Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
75

Dumnezeu coboară pe cel mândru, dar înalță pe cei drepți

Mai marelui muzicii. „Nu nimici”. Un psalm al lui Asaf. O cântare

751Îți mulțumim, Dumnezeule, îți mulțumim; căci numele tău este aproape: lucrările tale minunate o spun.

2Când îmi voi lua vreme cuvenită, voi judeca cu dreptate.

3Pământul este topit și toți locuitorii lui; eu i‐am întocmit stâlpii. (Sela.)

4Am zis celor trufași: Nu

75.4
Zah. 1.21
vă trufiți; și celor răi: Nu înălțați cornul!

5Nu vă înălțați cornul în sus; nu vorbiți obraznic cu gâtul dârz!

6Căci nu de la răsărit, nici de la apus, și nici din pustie nu vine înălțare!

7Căci Dumnezeu

75.7
Ps. 50.6
58.11
este judecătorul: El
75.7
1 Sam. 2.7Dan. 2.21
coboară pe unul și înalță pe altul.

8Căci în mâna Domnului este un

75.8
Iov 21.20Ps. 60.3Ier. 25.15Ap. 14.10
16.19
potir și vinul spumegă; e plin de
75.8
Prov. 23.30
amestecătură și toarnă din el: da, toți cei răi de pe pământ vor suge din el drojdiile
75.8
Ps. 73.10
și vor bea.

9Dar eu pururea voi istorisi, voi cânta laude Dumnezeului lui Iacov.

10Voi tăia

75.10
Ps. 101.8Ier. 48.25
toate coarnele celor răi; dar coarnele
75.10
Ps. 17
148.14
celor drepți vor fi înălțate.

76

Puterea biruitoare a Dumnezeului lui Iacov

Mai marelui muzicii. Pe instrumente cu coarde. Un psalm al lui Asaf, o cântare

761Dumnezeu este cunoscut în Iuda

76.1
Ps. 48.1
, numele lui este mare în Israel;

2și coliba sa este în Salem și locul său de locuit în Sion.

3Acolo a sfărâmat

76.3
Ps. 46.9Ezec. 39.9
fulgerele arcului, scutul și sabia și lupta. (Sela.)

4Tu ești mai slăvit, mai măreț decât munții

76.4
Ezec. 38.12,13
39.4
de pradă.

5Cei tari

76.5
Is. 46.12
la inimă au fost despuiați, au dormit
76.5
Ps. 13.3Ier. 51.39
somnul lor și nimeni din viteji nu și‐a găsit mâinile.

6De

76.6
Ex. 15.1,21Ezec. 39.20Naum 2.13Zah. 12.4
mustrarea ta, Dumnezeul lui Iacov, carul și calul sunt aruncați în somn de moarte.

7Tu, tu ești de temut; și cine

76.7
Naum 1.6
poate sta înaintea ta, când te mânii?

8Ai

76.8
Ezec. 38.20
făcut să se audă judecata din ceruri; pământul s‐a temut
76.8
2 Cron. 20.29,30
și a tăcut,

9când s‐a

76.9
Ps. 9.7,8,9
72.4
sculat Dumnezeu la judecată, să mântuiască pe toți cei blânzi de pe pământ. (Sela.)

10Căci mânia

76.10
Ex. 9.16
18.11Ps. 65.7
omului te va lăuda și te vei încinge cu rămășița mâniei.

11Faceți

76.11
Ecl. 5.4,5,6
juruință și plătiți‐o Domnului Dumnezeului vostru. Toți
76.11
2 Cron. 32.22,23Ps. 68.29
89.7
cei ce sunt împrejurul lui să aducă daruri celui de temut.

12El va tăia duhul domnilor: El este înfricoșat

76.12
Ps. 68.35
pentru împărații pământului.

77

Mângâiere în necaz cu amintiri din trecut

Mai marelui muzicii. După felul lui Iedutun. Un psalm al lui Asaf

771Îmi voi îndrepta glasul către Dumnezeu și voi striga

77.1
Ps. 3.4
cu glasul meu către Dumnezeu și el va pleca urechea la mine.

2În

77.2
Ps. 50.15
ziua strâmtorării mele am căutat
77.2
Is. 26.9,16
pe Domnul. Mâna mea era întinsă noaptea și nu înceta; sufletul meu nu voia să fie mângâiat.

3Mi‐aduceam aminte de Dumnezeu și suspinam, cugetam și duhul

77.3
Ps. 142.3
143.4
meu era copleșit. (Sela.)

4Tu ții deschise pleoapele ochilor mei, sunt plin de tulburare și nu pot vorbi.

5Mă gândesc

77.5
Deut. 32.7Ps. 143.5Is. 51.9Ps. 42.8
la zilele din vechime, la anii vremilor de demult.

6Îmi aduc aminte de cântarea

77.6
Ps. 42.8
mea noaptea, cuget
77.6
Ps. 4.4
în inima mea și duhul meu cercetează cu sârguință.

7Oare va lepăda

77.7
Ps. 74.1
Domnul pentru totdeauna? Și nu va mai
77.7
Ps. 85.1
fi el binevoitor?

8A încetat îndurarea sa pentru totdeauna? S‐a isprăvit cuvântul

77.8
Rom. 9.6
său din neam în neam?

9A uitat

77.9
Is. 49.15
Dumnezeu să fie îndurător? Sau și‐a închis el milele în mânie? (Sela.)

10Și ziceam

77.10
Ps. 31.22
: Aceasta‐i slăbiciunea mea; dar îmi voi aduce aminte de anii dreptei Celui Preaînalt.

11Voi pomeni

77.11
Ps. 143.5
faptele Domnului, căci îmi voi aduce aminte de minunile tale din vechime.

12Și voi cugeta asupra tuturor faptelor tale și mă voi gândi asupra lucrărilor tale.

13Dumnezeule, calea

77.13
Ps. 73.17
ta este în sfântul locaș; ce
77.13
Ex. 15.11
dumnezeu este mare ca Dumnezeu?

14Tu ești Dumnezeul care faci minuni. Tu ai arătat puterea ta printre popoare.

15Ai răscumpărat

77.15
Ex. 6.6Deut. 9.29
cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacov și ai lui Iosif. (Sela.)

16Apele te‐au văzut

77.16
Ex. 14.21Ios. 3.15,16Ps. 14.3Hab. 3.8
, Dumnezeule, apele te‐au văzut și s‐au înfricoșat; da, adâncurile au tremurat.

17Norii au turnat apă; cerurile au făcut să răsune un glas și

77.17
2 Sam. 22.15Hab. 3.11
săgețile tale au zburat încoace și încolo.

18Glasul tunetului tău era în vârtej; fulgerele

77.18
Ps. 97.4
luminau lumea, pământul s‐a
77.18
2 Sam. 22.8
cutremurat și s‐a zguduit.

19Calea ta era în

77.19
Hab. 3.15
mare și cărările tale în apele mari și
77.19
Ex. 14.28
urmele tale nu s‐au cunoscut.

20Ai

77.20
Ex. 13.21
14.19Ps. 78.52
80.1Is. 63.11,12Osea 12.13
călăuzit pe poporul tău ca pe o turmă prin mâna lui Moise și Aaron.