Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
74

Rugăciune pentru ajutor în timpul pustiirii

O învățătură a lui Asaf

741Dumnezeule, pentru ce ne‐ai lepădat

74.1
Ps. 44.9,23
60.1,10
77.7Ier. 31.37
33.24
în veac? Pentru ce fumegă mânia
74.1
Deut. 29.20
ta împotriva oilor pășunii
74.1
Ps. 95.7
100.3
tale?

2Adu‐ți aminte de adunarea ta, pe

74.2
Ex. 15.16Deut. 9.29
care ai câștigat‐o din vechime, pe care ai răscumpărat‐o ca să fie seminția
74.2
Deut. 32.9Ier. 10.16
moștenirii tale, și de muntele Sion în care ai locuit.

3Ridică‐ți picioarele spre pustiirile veșnice, tot răul pe care l‐a făcut vrăjmașul în sfântul tău locaș.

4Protivnicii au răcnit

74.4
Plâng. 2.7
în mijlocul locurilor de adunare; au ridicat semnele lor
74.4
Dan. 6.27
drept semne.

5Păreau niște oameni care au ridicat în sus securile într‐un desiș de copaci.

6Și acum îi sfărâmă de tot săpăturile

74.6
1 Reg. 6.18,29,32,35
cu topoare și ciocane.

7Au pus foc

74.7
2 Reg. 25.9
locașului tău sfințit; au pângărit
74.7
Ps. 89.39
până la pământ locuința numelui tău.

8Au zis

74.8
Ps. 83.4
în inima lor: Să‐i prăpădim de tot. Au ars toate locurile de adunare ale lui Dumnezeu în țară.

9Semnele noastre nu le mai vedem; nu

74.9
1 Sam. 3.1Amos 8.11
mai este niciun proroc și printre noi nu este nimeni care să știe până când.

10Până când, Dumnezeule, va ocărî potrivnicul? Va huli vrăjmașul numele tău în veac?

11Pentru ce‐ți

74.11
Plâng. 2.3
tragi mâna și dreapta ta? Scoate‐o din sânul tău și nimicește‐i.

12Totuși Dumnezeu

74.12
Ps. 44.4
este Împăratul meu din vechime, care a făcut mântuire în mijlocul pământului.

13Ai despicat

74.13
Ex. 14.21
marea prin puterea ta; ai sfărâmat
74.13
Is. 51.9,10Ezec. 29.3
32.3
capetele balaurilor în ape.

14Ai zdrobit capetele Leviatanului, l‐ai dat de

74.14
Num. 14.9
mâncare poporului
74.14
Ps. 72.9
care locuiește în pustie.

15Ai rupt

74.15
Ex. 17.5,6Num. 20.11Ps. 105.41Is. 48.21
izvor și pârâu, ai secat
74.15
Ios. 3.13
râuri pururea curgătoare.

16A ta este ziua și a ta este noaptea. Tu

74.16
Gen. 1.14
ai pregătit lumina și soarele.

17Tu ai așezat

74.17
Fapte. 17.26
toate marginile pământului. Tu ai făcut vara
74.17
Gen. 8.22
și iarna.

18Adu‐ți

74.18
Vers. 22.
Ap. 16.19
aminte, Doamne, de aceasta, că vrăjmașul a ocărât, și un
74.18
Ps. 39.8
popor nebun a hulit numele tău.

19Nu da fiarei sălbatice turturica

74.19
Cânt. 2.14
ta; nu uita
74.19
Ps. 68.10
pentru totdeauna ceata celor necăjiți ai tăi.

20Ține

74.20
Gen. 17.7,8Lev. 26.44,45Ps. 106.45Ier. 33.21
seamă de legământ, căci locurile întunecoase ale pământului s‐au umplut de locuințele asupririi.

21Să nu se întoarcă rușinat cel asuprit; cel necăjit și nevoiaș să laude numele tău.

22Scoală‐te, Dumnezeule, apără‐ți pricina ta, adu‐ți

74.22
Vers. 18.
Ps. 89.51
aminte cât de nebunește te ocărăște omul nebun toată ziua.

23Nu uita glasul potrivnicilor tăi: zarva celor ce se scoală împotriva ta se suie pururea.