Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
77

Mângâiere în necaz cu amintiri din trecut

Mai marelui muzicii. După felul lui Iedutun. Un psalm al lui Asaf

771Îmi voi îndrepta glasul către Dumnezeu și voi striga

77.1
Ps. 3.4
cu glasul meu către Dumnezeu și el va pleca urechea la mine.

2În

77.2
Ps. 50.15
ziua strâmtorării mele am căutat
77.2
Is. 26.9,16
pe Domnul. Mâna mea era întinsă noaptea și nu înceta; sufletul meu nu voia să fie mângâiat.

3Mi‐aduceam aminte de Dumnezeu și suspinam, cugetam și duhul

77.3
Ps. 142.3
143.4
meu era copleșit. (Sela.)

4Tu ții deschise pleoapele ochilor mei, sunt plin de tulburare și nu pot vorbi.

5Mă gândesc

77.5
Deut. 32.7Ps. 143.5Is. 51.9Ps. 42.8
la zilele din vechime, la anii vremilor de demult.

6Îmi aduc aminte de cântarea

77.6
Ps. 42.8
mea noaptea, cuget
77.6
Ps. 4.4
în inima mea și duhul meu cercetează cu sârguință.

7Oare va lepăda

77.7
Ps. 74.1
Domnul pentru totdeauna? Și nu va mai
77.7
Ps. 85.1
fi el binevoitor?

8A încetat îndurarea sa pentru totdeauna? S‐a isprăvit cuvântul

77.8
Rom. 9.6
său din neam în neam?

9A uitat

77.9
Is. 49.15
Dumnezeu să fie îndurător? Sau și‐a închis el milele în mânie? (Sela.)

10Și ziceam

77.10
Ps. 31.22
: Aceasta‐i slăbiciunea mea; dar îmi voi aduce aminte de anii dreptei Celui Preaînalt.

11Voi pomeni

77.11
Ps. 143.5
faptele Domnului, căci îmi voi aduce aminte de minunile tale din vechime.

12Și voi cugeta asupra tuturor faptelor tale și mă voi gândi asupra lucrărilor tale.

13Dumnezeule, calea

77.13
Ps. 73.17
ta este în sfântul locaș; ce
77.13
Ex. 15.11
dumnezeu este mare ca Dumnezeu?

14Tu ești Dumnezeul care faci minuni. Tu ai arătat puterea ta printre popoare.

15Ai răscumpărat

77.15
Ex. 6.6Deut. 9.29
cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacov și ai lui Iosif. (Sela.)

16Apele te‐au văzut

77.16
Ex. 14.21Ios. 3.15,16Ps. 14.3Hab. 3.8
, Dumnezeule, apele te‐au văzut și s‐au înfricoșat; da, adâncurile au tremurat.

17Norii au turnat apă; cerurile au făcut să răsune un glas și

77.17
2 Sam. 22.15Hab. 3.11
săgețile tale au zburat încoace și încolo.

18Glasul tunetului tău era în vârtej; fulgerele

77.18
Ps. 97.4
luminau lumea, pământul s‐a
77.18
2 Sam. 22.8
cutremurat și s‐a zguduit.

19Calea ta era în

77.19
Hab. 3.15
mare și cărările tale în apele mari și
77.19
Ex. 14.28
urmele tale nu s‐au cunoscut.

20Ai

77.20
Ex. 13.21
14.19Ps. 78.52
80.1Is. 63.11,12Osea 12.13
călăuzit pe poporul tău ca pe o turmă prin mâna lui Moise și Aaron.