Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
70

Rugăciune pentru ajutor împotriva prigonitorilor

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David, spre aducere aminte

701Dumnezeule

70.1
Ps. 40.1371.12
, grăbește spre izbăvirea mea; grăbește, Doamne, în ajutorul meu!

2Să se rușineze

70.2
Ps. 35.4,26
71.13
și se roșească cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi plini de ocară cei ce‐mi doresc nefericirea.

3Să se întoarcă

70.3
Ps. 40.15
îndărăt de rușinea lor cei ce zic: Ha! Ha!

4Să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută; și cei ce iubesc mântuirea ta să zică pururea: Preamărit să fie Dumnezeu!

5Dar

70.5
Ps. 40.17
eu sunt necăjit și nevoiaș, Dumnezeule, grăbește‐te
70.5
Ps. 141.1
spre mine; tu ești ajutorul meu și izbăvitorul meu; Doamne, nu zăbovi!

71

Rugăciunea unui bătrân pentru izbăvire

711În tine

71.1
Ps. 25.2,3
31.1
Doamne, îmi pun încrederea; să nu fiu rușinat niciodată.

2Izbăvește‐mă în dreptatea ta și scapă‐mă

71.2
Ps. 31.1
; pleacă‐ți urechea spre mine și mântuiește‐mă
71.2
Ps. 17.6
.

3Fii

71.3
Ps. 31.2,3
pentru mine o stâncă de locuință la care să alerg necurmat. Tu ai dat
71.3
Ps. 44.4
poruncă pentru mântuirea mea, căci tu ești stânca mea și cetățuia mea.

4Scapă‐mă

71.4
Ps. 140.1,4
, Dumnezeul meu, din mâna celui rău, din mâna celui nedrept și asupritor.

5Căci tu ești nădejdea

71.5
Ier. 17.7,17
mea, Doamne Dumnezeule, tu ești încrederea mea din tinerețea mea.

6De

71.6
Ps. 22.9,10Is. 46.3
tine am fost sprijinit din pântece: tu m‐ai scos din măruntaiele mamei mele. Despre tine va fi pururea lauda mea.

7Sunt ca o minune pentru

71.7
Is. 8.18Zah. 3.81 Cor. 4.9
mulți; dar tu ești scăparea mea cea tare.

8Gura

71.8
Ps. 35.28
mea se va umple de lauda ta și de slava ta toată ziua.

9Nu

71.9
Vers. 18.
mă lepăda la vremea bătrâneții, nu mă părăsi când îmi slăbește puterea.

10Căci vrăjmașii mei vorbesc despre mine și cei ce‐mi pândesc sufletul se

71.10
2 Sam. 17.1Mat. 27.1
sfătuiesc între ei,

11zicând: L‐a părăsit Dumnezeu, urmăriți‐l și apucați‐l, căci nu este cine să‐l izbăvească.

12Dumnezeule

71.12
Ps. 22.11,19
35.22
38.21,22
, nu fi departe de mine; Dumnezeul meu, grăbește‐te
71.12
Ps. 70.1
în ajutorul meu!

13Să se rușineze

71.13
Vers. 24.
și să se piardă cei ce sunt împotriva sufletului meu; să fie acoperiți cu ocară și rușine cei ce‐mi caută nenorocirea.

14Dar eu voi nădăjdui pururea și te voi lăuda tot mai mult.

15Gura

71.15
Vers. 8.24.
mea va spune toată ziua dreptatea ta și mântuirea ta; căci
71.15
Ps. 40.5
139.17,18
nu știu numărul lor.

16Voi veni cu faptele cele puternice ale Domnului Dumnezeu; voi pomeni dreptatea ta, numai a ta.

17Dumnezeule, tu m‐ai învățat din tinerețea mea și până acum am vestit lucrările tale minunate.

18Și chiar

71.18
Vers. 9.
până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, nu mă părăsi, până voi vesti brațul tău neamului viitor, tăria ta tuturor celor ce vor veni.

19Și dreptatea

71.19
Ps. 57.10
ta este foarte înaltă, Dumnezeule, care ai făcut lucruri mari; Dumnezeule
71.19
Ps. 35.10
86.8
89.6,8
, cine este ca tine?

