurile; vei ierta
65.3
Ps. 51.2
79.9Is. 6.7Evr. 9.141 In. 1.7,9
abaterile noastre.

4Ferice

65.4
Ps. 33.12
84.4
de acela pe care‐l alegi
65.4
Ps. 4.3
tu și‐l lași să se apropie ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura
65.4
Ps. 36.8
de bunătatea casei tale, templul tău cel sfânt!

5Ne vei răspunde prin lucruri înfricoșate cu dreptate, Dumnezeul mântuirii noastre; tu, încrederea

65.5
Ps. 22.27
tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt departe pe mare;

6care prin tăria lui întărește munții

65.6
Ps. 93.1
, încins cu putere;

7care

65.7
Ps. 89.9
107.29Mat. 8.26
potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva
65.7
Ps. 16.10Is. 17.12,13
popoarelor.

8Și cei ce locuiesc la marginile pământului se tem de semnele tale. Tu faci să se bucure ieșirile dimineții și ale serii;

9cercetezi

65.9
Deut. 11.12
pământul, îl adăpi
65.9
Ps. 68.9,10
104.13Ier. 5.24
și‐l umpli de bogății. Râul
65.9
Ps. 46.4
lui Dumnezeu este plin de apă. Tu le pregătești grâul, după ce ai pregătit pământul;

10îi adăpi brazdele, îi netezești bulgării, îl moi cu ploaie, îi binecuvântezi răsădurile.

11Încununezi anul cu bunătatea ta și cărările tale picură grăsime.

12Picură peste pășunile pustiei și dealurile se încing cu bucurie.

13Pășunile se îmbracă cu turme și văile

65.13
Is. 55.12
se înveselesc în grâu, strigă de bucurie și cântă.