Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
68

Cântare de biruinta

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David, o cântare

681Să se scoale

68.1
Num. 10.35Is. 33.3
Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii săi și să fugă dinaintea lui cei ce‐l urăsc!

2Cum

68.2
Is. 9.18Osea 13.3
se risipește fumul, așa să‐i risipești, cum
68.2
Ps. 57.5Mica 1.1
se topește ceara înaintea focului, așa să piară cei răi dinaintea lui Dumnezeu!

3Dar cei

68.3
Ps. 32.11
58.10
64.10
drepți să se bucure; să salte înaintea lui Dumnezeu și să se veselească cu bucurie.

4Cântați

68.4
Ps. 66.4
lui Dumnezeu, cântați laude numelui său; faceți
68.4
Deut. 33.26
o cale celui ce călărește prin pustie; numele lui este IAH
68.4
Ex. 6.3
; și bucurați‐vă înaintea lui.

5Dumnezeu în sfânta sa locuință este tatăl

68.5
Ps. 10.14,18
146.9
orfanilor și judecătorul văduvelor.

6Dumnezeu

68.6
1 Sam. 2.5Ps. 113.9
face pe cei singuratici să locuiască într‐o familie, scoate
68.6
Ps. 107.10,14
146.7Fapte. 12.6
pe cei încătușați la fericire; dar cei
68.6
Ps. 107.34,40
răzvrătitori locuiesc într‐un pământ sterp.

7Dumnezeule, când

68.7
Ex. 13.21Jud. 4.14Hab. 3.13
ai ieșit înaintea poporului tău, când ai pășit prin pustie, (Sela.)

8s‐a cutremurat

68.8
Ex. 19.16,18Jud. 5.4Is. 64.1,3
pământul, chiar cerurile au picurat înaintea lui Dumnezeu: chiar și Sinaiul a tremurat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

9Dumnezeule, tu ai trimis

68.9
Deut. 11.11,12Ezec. 34.26
ploaie îmbelșugată și când a fost slabă moștenirea ta, ai întărit‐o.

10Turma ta a locuit în ea; tu ai pregătit în bunătatea ta, pentru cei săraci

68.10
Deut. 26.5,9Ps. 74.19
, Dumnezeule!

11Domnul dă cuvântul; femeile care aduc vești bune sunt o mare oștire.

12Împărați

68.12
Num. 31.8,9,54Ios. 10.16
12.8
de oștiri fug, ei fug: și cea care rămâne acasă împarte prada.

13Când

68.13
Ps. 81.6
vă culcați în staule, este ca aripile unui porumbel, acoperite
68.13
Ps. 105.37
cu argint și penele sale cu aur galben.

14Când

68.14
Num. 21.3Ios. 10.10
12.1
a împrăștiat Cel Atotputernic pe împărați în țară, parcă ningea în Țalmon.

15Un munte al lui Dumnezeu este muntele Basanului; un munte cu piscuri multe este muntele Basanului.

16Pentru ce

68.16
Ps. 114.4,6
, munților cu piscuri multe, priviți cu pizmă la muntele pe
68.16
Deut. 12.5,111 Reg. 9.3Ps. 87.1,2
132.13,14
care l‐a dorit Dumnezeu ca locuință a sa? Da, Domnul va locui în el în veac.

17Carele

68.17
Deut. 33.22 Reg. 6.16,17Dan. 7.10Evr. 12.22Ap. 9.16
lui Dumnezeu sunt douăzeci de mii, mii peste mii; Domnul este în mijlocul lor, ca în Sinai, în locașul sfânt.

18Te‐ai suit

68.18
Fapte. 1.9Ef. 4.8
la înălțime, ai luat
68.18
Jud. 5.12
robia roabă; ai primit
68.18
Fapte. 2.4,33
printre oameni daruri, da, chiar pentru cei răzvrătiți
68.18
1 Tim. 1.13
; ca Domnul Dumnezeu să locuiască
68.18
Ps. 78.60
cu ei.

19Binecuvântat să fie Domnul, care zi cu zi ne poartă povara, Dumnezeu care este mântuirea noastră. (Sela.)

20Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al izbăvirilor și a Domnului

68.20
Deut. 32.29Prov. 4.23Ap. 1.18
20.1
Dumnezeu este scăparea de la moarte.

21Dar Dumnezeu

68.21
Ps. 110.6Hab. 3.13
va sfărâma capul vrăjmașilor săi, creștetul
68.21
Ps. 55.23
păros al celui ce umblă încă în vinile sale.

22Domnul a zis: Îi voi aduce înapoi

68.22
Num. 21.33
din Basan, îi voi aduce înapoi din
68.22
Ex. 14.22
adâncurile mării;

23ca

68.23
Ps. 58.10
să‐ți înmoi piciorul în sânge, ca
68.23
1 Reg. 21.19
limba câinilor tăi să‐și aibă partea din vrăjmașii tăi.

24Ei au văzut umbletele tale, Dumnezeule, umbletele Dumnezeului meu, Împăratul meu, în locașul sfânt.

25Cântăreții

68.25
1 Cron. 13.8
15.16Ps. 47.5
au mers înainte, cântăreții din instrumente cu coarde în urmă, în mijlocul fecioarelor care cântă din timpane.

26Binecuvântați în obști pe Dumnezeu, pe Domnul, voi cei din

68.26
Deut. 33.28Is. 48.1
izvorul lui Israel.

27Acolo este Beniamin, cel

68.27
1 Sam. 9.21
mic, domnul lor, mai marii lui Iuda și ceata lor, mai marii lui Zabulon, mai marii lui Neftali.

28Dumnezeul tău a poruncit

68.28
Ps. 42.8
puterea ta; întărește, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi.

29Din pricina templului tău la Ierusalim împărații

68.29
1 Reg. 10.10,24,252 Cron. 32.23Ps. 72.10
76.11Is. 60.16,17
îți vor aduce daruri.

30Mustră fiara trestiilor, adunarea taurilor

68.30
Ps. 22.12
cu vițeii popoarelor; fiecare se supune
68.30
2 Sam. 8.2,6
cu bucăți de argint. Risipește popoarele care se desfată în război.

31Mai

68.31
Is. 19.19,21
marii vor ieși din Egipt; Etiopia
68.31
Ps. 72.9Is. 45.14Țef. 3.10Fapte. 8.27
se va grăbi
68.31
Ps. 44.20
să întindă mâinile spre Dumnezeu.

32Cântați lui Dumnezeu, împărății ale pământului, cântați laude Domnului; (Sela.)

33Lui care

68.33
Ps. 18.10
104.3
călărește pe cerurile cerurilor, care sunt din vechime! Iată
68.33
Ps. 29.3
, el face să răsune glasul său, un glas puternic.

34Dați

68.34
Ps. 29.1
putere lui Dumnezeu, măreția lui este peste Israel și puterea lui în nori.

35Dumnezeule, înfricoșat

68.35
Ps. 45.4
65.5
66.5
76.12
ești din sfintele tale locașuri: Dumnezeul lui Israel, el dă putere și tărie poporului său. Binecuvântat să fie Dumnezeu!