Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
64

Rugăciune pentru ocrotirea împotriva clevetitorilor

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

641Auzi, Dumnezeule, glasul meu în plângerea mea. Păzește‐mi viața de spaima vrăjmașului.

2Ascunde‐mă de sfatul tainic al făcătorilor de rele, de gloata lucrătorilor nelegiuirii,

3care

64.3
Ps. 11.2
57.4
și‐au ascuțit limba ca o sabie și și‐au țintit
64.3
Ps. 58.7Ier. 9.3
săgețile, — cuvintele amare:

4ca să săgeteze în locuri ascunse pe cel desăvârșit, de odată îl săgetează și nu se tem.

5Se

64.5
Prov. 1.11
îmbărbătează într‐un lucru rău, pun la cale ca să întindă curse în ascuns, ei zic: Cine
64.5
Ps. 10.11
59.7
va vedea?

6Urzesc nelegiuiri: Îl avem gata, zic ei; planul este urzit! Lăuntrul și inima fiecăruia sunt adânci.

7Dar

64.7
Ps. 7.12,13
Dumnezeu îi va lovi cu săgeata, deodată vor fi loviți.

8Prin

64.8
Prov. 12.13
18.7
limbile lor sunt făcuți să cadă unul peste altul; toți cei ce‐i văd
64.8
Ps. 31.11
52.6
vor fugi.

9Și

64.9
Ps. 40.3
toți oamenii se vor teme și vor spune
64.9
Ier. 50.28
51.10
fapta lui Dumnezeu și vor privi cu înțelepciune lucrarea sa.

10Cel

64.10
Ps. 32.11
58.10
68.3
drept se va bucura în Domnul și își va pune încrederea în el; și toți cei drepți la inimă se vor făli.

65

Bunăvoința lui Dumnezeu față de pământ și om

Mai marelui muzicii. Un psalm. O cântare a lui David

651Pe tine te așteaptă laudă în tăcere, Dumnezeule, în Sion ți se va plăti juruința.

2Tu, cel ce auzi rugăciunea, la

65.2
Is. 66.23
tine va veni orice carne.

3Mă biruie

65.3
Ps. 38.4
40.12
nelegiurile; vei ierta
65.3
Ps. 51.2
79.9Is. 6.7Evr. 9.141 In. 1.7,9
abaterile noastre.

4Ferice

65.4
Ps. 33.12
84.4
de acela pe care‐l alegi
65.4
Ps. 4.3
tu și‐l lași să se apropie ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura
65.4
Ps. 36.8
de bunătatea casei tale, templul tău cel sfânt!

5Ne vei răspunde prin lucruri înfricoșate cu dreptate, Dumnezeul mântuirii noastre; tu, încrederea

65.5
Ps. 22.27
tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt departe pe mare;

6care prin tăria lui întărește munții

65.6
Ps. 93.1
, încins cu putere;

7care

65.7
Ps. 89.9
107.29Mat. 8.26
potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva
65.7
Ps. 16.10Is. 17.12,13
popoarelor.

8Și cei ce locuiesc la marginile pământului se tem de semnele tale. Tu faci să se bucure ieșirile dimineții și ale serii;

9cercetezi

65.9
Deut. 11.12
pământul, îl adăpi
65.9
Ps. 68.9,10
104.13Ier. 5.24
și‐l umpli de bogății. Râul
65.9
Ps. 46.4
lui Dumnezeu este plin de apă. Tu le pregătești grâul, după ce ai pregătit pământul;

10îi adăpi brazdele, îi netezești bulgării, îl moi cu ploaie, îi binecuvântezi răsădurile.

11Încununezi anul cu bunătatea ta și cărările tale picură grăsime.

12Picură peste pășunile pustiei și dealurile se încing cu bucurie.

13Pășunile se îmbracă cu turme și văile

65.13
Is. 55.12
se înveselesc în grâu, strigă de bucurie și cântă.

66

Mulțumire lui Dumnezeu pentru faptele lui minunate

Mai marelui muzicii. O cântare, un psalm

661Strigați

66.1
Ps. 100.1
de bucurie lui Dumnezeu, tot pământul.

2Cântați slava numelui său, faceți lauda lui slăvită.

3Ziceți lui Dumnezeu: Cât de înfricoșate

66.3
Ps. 65.5
sunt faptele tale! De
66.3
Ps. 18.44
mărimea puterii tale vrăjmașii tăi te lingușesc.

4Tot

66.4
Ps. 22.27
67.3
117.1
pământul ți se va închina și‐ți va cânta
66.4
Ps. 96.1,2
, vor cânta numele tău. (Sela.)

5Veniți

66.5
Ps. 46.8
și vedeți lucrările lui Dumnezeu. El este înfricoșat în faptele sale față de copiii oamenilor.

6A prefăcut

66.6
Ex. 14.21
marea în uscat, au trecut prin râu
66.6
Ios. 3.14,16
cu piciorul; acolo ne‐am bucurat de el.

7El domnește prin puterea sa în veac, ochii

66.7
Ps. 11.4
săi privesc neamurile, ca să nu se înalțe cei răzvrătitori. (Sela.)

8Binecuvântați, popoarelor, pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei sale.

9El, care ține sufletul nostru în viață și nu lasă să ni se clatine piciorul.

10Căci tu

66.10
Ps. 17.3Is. 48.10
, Dumnezeule, ne‐ai cercat; ne‐ai încercat
66.10
Zah. 13.91 Pet. 1.6,7
, cum se încearcă argintul.

11Ne‐ai dus

66.11
Plâng. 1.13
în laț, ai pus o sarcină grea pe coapsele noastre.

12Ai lăsat

66.12
Is. 51.23
pe oameni să încalece pe capul nostru; am trecut
66.12
Is. 43.2
prin foc și prin apă și ne‐ai scos la belșug.

13Voi intra

66.13
Ps. 100.1
116.14,17,18,19
în casa ta cu arderi de tot, îți voi
66.13
Ecl. 5.4
plăti juruințele mele,

14pe care mi le‐au rostit buzele și mi le‐a vorbit gura în strâmtorarea mea.

15Îți voi aduce arderi de tot de grăsimi cu tămâie de berbeci; îți voi jertfi tauri cu țapi. (Sela.)

16Veniți

66.16
Ps. 34.11
și ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și voi spune ce a făcut el sufletului meu.

17Am strigat cu gura mea către el și a fost înălțat cu limba mea.

18Dacă

66.18
Iov 27.9Prov. 15.29
28.9Is. 1.15In. 9.31Iac. 4.3
m‐aș fi uitat la nelegiuire în inima mea, Domnul n‐ar fi auzit:

19dar cu adevărat Dumnezeu a auzit

66.19
Ps. 116.1,2
, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

20Binecuvântat să fie Dumnezeu, care n‐a întors rugăciunea mea și n‐a îndepărtat îndurarea sa de la mine.