Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
76

Puterea biruitoare a Dumnezeului lui Iacov

Mai marelui muzicii. Pe instrumente cu coarde. Un psalm al lui Asaf, o cântare

761Dumnezeu este cunoscut în Iuda

76.1
Ps. 48.1
, numele lui este mare în Israel;

2și coliba sa este în Salem și locul său de locuit în Sion.

3Acolo a sfărâmat

76.3
Ps. 46.9Ezec. 39.9
fulgerele arcului, scutul și sabia și lupta. (Sela.)

4Tu ești mai slăvit, mai măreț decât munții

76.4
Ezec. 38.12,13
39.4
de pradă.

5Cei tari

76.5
Is. 46.12
la inimă au fost despuiați, au dormit
76.5
Ps. 13.3Ier. 51.39
somnul lor și nimeni din viteji nu și‐a găsit mâinile.

6De

76.6
Ex. 15.1,21Ezec. 39.20Naum 2.13Zah. 12.4
mustrarea ta, Dumnezeul lui Iacov, carul și calul sunt aruncați în somn de moarte.

7Tu, tu ești de temut; și cine

76.7
Naum 1.6
poate sta înaintea ta, când te mânii?

8Ai

76.8
Ezec. 38.20
făcut să se audă judecata din ceruri; pământul s‐a temut
76.8
2 Cron. 20.29,30
și a tăcut,

9când s‐a

76.9
Ps. 9.7,8,9
72.4
sculat Dumnezeu la judecată, să mântuiască pe toți cei blânzi de pe pământ. (Sela.)

10Căci mânia

76.10
Ex. 9.16
18.11Ps. 65.7
omului te va lăuda și te vei încinge cu rămășița mâniei.

11Faceți

76.11
Ecl. 5.4,5,6
juruință și plătiți‐o Domnului Dumnezeului vostru. Toți
76.11
2 Cron. 32.22,23Ps. 68.29
89.7
cei ce sunt împrejurul lui să aducă daruri celui de temut.

12El va tăia duhul domnilor: El este înfricoșat

76.12
Ps. 68.35
pentru împărații pământului.

77

Mângâiere în necaz cu amintiri din trecut

Mai marelui muzicii. După felul lui Iedutun. Un psalm al lui Asaf

771Îmi voi îndrepta glasul către Dumnezeu și voi striga

77.1
Ps. 3.4
cu glasul meu către Dumnezeu și el va pleca urechea la mine.

2În

77.2
Ps. 50.15
ziua strâmtorării mele am căutat
77.2
Is. 26.9,16
pe Domnul. Mâna mea era întinsă noaptea și nu înceta; sufletul meu nu voia să fie mângâiat.

3Mi‐aduceam aminte de Dumnezeu și suspinam, cugetam și duhul

77.3
Ps. 142.3
143.4
meu era copleșit. (Sela.)

4Tu ții deschise pleoapele ochilor mei, sunt plin de tulburare și nu pot vorbi.

5Mă gândesc

77.5
Deut. 32.7Ps. 143.5Is. 51.9Ps. 42.8
la zilele din vechime, la anii vremilor de demult.

6Îmi aduc aminte de cântarea

77.6
Ps. 42.8
mea noaptea, cuget
77.6
Ps. 4.4
în inima mea și duhul meu cercetează cu sârguință.

7Oare va lepăda

77.7
Ps. 74.1
Domnul pentru totdeauna? Și nu va mai
77.7
Ps. 85.1
fi el binevoitor?

8A încetat îndurarea sa pentru totdeauna? S‐a isprăvit cuvântul

77.8
Rom. 9.6
său din neam în neam?

9A uitat

77.9
Is. 49.15
Dumnezeu să fie îndurător? Sau și‐a închis el milele în mânie? (Sela.)

10Și ziceam

77.10
Ps. 31.22
: Aceasta‐i slăbiciunea mea; dar îmi voi aduce aminte de anii dreptei Celui Preaînalt.

11Voi pomeni

77.11
Ps. 143.5
faptele Domnului, căci îmi voi aduce aminte de minunile tale din vechime.

12Și voi cugeta asupra tuturor faptelor tale și mă voi gândi asupra lucrărilor tale.

13Dumnezeule, calea

77.13
Ps. 73.17
ta este în sfântul locaș; ce
77.13
Ex. 15.11
dumnezeu este mare ca Dumnezeu?

14Tu ești Dumnezeul care faci minuni. Tu ai arătat puterea ta printre popoare.

