Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
68

Cântare de biruinta

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David, o cântare

681Să se scoale

68.1
Num. 10.35Is. 33.3
Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii săi și să fugă dinaintea lui cei ce‐l urăsc!

2Cum

68.2
Is. 9.18Osea 13.3
se risipește fumul, așa să‐i risipești, cum
68.2
Ps. 57.5Mica 1.1
se topește ceara înaintea focului, așa să piară cei răi dinaintea lui Dumnezeu!

3Dar cei

68.3
Ps. 32.11
58.10
64.10
drepți să se bucure; să salte înaintea lui Dumnezeu și să se veselească cu bucurie.

4Cântați

68.4
Ps. 66.4
lui Dumnezeu, cântați laude numelui său; faceți
68.4
Deut. 33.26
o cale celui ce călărește prin pustie; numele lui este IAH
68.4
Ex. 6.3
; și bucurați‐vă înaintea lui.

5Dumnezeu în sfânta sa locuință este tatăl

68.5
Ps. 10.14,18
146.9
orfanilor și judecătorul văduvelor.

6Dumnezeu

68.6
1 Sam. 2.5Ps. 113.9
face pe cei singuratici să locuiască într‐o familie, scoate
68.6
Ps. 107.10,14
146.7Fapte. 12.6
pe cei încătușați la fericire; dar cei
68.6
Ps. 107.34,40
răzvrătitori locuiesc într‐un pământ sterp.

7Dumnezeule, când

68.7
Ex. 13.21Jud. 4.14Hab. 3.13
ai ieșit înaintea poporului tău, când ai pășit prin pustie, (Sela.)

8s‐a cutremurat

68.8
Ex. 19.16,18Jud. 5.4Is. 64.1,3
pământul, chiar cerurile au picurat înaintea lui Dumnezeu: chiar și Sinaiul a tremurat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

9Dumnezeule, tu ai trimis

68.9
Deut. 11.11,12Ezec. 34.26
ploaie îmbelșugată și când a fost slabă moștenirea ta, ai întărit‐o.

10Turma ta a locuit în ea; tu ai pregătit în bunătatea ta, pentru cei săraci

68.10
Deut. 26.5,9Ps. 74.19
, Dumnezeule!

11Domnul dă cuvântul; femeile care aduc vești bune sunt o mare oștire.

12Împărați

68.12
Num. 31.8,9,54Ios. 10.16
12.8
de oștiri fug, ei fug: și cea care rămâne acasă împarte prada.

13Când

68.13
Ps. 81.6
vă culcați în staule, este ca aripile unui porumbel, acoperite
68.13
Ps. 105.37
cu argint și penele sale cu aur galben.

14Când

68.14
Num. 21.3Ios. 10.10
12.1
a împrăștiat Cel Atotputernic pe împărați în țară, parcă ningea în Țalmon.

15Un munte al lui Dumnezeu este muntele Basanului; un munte cu piscuri multe este muntele Basanului.

16Pentru ce

68.16
Ps. 114.4,6
, munților cu piscuri multe, priviți cu pizmă la muntele pe
68.16
Deut. 12.5,111 Reg. 9.3Ps. 87.1,2
132.13,14
care l‐a dorit Dumnezeu ca locuință a sa? Da, Domnul va locui în el în veac.

17Carele

68.17
Deut. 33.22 Reg. 6.16,17Dan. 7.10Evr. 12.22Ap. 9.16
lui Dumnezeu sunt douăzeci de mii, mii peste mii; Domnul este în mijlocul lor, ca în Sinai, în locașul sfânt.

18Te‐ai suit

68.18
Fapte. 1.9Ef. 4.8
la înălțime, ai luat
68.18
Jud. 5.12
robia roabă; ai primit
68.18
Fapte. 2.4,33
printre oameni daruri, da, chiar pentru cei răzvrătiți
68.18
1 Tim. 1.13
; ca Domnul Dumnezeu să locuiască
68.18
Ps. 78.60
cu ei.

19Binecuvântat să fie Domnul, care zi cu zi ne poartă povara, Dumnezeu care este mântuirea noastră. (Sela.)

20Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al izbăvirilor și a Domnului

68.20
Deut. 32.29Prov. 4.23Ap. 1.18
20.1
Dumnezeu este scăparea de la moarte.

21Dar Dumnezeu

68.21
Ps. 110.6Hab. 3.13
va sfărâma capul vrăjmașilor săi, creștetul
68.21
Ps. 55.23
păros al celui ce umblă încă în vinile sale.

22Domnul a zis: Îi voi aduce înapoi

68.22
Num. 21.33
din Basan, îi voi aduce înapoi din
68.22
Ex. 14.22
adâncurile mării;

23ca

68.23
Ps. 58.10
să‐ți înmoi piciorul în sânge, ca
68.23
1 Reg. 21.19
limba câinilor tăi să‐și aibă partea din vrăjmașii tăi.

