Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Rugăciune pentru îndurare în vreme de necaz

Către mai marele muzicii. Pe instrumente cu coarde, pe Șeminit. Un psalm al lui David

61Doamne

6.1
Ps. 38.1Ier. 10.21
46.28
, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta.

2Îndură‐te

6.2
Ps. 41.4
de mine, Doamne, căci sunt veștejit. Vindecă‐mă
6.2
Osea 6.1
, Doamne, căci mi s‐au tulburat oasele.

3Sufletul meu este foarte tulburat și el: și tu, Doamne, până când

6.3
Ps. 90.13
?

4Întoarce‐te, Doamne, izbăvește‐mi sufletul; mântuiește‐mă, pentru îndurarea ta.

5Căci în moarte

6.5
Ps. 30.9
88.11
115.17
118.17Is. 38.18
nu este aducere aminte de tine. În Șeol cine îți va aduce mulțumiri?

6Sunt trudit de suspinarea mea; în fiecare noapte îmi scald patul, îmi moi așternutul cu lacrimile mele.

7Ochiul

6.7
Iov 17.7Ps. 31.9
38.10
88.9Plâng. 5.17
meu se topește de mâhnire; îmbătrânește din pricina tuturor potrivnicilor mei.

8Depărtați‐vă

6.8
Ps. 119.115Mat. 7.23
25.41Lc. 13.27
de la mine, toți lucrătorii nelegiurii! Căci Domnul a auzit
6.8
Ps. 3.4
glasul plângerii mele.

9Domnul a auzit cererea mea; Domnul primește rugăciunea mea.

10Toți vrăjmașii mei se vor rușina și vor fi foarte tulburați; vor da înapoi, într‐o clipă vor fi rușinați.

7

Rugăciune de apărare împotriva celor răi

Șigaion a lui David pe care a cântat‐o Domnului cu privire la cuvintele lui Cuș, beniaminitul

71Doamne Dumnezeul meu, în tine mi‐am pus încrederea; mântuiește‐mă

7.1
Ps. 31.15
de toți cei ce mă urmăresc și izbăvește‐mă;

2Ca

7.2
Is. 38.13
să nu‐mi sfâșie ca un leu sufletul, făcându‐l bucăți
7.2
Ps. 50.22
, fără să fie cine să izbăvească.

3Doamne Dumnezeul meu, dacă

7.3
2 Sam. 16.7,8
am făcut aceasta; dacă este
7.3
1 Sam. 24.11
nelegiuire în mâinile mele;

4dacă am răsplătit cu rău celui ce era în pace cu mine (da, am scăpat

7.4
1 Sam. 24.7
26.9
pe cel ce îmi era potrivnic, fără cuvânt)

5să‐mi urmărească vrăjmașul sufletul și să‐l ajungă; da, să calce la pământ viața mea și să‐mi pună slava în pulbere. (Sela).

6Scoală‐te, Doamne, în mânia ta înalță‐te

7.6
Ps. 94.2
împotriva furiei potrivnicilor mei, trezește‐te
7.6
Ps. 44.23
pentru mine: tu ai poruncit judecată.

7Și adunarea popoarelor te va înconjura; și deasupra lor întoarce‐te pe înălțime.

8Domnul judecă popoarele; judecă‐mă, Doamne, după dreptatea mea și după

7.8
Ps. 18.20
35.24
neprihănirea mea care este în mine.

9Oh, pune capăt răutății celor răi și întărește pe cel drept: Tu care cerci

7.9
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9Ps. 139.1Ier. 11.20
17.10
20.12Ap. 2.23
inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte.

10Scutul meu este la Dumnezeu care mântuiește pe cei drepți la inimă

7.10
Ps. 125.4
.

11Dumnezeu este un judecător drept și un Dumnezeu care se mânie în fiecare zi.

12Dacă cel rău nu se întoarce, Dumnezeu își va ascuți sabia

7.12
Deut. 32.41
, își încordează arcul și l‐a pregătit.

13Și i‐a pregătit armele

7.13
Deut. 32.23,42Ps. 64.7
morții, își face săgețile arzătoare.

14Iată, el

7.14
Iov 15.35Is. 33.11
59.4Iac. 1.15
se muncește cu nelegiuire, da, a zămislit răutate și a născut neadevăr.

15A săpat o groapă și a adâncit‐o și a căzut în groapa

7.15
Est. 7.10Iov 4.8Ps. 9.15
10.2
35.8
94.23
141.10Prov. 5.22
26.27Ecl. 10.8
pe care a făcut‐o.

16Răutatea

7.16
1 Reg. 2.32Est. 9.25
lui se va întoarce peste capul său însuși și asuprirea lui se va pogorî pe chiar creștetul lui.

17Eu voi lăuda pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta laudă numelui Domnului Cel Preaînalt.

8

Slava Domnului și vrednicia omului

Către mai marele muzicii: Pe Ghitit. Un psalm al lui David

81Doamne, Domnul nostru, cât de minunat

8.1
Ps. 148.13
este numele tău în tot pământul; Tu, care ai pus
8.1
Ps. 113.4
slava ta deasupra cerurilor!

2Din gura

8.2
Mat. 11.25
21.161 Cor. 1.27
pruncilor și a sugaririlor ai întemeiat laudă, din pricina potrivnicilor
8.2
Ps. 44.14
tăi, ca să amuțești pe vrăjmaș și pe răzbunător.

3Când privesc

8.3
Ps. 111.2
cerurile tale, lucrarea degetelor tale, luna și stelele pe care le‐ai așezat:

4Ce este omul

8.4
Iov 7.17Ps. 144.3Evr. 2.6
, ca să‐ți amintești de el și fiul omului, ca să‐l cercetezi pe el?

5L‐ai făcut cu puțin mai mic decât îngerii și l‐ai încununat cu slavă și cinste.

6L‐ai făcut să domnească

8.6
Gen. 1.26,28
peste lucrul mâinilor tale; toate
8.6
1 Cor. 15.27Evr. 2.8
le‐ai pus sub picioarele lui:

7toate oile și boii, toate, ba și fiarele câmpului;

8păsările cerurilor și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor.

9Doamne, Domnul

8.9
Vers. 1.
nostru, cât de minunat este numele tău în tot pământul!