Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
74

Rugăciune pentru ajutor în timpul pustiirii

O învățătură a lui Asaf

741Dumnezeule, pentru ce ne‐ai lepădat

74.1
Ps. 44.9,23
60.1,10
77.7Ier. 31.37
33.24
în veac? Pentru ce fumegă mânia
74.1
Deut. 29.20
ta împotriva oilor pășunii
74.1
Ps. 95.7
100.3
tale?

2Adu‐ți aminte de adunarea ta, pe

74.2
Ex. 15.16Deut. 9.29
care ai câștigat‐o din vechime, pe care ai răscumpărat‐o ca să fie seminția
74.2
Deut. 32.9Ier. 10.16
moștenirii tale, și de muntele Sion în care ai locuit.

3Ridică‐ți picioarele spre pustiirile veșnice, tot răul pe care l‐a făcut vrăjmașul în sfântul tău locaș.

4Protivnicii au răcnit

74.4
Plâng. 2.7
în mijlocul locurilor de adunare; au ridicat semnele lor
74.4
Dan. 6.27
drept semne.

5Păreau niște oameni care au ridicat în sus securile într‐un desiș de copaci.

6Și acum îi sfărâmă de tot săpăturile

74.6
1 Reg. 6.18,29,32,35
cu topoare și ciocane.

7Au pus foc

74.7
2 Reg. 25.9
locașului tău sfințit; au pângărit
74.7
Ps. 89.39
până la pământ locuința numelui tău.

8Au zis

74.8
Ps. 83.4
în inima lor: Să‐i prăpădim de tot. Au ars toate locurile de adunare ale lui Dumnezeu în țară.

9Semnele noastre nu le mai vedem; nu

74.9
1 Sam. 3.1Amos 8.11
mai este niciun proroc și printre noi nu este nimeni care să știe până când.

10Până când, Dumnezeule, va ocărî potrivnicul? Va huli vrăjmașul numele tău în veac?

11Pentru ce‐ți

74.11
Plâng. 2.3
tragi mâna și dreapta ta? Scoate‐o din sânul tău și nimicește‐i.

12Totuși Dumnezeu

74.12
Ps. 44.4
este Împăratul meu din vechime, care a făcut mântuire în mijlocul pământului.

13Ai despicat

74.13
Ex. 14.21
marea prin puterea ta; ai sfărâmat
74.13
Is. 51.9,10Ezec. 29.3
32.3
capetele balaurilor în ape.

14Ai zdrobit capetele Leviatanului, l‐ai dat de

74.14
Num. 14.9
mâncare poporului
74.14
Ps. 72.9
care locuiește în pustie.

15Ai rupt

74.15
Ex. 17.5,6Num. 20.11Ps. 105.41Is. 48.21
izvor și pârâu, ai secat
74.15
Ios. 3.13
râuri pururea curgătoare.

16A ta este ziua și a ta este noaptea. Tu

74.16
Gen. 1.14
ai pregătit lumina și soarele.

17Tu ai așezat

74.17
Fapte. 17.26
toate marginile pământului. Tu ai făcut vara
74.17
Gen. 8.22
și iarna.

18Adu‐ți

74.18
Vers. 22.
aminte, Doamne, de aceasta, că vrăjmașul a ocărât, și un
74.18
Ps. 39.8
popor nebun a hulit numele tău.

19Nu da fiarei sălbatice turturica

74.19
Cânt. 2.14
ta; nu uita
74.19
Ps. 68.10
pentru totdeauna ceata celor necăjiți ai tăi.

20Ține

74.20
Gen. 17.7,8Lev. 26.44,45Ps. 106.45Ier. 33.21
seamă de legământ, căci locurile întunecoase ale pământului s‐au umplut de locuințele asupririi.

21Să nu se întoarcă rușinat cel asuprit; cel necăjit și nevoiaș să laude numele tău.

