Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
69

Strigăt de neliniște

Mai marelui muzicii. Pe Șoșanim. Un psalm al lui David

691Mântuiește‐mă, Dumnezeule! Căci

69.1
Vers. 2.14, 15.
mi‐au pătruns apele până la suflet.

2Mă afund

69.2
Ps. 40.2
în noroi adânc, unde nu este loc de stat. Am intrat în adâncimile apelor, mă năpădește șuvoiul.

3Sunt obosit

69.3
Ps. 6.6
de strigarea mea, mi s‐a uscat gâtlejul, îmi slăbesc
69.3
Ps. 119.82,123Is. 38.14
ochii așteptând pe Dumnezeul meu.

4Cei ce mă urăsc

69.4
Ps. 35.19In. 15.25
fără cuvânt sunt mai mulți decât perii capului meu, cei ce caută să mă piardă, fiindu‐mi pe nedrept vrăjmași, sunt tari. Ce n‐am răpit am dat înapoi.

5Dumnezeule, tu știi nebunia mea și vinile mele nu sunt ascunse de tine.

6Să nu se rușineze prin mine cei ce așteaptă spre tine, Doamne Dumnezeul oștirilor! Să nu fie dați de ocară prin mine cei ce te caută pe tine, Dumnezeul lui Israel!

7Căci pentru tine am suferit ocară; rușinea mi‐a acoperit fața.

8Am ajuns

69.8
Ps. 31.11Is. 53.3In. 1.11
7.5
un străin fraților mei și un străin copiilor mamei mele.

9Căci

69.9
Ps. 119.139In. 2.17
râvna casei tale m‐a mâncat și
69.9
Ps. 89.50,51Rom. 15.3
ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine.

10Și am plâns, sufletul meu a

69.10
Ps. 35.13,14
postit și aceasta a fost spre ocara mea.

11Și

69.11
1 Reg. 9.7Ier. 24.9
când mi‐am făcut sacul veșmânt, le‐am ajuns de pomină.

12Cei ce șed în poartă vorbesc de mine și

69.12
Iov 30.9Ps. 35.15,16
sunt cântecul bețivilor.

13Dar rugăciunea mea este către tine, Doamne, la

69.13
Is. 49.8
55.62 Cor. 6.2
vremea potrivită: Dumnezeule, în mulțimea îndurării tale, răspunde‐mi cu adevărul mântuirii tale.

14Scoate‐mă din noroi și să nu mă afund: să

69.14
Ps. 144.7
scap de cei ce mă urăsc și din adâncimile
69.14
Vers. 1.2, 15.
apelor.

15Să nu mă năpădească potopul apelor și să nu mă înghită adâncul și să nu‐și închidă

69.15
Num. 16.33
groapa gura asupra mea.

16Răspunde‐mi, Doamne, căci

69.16
Ps. 63.6
îndurarea ta este bună, întoarce‐te
69.16
Ps. 25.16
86.16
spre mine după mulțimea milelor tale.

17Și nu‐ți ascunde

69.17
Ps. 27.9
102.2
fața de robul tău, căci sunt în strâmtorare, răspunde‐mi degrabă!

18Apropie‐te de sufletul meu și răscumpără‐l. Răscumpără‐mă, din pricina vrăjmașilor mei.

19Tu cunoști ocara

69.19
Ps. 22.6,7Is. 53.3Evr. 12.2
mea și rușinea mea și disprețul meu; potrivnicii mei sunt toți înaintea ta.

20Ocara mi‐a frânt inima și sunt copleșit de apăsare; și am așteptat compătimire

69.20
Ps. 142.4Is. 63.5
, dar nu era și mângâietori
69.20
Iov 16.2
, dar n‐am aflat.

21Mi‐au dat și fiere de mâncare și

69.21
Mat. 27.34,48Mc. 15.23In. 19.29
în setea mea m‐au adăpat cu oțet.

22Masa lor să li se prefacă în cursă

69.22
Rom. 11.9,10
înaintea lor și propășirea lor în laț.

23Să li se întunece

69.23
Is. 6.9,10In. 12.39,40
ochii ca să nu vadă și fă pururea să li se clatine coapsele.

24Varsă‐ți

69.24
1 Tes. 2.16
urgia peste ei și să‐i ajungă aprinderea mâniei tale!

25Pustia

69.25
Mat. 23.38Fapte. 1.20
să le fie tăbărârea; în corturile lor să nu fie niciun locuitor.

26Căci ei

69.26
2 Cron. 28.9Zah. 1.15
urmăresc pe
69.26
Is. 53.4
cel ce l‐ai lovit tu și vorbesc de durerea celor răniți de tine.

27Adaugă

69.27
Rom. 1.28
nelegiuire la nelegiuirea lor și
69.27
Is. 26.10Rom. 9.31
să nu intre în dreptatea ta!

28Să fie șterși

69.28
Ex. 32.32Fil. 4.3Ap. 3.5
13.8
din cartea vieții și
69.28
Ezec. 13.9Lc. 10.20Evr. 12.23
să nu fie scriși cu cei drepți!

29Dar eu sunt necăjit și în durere: mântuirea ta, Dumnezeule, să mă suie la înălțime.

