Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Rugăciune de apărare împotriva celor răi

Șigaion a lui David pe care a cântat‐o Domnului cu privire la cuvintele lui Cuș, beniaminitul

71Doamne Dumnezeul meu, în tine mi‐am pus încrederea; mântuiește‐mă

7.1
Ps. 31.15
de toți cei ce mă urmăresc și izbăvește‐mă;

2Ca

7.2
Is. 38.13
să nu‐mi sfâșie ca un leu sufletul, făcându‐l bucăți
7.2
Ps. 50.22
, fără să fie cine să izbăvească.

3Doamne Dumnezeul meu, dacă

7.3
2 Sam. 16.7,8
am făcut aceasta; dacă este
7.3
1 Sam. 24.11
nelegiuire în mâinile mele;

4dacă am răsplătit cu rău celui ce era în pace cu mine (da, am scăpat

7.4
1 Sam. 24.7
26.9
pe cel ce îmi era potrivnic, fără cuvânt)

5să‐mi urmărească vrăjmașul sufletul și să‐l ajungă; da, să calce la pământ viața mea și să‐mi pună slava în pulbere. (Sela).

6Scoală‐te, Doamne, în mânia ta înalță‐te

7.6
Ps. 94.2
împotriva furiei potrivnicilor mei, trezește‐te
7.6
Ps. 44.23
pentru mine: tu ai poruncit judecată.

7Și adunarea popoarelor te va înconjura; și deasupra lor întoarce‐te pe înălțime.

8Domnul judecă popoarele; judecă‐mă, Doamne, după dreptatea mea și după

7.8
Ps. 18.20
35.24
neprihănirea mea care este în mine.

9Oh, pune capăt răutății celor răi și întărește pe cel drept: Tu care cerci

7.9
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9Ps. 139.1Ier. 11.20
17.10
20.12Ap. 2.23
inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte.

10Scutul meu este la Dumnezeu care mântuiește pe cei drepți la inimă

7.10
Ps. 125.4
.

11Dumnezeu este un judecător drept și un Dumnezeu care se mânie în fiecare zi.

12Dacă cel rău nu se întoarce, Dumnezeu își va ascuți sabia

7.12
Deut. 32.41
, își încordează arcul și l‐a pregătit.

13Și i‐a pregătit armele

7.13
Deut. 32.23,42Ps. 64.7
morții, își face săgețile arzătoare.

14Iată, el

7.14
Iov 15.35Is. 33.11
59.4Iac. 1.15
se muncește cu nelegiuire, da, a zămislit răutate și a născut neadevăr.

15A săpat o groapă și a adâncit‐o și a căzut în groapa

7.15
Est. 7.10Iov 4.8Ps. 9.15
10.2
35.8
94.23
141.10Prov. 5.22
26.27Ecl. 10.8
pe care a făcut‐o.

16Răutatea

7.16
1 Reg. 2.32Est. 9.25
lui se va întoarce peste capul său însuși și asuprirea lui se va pogorî pe chiar creștetul lui.

17Eu voi lăuda pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta laudă numelui Domnului Cel Preaînalt.