Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
73

CARTEA A TREIA

Sfârșitul celui rău și al celui drept

Un psalm al lui Asaf

731Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inimă curată.

2Dar mie mai că mi s‐au clătinat picioarele; puțin a lipsit să‐mi alunece pașii.

3Căci

73.3
Iov 21.7Ps. 37.1Ier. 12.1
pizmuiam pe cei trufași, văzând fericirea celor răi.

4Căci n‐au niciun chin în moartea lor și puterea lor stă bine.

5Ei nu

73.5
Iov 21.9
sunt în necazul oamenilor și nu sunt loviți ca oamenii.

6De aceea podoaba gâtului lor este mândria, asuprirea îi

73.6
Ps. 109.18
învelește ca un veșmânt.

7Li se bulbucă ochii

73.7
Iov 15.27Ps. 17.10
119.70Ier. 5.28
de grăsime, au mai mult decât le dorește inima.

8Batjocoresc

73.8
Ps. 53.1
și vorbesc
73.8
Osea 7.16
cu răutate de asuprire, vorbesc
73.8
2 Pet. 2.18Iuda 16
de sus.

9Își pun gura

73.9
Ap. 13.6
în ceruri și limba le cutreieră pământul.

10Pentru aceea poporul său se întoarce spre el și ape din belșug se storc

73.10
Ps. 75.8
din ei.

11Și ei zic: Cum

73.11
Iov 22.13Ps. 10.11
94.7
știe Dumnezeu și are cunoștință Cel Preaînalt?

12Iată, aceștia sunt cei răi; și fiind totdeauna fără grijă

73.12
Vers. 3.

, își adună avuție.

13Da, în zadar

73.13
Iov 21.15
34.9
35.3Mal. 3.14
mi‐am curățit inima și mi‐am
73.13
Ps. 26.6
spălat mâinile în nevinovăție;

14căci am fost chinuit toată ziua și pedepsit în fiecare dimineață.

15Dacă aș fi zis: Voi vorbi așa; iată, aș fi fost necredincios către neamul copiilor tăi.

16Totuși m‐am gândit

73.16
Ecl. 8.17
să înțeleg aceasta, dar a fost o grea muncă în ochii mei,

17până am

73.17
Ps. 77.13
intrat în locașul sfințit al lui Dumnezeu și am văzut
73.17
Ps. 37.38
sfârșitul lor.

18Cu adevărat îi pui

73.18
Ps. 35
în locuri lunecoase, îi prăbușești în dărâmături.

19Cum sunt pustiiți într‐o clipă, s‐au sfârșit pierduți de spaime!

20Ca

73.20
Iov 20.8Ps. 90.5,6Is. 29.7,8
un vis la
73.20
Ps. 78.65
deșteptare, Doamne, le vei disprețui chipul la trezirea ta.

21Căci mi se

73.21
Vers. 3.

frământa inima și mă junghia în rărunchi.

22Eram prost

73.22
Ps. 92.6Prov. 30.2
, nu știam, eram înaintea ta ca un dobitoc.

23Totuși sunt pururea cu tine; tu mi‐ai apucat dreapta.

24Mă vei călăuzi

73.24
Ps. 32.8Is. 58.8
prin sfatul tău și după aceea mă vei primi în slavă.

25Pe

73.25
Fil. 3.8
cine am în ceruri? Și nu doresc pe nimeni pe pământ afară de tine.

26Carnea

73.26
Ps. 84.2
119.81
mea și inima mea se topesc: dar Dumnezeu este stânca inimii mele și partea
73.26
Ps. 16.5
119.57
mea în veac.

27Căci iată cei ce

73.27
Ps. 119.155
sunt departe de tine vor fi pierduți. Tu ai nimicit pe oricine care curvește
73.27
Ex. 31.15Num. 15.39Iac. 4.4
de la tine.

28Dar pentru mine este bine să mă apropii

73.28
Evr. 10.22
de Dumnezeu. Mi‐am pus încrederea în Domnul Dumnezeu ca să spun
73.28
Ps. 107.22
118.17
toate faptele tale.