24Ei au văzut umbletele tale, Dumnezeule, umbletele Dumnezeului meu, Împăratul meu, în locașul sfânt.

25Cântăreții

68.25
1 Cron. 13.8
15.16Ps. 47.5
au mers înainte, cântăreții din instrumente cu coarde în urmă, în mijlocul fecioarelor care cântă din timpane.

26Binecuvântați în obști pe Dumnezeu, pe Domnul, voi cei din

68.26
Deut. 33.28Is. 48.1
izvorul lui Israel.

27Acolo este Beniamin, cel

68.27
1 Sam. 9.21
mic, domnul lor, mai marii lui Iuda și ceata lor, mai marii lui Zabulon, mai marii lui Neftali.

28Dumnezeul tău a poruncit

68.28
Ps. 42.8
puterea ta; întărește, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi.

29Din pricina templului tău la Ierusalim împărații

68.29
1 Reg. 10.10,24,252 Cron. 32.23Ps. 72.10
76.11Is. 60.16,17
îți vor aduce daruri.

30Mustră fiara trestiilor, adunarea taurilor

68.30
Ps. 22.12
cu vițeii popoarelor; fiecare se supune
68.30
2 Sam. 8.2,6
cu bucăți de argint. Risipește popoarele care se desfată în război.

31Mai

68.31
Is. 19.19,21
marii vor ieși din Egipt; Etiopia
68.31
Ps. 72.9Is. 45.14Țef. 3.10Fapte. 8.27
se va grăbi
68.31
Ps. 44.20
să întindă mâinile spre Dumnezeu.

32Cântați lui Dumnezeu, împărății ale pământului, cântați laude Domnului; (Sela.)

33Lui care

68.33
Ps. 18.10
104.3
călărește pe cerurile cerurilor, care sunt din vechime! Iată
68.33
Ps. 29.3
, el face să răsune glasul său, un glas puternic.

34Dați

68.34
Ps. 29.1
putere lui Dumnezeu, măreția lui este peste Israel și puterea lui în nori.

35Dumnezeule, înfricoșat

68.35
Ps. 45.4
65.5
66.5
76.12
ești din sfintele tale locașuri: Dumnezeul lui Israel, el dă putere și tărie poporului său. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

69

Strigăt de neliniște

Mai marelui muzicii. Pe Șoșanim. Un psalm al lui David

691Mântuiește‐mă, Dumnezeule! Căci

69.1
Vers. 2.14, 15.
mi‐au pătruns apele până la suflet.

2Mă afund

69.2
Ps. 40.2
în noroi adânc, unde nu este loc de stat. Am intrat în adâncimile apelor, mă năpădește șuvoiul.

3Sunt obosit

69.3
Ps. 6.6
de strigarea mea, mi s‐a uscat gâtlejul, îmi slăbesc
69.3
Ps. 119.82,123Is. 38.14
ochii așteptând pe Dumnezeul meu.

4Cei ce mă urăsc

69.4
Ps. 35.19In. 15.25
fără cuvânt sunt mai mulți decât perii capului meu, cei ce caută să mă piardă, fiindu‐mi pe nedrept vrăjmași, sunt tari. Ce n‐am răpit am dat înapoi.

5Dumnezeule, tu știi nebunia mea și vinile mele nu sunt ascunse de tine.

6Să nu se rușineze prin mine cei ce așteaptă spre tine, Doamne Dumnezeul oștirilor! Să nu fie dați de ocară prin mine cei ce te caută pe tine, Dumnezeul lui Israel!

7Căci pentru tine am suferit ocară; rușinea mi‐a acoperit fața.

8Am ajuns

69.8
Ps. 31.11Is. 53.3In. 1.11
7.5
un străin fraților mei și un străin copiilor mamei mele.

9Căci

69.9
Ps. 119.139In. 2.17
râvna casei tale m‐a mâncat și
69.9
Ps. 89.50,51Rom. 15.3
ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine.

10Și am plâns, sufletul meu a

69.10
Ps. 35.13,14
postit și aceasta a fost spre ocara mea.

11Și

69.11
1 Reg. 9.7Ier. 24.9
când mi‐am făcut sacul veșmânt, le‐am ajuns de pomină.

12Cei ce șed în poartă vorbesc de mine și

69.12
Iov 30.9Ps. 35.15,16
sunt cântecul bețivilor.

13Dar rugăciunea mea este către tine, Doamne, la

69.13
Is. 49.8
55.62 Cor. 6.2
vremea potrivită: Dumnezeule, în mulțimea îndurării tale, răspunde‐mi cu adevărul mântuirii tale.

