Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
66

Mulțumire lui Dumnezeu pentru faptele lui minunate

Mai marelui muzicii. O cântare, un psalm

661Strigați

66.1
Ps. 100.1
de bucurie lui Dumnezeu, tot pământul.

2Cântați slava numelui său, faceți lauda lui slăvită.

3Ziceți lui Dumnezeu: Cât de înfricoșate

66.3
Ps. 65.5
sunt faptele tale! De
66.3
Ps. 18.44
mărimea puterii tale vrăjmașii tăi te lingușesc.

4Tot

66.4
Ps. 22.27
67.3
117.1
pământul ți se va închina și‐ți va cânta
66.4
Ps. 96.1,2
, vor cânta numele tău. (Sela.)

5Veniți

66.5
Ps. 46.8
și vedeți lucrările lui Dumnezeu. El este înfricoșat în faptele sale față de copiii oamenilor.

6A prefăcut

66.6
Ex. 14.21
marea în uscat, au trecut prin râu
66.6
Ios. 3.14,16
cu piciorul; acolo ne‐am bucurat de el.

7El domnește prin puterea sa în veac, ochii

66.7
Ps. 11.4
săi privesc neamurile, ca să nu se înalțe cei răzvrătitori. (Sela.)

8Binecuvântați, popoarelor, pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei sale.

9El, care ține sufletul nostru în viață și nu lasă să ni se clatine piciorul.

10Căci tu

66.10
Ps. 17.3Is. 48.10
, Dumnezeule, ne‐ai cercat; ne‐ai încercat
66.10
Zah. 13.91 Pet. 1.6,7
, cum se încearcă argintul.

11Ne‐ai dus

66.11
Plâng. 1.13
în laț, ai pus o sarcină grea pe coapsele noastre.

12Ai lăsat

66.12
Is. 51.23
pe oameni să încalece pe capul nostru; am trecut
66.12
Is. 43.2
prin foc și prin apă și ne‐ai scos la belșug.

13Voi intra

66.13
Ps. 100.1
116.14,17,18,19
în casa ta cu arderi de tot, îți voi
66.13
Ecl. 5.4
plăti juruințele mele,

14pe care mi le‐au rostit buzele și mi le‐a vorbit gura în strâmtorarea mea.

15Îți voi aduce arderi de tot de grăsimi cu tămâie de berbeci; îți voi jertfi tauri cu țapi. (Sela.)

16Veniți

66.16
Ps. 34.11
și ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și voi spune ce a făcut el sufletului meu.

17Am strigat cu gura mea către el și a fost înălțat cu limba mea.

18Dacă

66.18
Iov 27.9Prov. 15.29
28.9Is. 1.15In. 9.31Iac. 4.3
m‐aș fi uitat la nelegiuire în inima mea, Domnul n‐ar fi auzit:

19dar cu adevărat Dumnezeu a auzit

66.19
Ps. 116.1,2
, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

20Binecuvântat să fie Dumnezeu, care n‐a întors rugăciunea mea și n‐a îndepărtat îndurarea sa de la mine.