30Voi lăuda

69.30
Ps. 28.7
numele lui Dumnezeu cu o cântare și‐l voi mări cu mulțumiri.

31Și va fi mai

69.31
Ps. 50.13,14,23
plăcut Domnului decât un bou sau un taur cu coarne și copite.

32Cei blânzi

69.32
Ps. 34.2
au văzut și se bucură; cei ce căutați pe Dumnezeu, să vă trăiască
69.32
Ps. 22.26
inima,

33căci Domnul aude pe cei nevoiași și nu disprețuiește pe cei încătușați

69.33
Ef. 3.1
ai săi.

34Să‐l laude

69.34
Ps. 96.11
148.1Is. 44.23
49.13
cerurile și
69.34
Is. 55.12
pământul, mările și tot ce se mișcă în ele.

35Căci

69.35
Ps. 51.18Is. 44.26
Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și vor stăpâni.

36Și

69.36
Ps. 102.28
sămânța robilor săi le va moșteni și cei ce iubesc numele lui vor locui în ele.

70

Rugăciune pentru ajutor împotriva prigonitorilor

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David, spre aducere aminte

701Dumnezeule

70.1
Ps. 40.1371.12
, grăbește spre izbăvirea mea; grăbește, Doamne, în ajutorul meu!

2Să se rușineze

70.2
Ps. 35.4,26
71.13
și se roșească cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi plini de ocară cei ce‐mi doresc nefericirea.

3Să se întoarcă

70.3
Ps. 40.15
îndărăt de rușinea lor cei ce zic: Ha! Ha!

4Să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută; și cei ce iubesc mântuirea ta să zică pururea: Preamărit să fie Dumnezeu!

5Dar

70.5
Ps. 40.17
eu sunt necăjit și nevoiaș, Dumnezeule, grăbește‐te
70.5
Ps. 141.1
spre mine; tu ești ajutorul meu și izbăvitorul meu; Doamne, nu zăbovi!

71

Rugăciunea unui bătrân pentru izbăvire

711În tine

71.1
Ps. 25.2,3
31.1
Doamne, îmi pun încrederea; să nu fiu rușinat niciodată.

2Izbăvește‐mă în dreptatea ta și scapă‐mă

71.2
Ps. 31.1
; pleacă‐ți urechea spre mine și mântuiește‐mă
71.2
Ps. 17.6
.

3Fii

71.3
Ps. 31.2,3
pentru mine o stâncă de locuință la care să alerg necurmat. Tu ai dat
71.3
Ps. 44.4
poruncă pentru mântuirea mea, căci tu ești stânca mea și cetățuia mea.

4Scapă‐mă

71.4
Ps. 140.1,4
, Dumnezeul meu, din mâna celui rău, din mâna celui nedrept și asupritor.

5Căci tu ești nădejdea

71.5
Ier. 17.7,17
mea, Doamne Dumnezeule, tu ești încrederea mea din tinerețea mea.

6De

71.6
Ps. 22.9,10Is. 46.3
tine am fost sprijinit din pântece: tu m‐ai scos din măruntaiele mamei mele. Despre tine va fi pururea lauda mea.

7Sunt ca o minune pentru

71.7
Is. 8.18Zah. 3.81 Cor. 4.9
mulți; dar tu ești scăparea mea cea tare.

8Gura

71.8
Ps. 35.28
mea se va umple de lauda ta și de slava ta toată ziua.

9Nu

71.9
Vers. 18.
mă lepăda la vremea bătrâneții, nu mă părăsi când îmi slăbește puterea.

10Căci vrăjmașii mei vorbesc despre mine și cei ce‐mi pândesc sufletul se

71.10
2 Sam. 17.1Mat. 27.1
sfătuiesc între ei,

11zicând: L‐a părăsit Dumnezeu, urmăriți‐l și apucați‐l, căci nu este cine să‐l izbăvească.

12Dumnezeule

71.12
Ps. 22.11,19
35.22
38.21,22
, nu fi departe de mine; Dumnezeul meu, grăbește‐te
71.12
Ps. 70.1
în ajutorul meu!

13Să se rușineze

71.13
Vers. 24.
și să se piardă cei ce sunt împotriva sufletului meu; să fie acoperiți cu ocară și rușine cei ce‐mi caută nenorocirea.

14Dar eu voi nădăjdui pururea și te voi lăuda tot mai mult.

15Gura

71.15
Vers. 8.24.
mea va spune toată ziua dreptatea ta și mântuirea ta; căci
71.15
Ps. 40.5
139.17,18
nu știu numărul lor.

16Voi veni cu faptele cele puternice ale Domnului Dumnezeu; voi pomeni dreptatea ta, numai a ta.

17Dumnezeule, tu m‐ai învățat din tinerețea mea și până acum am vestit lucrările tale minunate.

18Și chiar

71.18
Vers. 9.
până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, nu mă părăsi, până voi vesti brațul tău neamului viitor, tăria ta tuturor celor ce vor veni.

19Și dreptatea

71.19
Ps. 57.10
ta este foarte înaltă, Dumnezeule, care ai făcut lucruri mari; Dumnezeule
71.19
Ps. 35.10
86.8
89.6,8
, cine este ca tine?

20Tu, care

71.20
Ps. 60.3
ne‐ai făcut să vedem strâmtorări multe și grele, iarăși ne vei însufleți
71.20
Osea 6.1,2
și iarăși ne vei scoate din adâncimile pământului.

21Vei înmulți mărimea mea și te vei întoarce și mă vei mângâia.

22Și iarăși te voi lăuda cu psalteriul

71.22
Ps. 92.1‐3
150.3
, voi lăuda adevărul tău, Dumnezeul meu, îți voi cânta laude cu harfa, Sfântul
71.22
2 Reg. 19.22Is. 60.9
lui Israel!

23Buzele mele și sufletul

71.23
Ps. 103.4
meu pe care l‐ai răscumpărat se vor veseli când voi cânta laudele tale.

24Și limba

71.24
Vers. 8, 15.
mea va vorbi toată ziua de dreptatea ta, căci
71.24
Vers. 13.
sunt rușinați, căci sunt roșiți cei ce‐mi caută nenorocirea.