Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
69

Strigăt de neliniște

Mai marelui muzicii. Pe Șoșanim. Un psalm al lui David

691Mântuiește‐mă, Dumnezeule! Căci

69.1
Vers. 2.14, 15.
Iona 2.5
mi‐au pătruns apele până la suflet.

2Mă afund

69.2
Ps. 40.2
în noroi adânc, unde nu este loc de stat. Am intrat în adâncimile apelor, mă năpădește șuvoiul.

3Sunt obosit

69.3
Ps. 6.6
de strigarea mea, mi s‐a uscat gâtlejul, îmi slăbesc
69.3
Ps. 119.82,123Is. 38.14
ochii așteptând pe Dumnezeul meu.

4Cei ce mă urăsc

69.4
Ps. 35.19In. 15.25
fără cuvânt sunt mai mulți decât perii capului meu, cei ce caută să mă piardă, fiindu‐mi pe nedrept vrăjmași, sunt tari. Ce n‐am răpit am dat înapoi.

5Dumnezeule, tu știi nebunia mea și vinile mele nu sunt ascunse de tine.

6Să nu se rușineze prin mine cei ce așteaptă spre tine, Doamne Dumnezeul oștirilor! Să nu fie dați de ocară prin mine cei ce te caută pe tine, Dumnezeul lui Israel!

7Căci pentru tine am suferit ocară; rușinea mi‐a acoperit fața.

8Am ajuns

69.8
Ps. 31.11Is. 53.3In. 1.11
7.5
un străin fraților mei și un străin copiilor mamei mele.

9Căci

69.9
Ps. 119.139In. 2.17
râvna casei tale m‐a mâncat și
69.9
Ps. 89.50,51Rom. 15.3
ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine.

10Și am plâns, sufletul meu a

69.10
Ps. 35.13,14
postit și aceasta a fost spre ocara mea.

11Și

69.11
1 Reg. 9.7Ier. 24.9
când mi‐am făcut sacul veșmânt, le‐am ajuns de pomină.

12Cei ce șed în poartă vorbesc de mine și

69.12
Iov 30.9Ps. 35.15,16
sunt cântecul bețivilor.

13Dar rugăciunea mea este către tine, Doamne, la

69.13
Is. 49.8
55.62 Cor. 6.2
vremea potrivită: Dumnezeule, în mulțimea îndurării tale, răspunde‐mi cu adevărul mântuirii tale.

14Scoate‐mă din noroi și să nu mă afund: să

69.14
Ps. 144.7
scap de cei ce mă urăsc și din adâncimile
69.14
Vers. 1.2, 15.

apelor.

15Să nu mă năpădească potopul apelor și să nu mă înghită adâncul și să nu‐și închidă

69.15
Num. 16.33
groapa gura asupra mea.

16Răspunde‐mi, Doamne, căci

69.16
Ps. 63.6
îndurarea ta este bună, întoarce‐te
69.16
Ps. 25.16
86.16
spre mine după mulțimea milelor tale.

17Și nu‐ți ascunde

69.17
Ps. 27.9
102.2
fața de robul tău, căci sunt în strâmtorare, răspunde‐mi degrabă!

18Apropie‐te de sufletul meu și răscumpără‐l. Răscumpără‐mă, din pricina vrăjmașilor mei.

19Tu cunoști ocara

69.19
Ps. 22.6,7Is. 53.3Evr. 12.2
mea și rușinea mea și disprețul meu; potrivnicii mei sunt toți înaintea ta.

20Ocara mi‐a frânt inima și sunt copleșit de apăsare; și am așteptat compătimire

69.20
Ps. 142.4Is. 63.5
, dar nu era și mângâietori
69.20
Iov 16.2
, dar n‐am aflat.

21Mi‐au dat și fiere de mâncare și

69.21
Mat. 27.34,48Mc. 15.23In. 19.29
în setea mea m‐au adăpat cu oțet.

22Masa lor să li se prefacă în cursă

69.22
Rom. 11.9,10
înaintea lor și propășirea lor în laț.

23Să li se întunece

69.23
Is. 6.9,10In. 12.39,40
ochii ca să nu vadă și fă pururea să li se clatine coapsele.

24Varsă‐ți

69.24
1 Tes. 2.16
urgia peste ei și să‐i ajungă aprinderea mâniei tale!

25Pustia

69.25
Mat. 23.38Fapte. 1.20
să le fie tăbărârea; în corturile lor să nu fie niciun locuitor.

26Căci ei

69.26
2 Cron. 28.9Zah. 1.15
urmăresc pe
69.26
Is. 53.4
cel ce l‐ai lovit tu și vorbesc de durerea celor răniți de tine.

27Adaugă

69.27
Rom. 1.28
nelegiuire la nelegiuirea lor și
69.27
Is. 26.10Rom. 9.31
să nu intre în dreptatea ta!

28Să fie șterși

69.28
Ex. 32.32Fil. 4.3Ap. 3.5
13.8
din cartea vieții și
69.28
Ezec. 13.9Lc. 10.20Evr. 12.23
să nu fie scriși cu cei drepți!

29Dar eu sunt necăjit și în durere: mântuirea ta, Dumnezeule, să mă suie la înălțime.

30Voi lăuda

69.30
Ps. 28.7
numele lui Dumnezeu cu o cântare și‐l voi mări cu mulțumiri.

31Și va fi mai

69.31
Ps. 50.13,14,23
plăcut Domnului decât un bou sau un taur cu coarne și copite.

32Cei blânzi

69.32
Ps. 34.2
au văzut și se bucură; cei ce căutați pe Dumnezeu, să vă trăiască
69.32
Ps. 22.26
inima,

33căci Domnul aude pe cei nevoiași și nu disprețuiește pe cei încătușați

69.33
Ef. 3.1
ai săi.

34Să‐l laude

69.34
Ps. 96.11
148.1Is. 44.23
49.13
cerurile și
69.34
Is. 55.12
pământul, mările și tot ce se mișcă în ele.

35Căci

69.35
Ps. 51.18Is. 44.26
Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și vor stăpâni.

36Și

69.36
Ps. 102.28
sămânța robilor săi le va moșteni și cei ce iubesc numele lui vor locui în ele.