Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
72

Împăratul păcii și împărăția sa

Un psalm al lui Solomon

721Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dreptatea ta fiului împăratului.

2El va

72.2
Is. 11.2,3,4
32.1
judeca pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată.

3Munții

72.3
Ps. 85.10Is. 32.17
52.7
vor aduce pace poporului și dealurile prin dreptate.

4El va

72.4
Is. 11.4
judeca pe săracii poporului; va mântui pe copiii celui nevoiaș și va sfărâma pe cel apăsător.

5Se vor teme de tine cât

72.5
Vers. 7.17.
Ps. 89.36,37
vor fi soarele și luna, din neam în neam.

6El se va

72.6
2 Sam. 23.4Osea 6.3
coborî ca ploaia pe iarba cosită, ca șuvoiul de ploaie care adapă pământul.

7În zilele lui va înflori cel drept și

72.7
Is. 2.4Dan. 2.44Lc. 1.33
va fi belșug de pace, până nu va mai fi luna.

8Și va domni

72.8
Ex. 23.311 Reg. 4.21,24Ps. 2.8
80.11
89.25Zah. 9.10
de la mare până la mare și de la Râu până la marginile pământului.

9Înaintea lui se vor pleca locuitorii

72.9
Ps. 74.14
din pustie
72.9
Is. 49.23Mica 7.17
și vrăjmașii săi vor linge țărâna.

10Împărații

72.10
2 Cron. 9.21Ps. 45.12
68.29Is. 49.7
60.6,9
Tarsisului și ai ostroavelor vor aduce daruri, împărații din Seba și Saba vor plăti bir.

11Da, toți împărații se vor pleca

72.11
Is. 49.22,23
înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji;

12căci el va

72.12
Iov 29.12
scăpa pe cel nevoiaș care strigă și pe cel necăjit care n‐are niciun ajutor.

13Va cruța pe sărac și pe nevoiaș și va mântui sufletele celor nevoiași.

14Va răscumpăra sufletul lor de apăsare și asuprire și sângele lor va fi scump

72.14
Ps. 116.15
în ochii săi.

15Și ei vor trăi; și lui i se va da din aurul Sebei și se vor ruga pentru el necurmat; și îl vor binecuvânta toată ziua.

16Va fi belșug de grâu pe pământ pe vârful munților; rodul lor se va legăna ca Libanul și cei

72.16
1 Reg. 4.20
din cetate vor înflori ca iarba pământului.

17Numele

72.17
Ps. 89.36
lui va fi în veac; numele lui va dăinui cât soarele și se
72.17
Gen. 12.3
22.18Ier. 4.2
vor binecuvânta unii pe alții în el; toate
72.17
Lc. 1.48
neamurile îl vor ferici.

18Binecuvântat

72.18
1 Cron. 29.10Ps. 41.13
106.48
să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, care singur
72.18
Ex. 15.11Ps. 77.14
136.4
face lucruri minunate!

19Și

72.19
Neem. 9.5
binecuvântat să fie slăvitul său nume în veac; și să se umple de slavă tot pământul
72.19
Num. 14.21Zah. 14.9
lui! Amin și amin!

20Rugăciunile lui David, fiul lui Isai, s‐au sfârșit.