22Scoală‐te, Dumnezeule, apără‐ți pricina ta, adu‐ți

74.22
Vers. 18.
aminte cât de nebunește te ocărăște omul nebun toată ziua.

23Nu uita glasul potrivnicilor tăi: zarva celor ce se scoală împotriva ta se suie pururea.

75

Dumnezeu coboară pe cel mândru, dar înalță pe cei drepți

Mai marelui muzicii. „Nu nimici”. Un psalm al lui Asaf. O cântare

751Îți mulțumim, Dumnezeule, îți mulțumim; căci numele tău este aproape: lucrările tale minunate o spun.

2Când îmi voi lua vreme cuvenită, voi judeca cu dreptate.

3Pământul este topit și toți locuitorii lui; eu i‐am întocmit stâlpii. (Sela.)

4Am zis celor trufași: Nu

75.4
Zah. 1.21
vă trufiți; și celor răi: Nu înălțați cornul!

5Nu vă înălțați cornul în sus; nu vorbiți obraznic cu gâtul dârz!

6Căci nu de la răsărit, nici de la apus, și nici din pustie nu vine înălțare!

7Căci Dumnezeu

75.7
Ps. 50.6
58.11
este judecătorul: El
75.7
1 Sam. 2.7Dan. 2.21
coboară pe unul și înalță pe altul.

8Căci în mâna Domnului este un

75.8
Iov 21.20Ps. 60.3Ier. 25.15Ap. 14.10
16.19
potir și vinul spumegă; e plin de
75.8
Prov. 23.30
amestecătură și toarnă din el: da, toți cei răi de pe pământ vor suge din el drojdiile
75.8
Ps. 73.10
și vor bea.

9Dar eu pururea voi istorisi, voi cânta laude Dumnezeului lui Iacov.

10Voi tăia

75.10
Ps. 101.8Ier. 48.25
toate coarnele celor răi; dar coarnele
75.10
Ps. 17
148.14
celor drepți vor fi înălțate.

76

Puterea biruitoare a Dumnezeului lui Iacov

Mai marelui muzicii. Pe instrumente cu coarde. Un psalm al lui Asaf, o cântare

761Dumnezeu este cunoscut în Iuda

76.1
Ps. 48.1
, numele lui este mare în Israel;

2și coliba sa este în Salem și locul său de locuit în Sion.

3Acolo a sfărâmat

76.3
Ps. 46.9Ezec. 39.9
fulgerele arcului, scutul și sabia și lupta. (Sela.)

4Tu ești mai slăvit, mai măreț decât munții

76.4
Ezec. 38.12,13
39.4
de pradă.

5Cei tari

76.5
Is. 46.12
la inimă au fost despuiați, au dormit
76.5
Ps. 13.3Ier. 51.39
somnul lor și nimeni din viteji nu și‐a găsit mâinile.

6De

76.6
Ex. 15.1,21Ezec. 39.20Naum 2.13Zah. 12.4
mustrarea ta, Dumnezeul lui Iacov, carul și calul sunt aruncați în somn de moarte.

7Tu, tu ești de temut; și cine

76.7
Naum 1.6
poate sta înaintea ta, când te mânii?

8Ai

76.8
Ezec. 38.20
făcut să se audă judecata din ceruri; pământul s‐a temut
76.8
2 Cron. 20.29,30
și a tăcut,

9când s‐a

76.9
Ps. 9.7,8,9
72.4
sculat Dumnezeu la judecată, să mântuiască pe toți cei blânzi de pe pământ. (Sela.)

10Căci mânia

76.10
Ex. 9.16
18.11Ps. 65.7
omului te va lăuda și te vei încinge cu rămășița mâniei.

11Faceți

76.11
Ecl. 5.4,5,6
juruință și plătiți‐o Domnului Dumnezeului vostru. Toți
76.11
2 Cron. 32.22,23Ps. 68.29
89.7
cei ce sunt împrejurul lui să aducă daruri celui de temut.

12El va tăia duhul domnilor: El este înfricoșat

76.12
Ps. 68.35
pentru împărații pământului.