14Scoate‐mă din noroi și să nu mă afund: să

69.14
Ps. 144.7
scap de cei ce mă urăsc și din adâncimile
69.14
Vers. 1.2, 15.
apelor.

15Să nu mă năpădească potopul apelor și să nu mă înghită adâncul și să nu‐și închidă

69.15
Num. 16.33
groapa gura asupra mea.

16Răspunde‐mi, Doamne, căci

69.16
Ps. 63.6
îndurarea ta este bună, întoarce‐te
69.16
Ps. 25.16
86.16
spre mine după mulțimea milelor tale.

17Și nu‐ți ascunde

69.17
Ps. 27.9
102.2
fața de robul tău, căci sunt în strâmtorare, răspunde‐mi degrabă!

18Apropie‐te de sufletul meu și răscumpără‐l. Răscumpără‐mă, din pricina vrăjmașilor mei.

19Tu cunoști ocara

69.19
Ps. 22.6,7Is. 53.3Evr. 12.2
mea și rușinea mea și disprețul meu; potrivnicii mei sunt toți înaintea ta.

20Ocara mi‐a frânt inima și sunt copleșit de apăsare; și am așteptat compătimire

69.20
Ps. 142.4Is. 63.5
, dar nu era și mângâietori
69.20
Iov 16.2
, dar n‐am aflat.

21Mi‐au dat și fiere de mâncare și

69.21
Mat. 27.34,48Mc. 15.23In. 19.29
în setea mea m‐au adăpat cu oțet.

22Masa lor să li se prefacă în cursă

69.22
Rom. 11.9,10
înaintea lor și propășirea lor în laț.

23Să li se întunece

69.23
Is. 6.9,10In. 12.39,40
ochii ca să nu vadă și fă pururea să li se clatine coapsele.

24Varsă‐ți

69.24
1 Tes. 2.16
urgia peste ei și să‐i ajungă aprinderea mâniei tale!

25Pustia

69.25
Mat. 23.38Fapte. 1.20
să le fie tăbărârea; în corturile lor să nu fie niciun locuitor.

26Căci ei

69.26
2 Cron. 28.9Zah. 1.15
urmăresc pe
69.26
Is. 53.4
cel ce l‐ai lovit tu și vorbesc de durerea celor răniți de tine.

27Adaugă

69.27
Rom. 1.28
nelegiuire la nelegiuirea lor și
69.27
Is. 26.10Rom. 9.31
să nu intre în dreptatea ta!

28Să fie șterși

69.28
Ex. 32.32Fil. 4.3Ap. 3.5
13.8
din cartea vieții și
69.28
Ezec. 13.9Lc. 10.20Evr. 12.23
să nu fie scriși cu cei drepți!

29Dar eu sunt necăjit și în durere: mântuirea ta, Dumnezeule, să mă suie la înălțime.

30Voi lăuda

69.30
Ps. 28.7
numele lui Dumnezeu cu o cântare și‐l voi mări cu mulțumiri.

31Și va fi mai

69.31
Ps. 50.13,14,23
plăcut Domnului decât un bou sau un taur cu coarne și copite.

32Cei blânzi

69.32
Ps. 34.2
au văzut și se bucură; cei ce căutați pe Dumnezeu, să vă trăiască
69.32
Ps. 22.26
inima,

33căci Domnul aude pe cei nevoiași și nu disprețuiește pe cei încătușați

69.33
Ef. 3.1
ai săi.

34Să‐l laude

69.34
Ps. 96.11
148.1Is. 44.23
49.13
cerurile și
69.34
Is. 55.12
pământul, mările și tot ce se mișcă în ele.

35Căci

69.35
Ps. 51.18Is. 44.26
Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și vor stăpâni.

36Și

69.36
Ps. 102.28
sămânța robilor săi le va moșteni și cei ce iubesc numele lui vor locui în ele.

70

Rugăciune pentru ajutor împotriva prigonitorilor

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David, spre aducere aminte

701Dumnezeule

70.1
Ps. 40.1371.12
, grăbește spre izbăvirea mea; grăbește, Doamne, în ajutorul meu!

2Să se rușineze

70.2
Ps. 35.4,26
71.13
și se roșească cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi plini de ocară cei ce‐mi doresc nefericirea.

3Să se întoarcă

70.3
Ps. 40.15
îndărăt de rușinea lor cei ce zic: Ha! Ha!

4Să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută; și cei ce iubesc mântuirea ta să zică pururea: Preamărit să fie Dumnezeu!

5Dar

70.5
Ps. 40.17
eu sunt necăjit și nevoiaș, Dumnezeule, grăbește‐te
70.5
Ps. 141.1
spre mine; tu ești ajutorul meu și izbăvitorul meu; Doamne, nu zăbovi!