20Tu, care

71.20
Ps. 60.3
ne‐ai făcut să vedem strâmtorări multe și grele, iarăși ne vei însufleți
71.20
Osea 6.1,2
și iarăși ne vei scoate din adâncimile pământului.

21Vei înmulți mărimea mea și te vei întoarce și mă vei mângâia.

22Și iarăși te voi lăuda cu psalteriul

71.22
Ps. 92.1‐3
150.3
, voi lăuda adevărul tău, Dumnezeul meu, îți voi cânta laude cu harfa, Sfântul
71.22
2 Reg. 19.22Is. 60.9
lui Israel!

23Buzele mele și sufletul

71.23
Ps. 103.4
meu pe care l‐ai răscumpărat se vor veseli când voi cânta laudele tale.

24Și limba

71.24
Vers. 8, 15.
mea va vorbi toată ziua de dreptatea ta, căci
71.24
Vers. 13.
sunt rușinați, căci sunt roșiți cei ce‐mi caută nenorocirea.

72

Împăratul păcii și împărăția sa

Un psalm al lui Solomon

721Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dreptatea ta fiului împăratului.

2El va

72.2
Is. 11.2,3,4
32.1
judeca pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată.

3Munții

72.3
Ps. 85.10Is. 32.17
52.7
vor aduce pace poporului și dealurile prin dreptate.

4El va

72.4
Is. 11.4
judeca pe săracii poporului; va mântui pe copiii celui nevoiaș și va sfărâma pe cel apăsător.

5Se vor teme de tine cât

72.5
Vers. 7.17.
vor fi soarele și luna, din neam în neam.

6El se va

72.6
2 Sam. 23.4Osea 6.3
coborî ca ploaia pe iarba cosită, ca șuvoiul de ploaie care adapă pământul.

7În zilele lui va înflori cel drept și

72.7
Is. 2.4Dan. 2.44Lc. 1.33
va fi belșug de pace, până nu va mai fi luna.

8Și va domni

72.8
Ex. 23.311 Reg. 4.21,24Ps. 2.8
80.11
89.25Zah. 9.10
de la mare până la mare și de la Râu până la marginile pământului.

9Înaintea lui se vor pleca locuitorii

72.9
Ps. 74.14
din pustie
72.9
Is. 49.23Mica 7.17
și vrăjmașii săi vor linge țărâna.

10Împărații

72.10
2 Cron. 9.21Ps. 45.12
68.29Is. 49.7
60.6,9
Tarsisului și ai ostroavelor vor aduce daruri, împărații din Seba și Saba vor plăti bir.

11Da, toți împărații se vor pleca

72.11
Is. 49.22,23
înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji;

12căci el va

72.12
Iov 29.12
scăpa pe cel nevoiaș care strigă și pe cel necăjit care n‐are niciun ajutor.

13Va cruța pe sărac și pe nevoiaș și va mântui sufletele celor nevoiași.

14Va răscumpăra sufletul lor de apăsare și asuprire și sângele lor va fi scump

72.14
Ps. 116.15
în ochii săi.

15Și ei vor trăi; și lui i se va da din aurul Sebei și se vor ruga pentru el necurmat; și îl vor binecuvânta toată ziua.

16Va fi belșug de grâu pe pământ pe vârful munților; rodul lor se va legăna ca Libanul și cei

72.16
1 Reg. 4.20
din cetate vor înflori ca iarba pământului.

17Numele

72.17
Ps. 89.36
lui va fi în veac; numele lui va dăinui cât soarele și se
72.17
Gen. 12.3
22.18Ier. 4.2
vor binecuvânta unii pe alții în el; toate
72.17
Lc. 1.48
neamurile îl vor ferici.

18Binecuvântat

72.18
1 Cron. 29.10Ps. 41.13
106.48
să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, care singur
72.18
Ex. 15.11Ps. 77.14
136.4
face lucruri minunate!

19Și

72.19
Neem. 9.5
binecuvântat să fie slăvitul său nume în veac; și să se umple de slavă tot pământul
72.19
Num. 14.21Zah. 14.9
lui! Amin și amin!

20Rugăciunile lui David, fiul lui Isai, s‐au sfârșit.