15Ai răscumpărat

77.15
Ex. 6.6Deut. 9.29
cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacov și ai lui Iosif. (Sela.)

16Apele te‐au văzut

77.16
Ex. 14.21Ios. 3.15,16Ps. 14.3Hab. 3.8
, Dumnezeule, apele te‐au văzut și s‐au înfricoșat; da, adâncurile au tremurat.

17Norii au turnat apă; cerurile au făcut să răsune un glas și

77.17
2 Sam. 22.15Hab. 3.11
săgețile tale au zburat încoace și încolo.

18Glasul tunetului tău era în vârtej; fulgerele

77.18
Ps. 97.4
luminau lumea, pământul s‐a
77.18
2 Sam. 22.8
cutremurat și s‐a zguduit.

19Calea ta era în

77.19
Hab. 3.15
mare și cărările tale în apele mari și
77.19
Ex. 14.28
urmele tale nu s‐au cunoscut.

20Ai

77.20
Ex. 13.21
14.19Ps. 78.52
80.1Is. 63.11,12Osea 12.13
călăuzit pe poporul tău ca pe o turmă prin mâna lui Moise și Aaron.

78

Credincioșia lui Dumnezeu în povățuirea poporului său neascultător

O învățătură a lui Asaf

781Ascultă

78.1
Is. 51.4
, poporul meu, Legea mea; plecați‐vă urechile la cuvintele gurii mele.

2Voi deschide

78.2
Ps. 49.4Mat. 13.35
gura în pildă, voi rosti lucruri ascunse de demult:

3Ce

78.3
Ps. 44.1
am auzit și am cunoscut și ne‐au spus părinții noștri.

4Nu

78.4
Deut. 4.9
6.7Ioel 1.3
le vom ascunde de copiii lor, vom
78.4
Ex. 12.26,27
13.8,14Ios. 4.6,7
istorisi laudele Domnului neamului care va veni și puterea lui și lucrările lui minunate pe care le‐a făcut.

5Căci el

78.5
Ps. 147.19
a așezat o mărturie în Iacov și a pus o lege în Israel, pe care a poruncit părinților noștri să le
78.5
Deut. 4.9
6.7
11.19
facă cunoscut copiilor lor,

6ca

78.6
Ps. 102.18
neamul care va veni, copiii care se vor naște, să le cunoască și să se scoale și să spună copiilor lor;

7și să‐și pună nădejdea în Dumnezeu și să nu uite faptele lui Dumnezeu, ci să păzească poruncile lui.

8Și să

78.8
2 Reg. 17.14Ezec. 20.18
nu fie ca părinții lor, un neam îndărătnic și răzvrătitor, un
78.8
Ex. 32.9
33.3
34.9Deut. 9.6,13
31.27Ps. 68.6
neam care
78.8
Vers. 37.
nu și‐a pregătit inima și al cărui duh n‐a fost statornic cu Dumnezeu.

9Copiii lui Efraim, arcași înarmați, au dat îndărăt în ziua luptei.

10N‐au

78.10
2 Reg. 17.15
ținut legământul lui Dumnezeu și n‐au voit să umble în Legea lui,

11și au uitat

78.11
Ps. 106.13
faptele sale și lucrările sale minunate pe care li le arătase.

12A făcut lucruri minunate

78.12
Ex. 7
8.9,10,11,12
în ochii părinților lor în țara Egiptului, în
78.12
Gen. 32.3Num. 13.22Is. 19.11,13Ezec. 30.14
câmpia Țoanului.

13A despicat

78.13
Ex. 14.21
marea și i‐a trecut prin ea; și a făcut să stea
78.13
Ex. 15.8Ps. 33.7
apele ca o grămadă;

14și

78.14
Ex. 13.21
14.24Ps. 105.39
i‐a călăuzit ziua cu un nor și toată noaptea cu o lumină de foc.

15A despicat

78.15
Ex. 17.6Num. 20.11Ps. 105.411 Cor. 10.4
stânci în pustie și i‐a adăpat din belșug ca din adâncuri;

16și a scos izvoare din

78.16
Deut. 9.21Ps. 105.41
stâncă și a făcut să curgă în jos ape ca râuri.

17Totuși ei au mers înainte păcătuind împotriva lui, răsculându‐se

78.17
Deut. 9.22Ps. 95.8Evr. 3.16
împotriva Celui Preaînalt în pustie.

18Și au ispitit

78.18
Ex. 16.2
pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după pofta lor.

19Și au vorbit

78.19
Num. 11.4
împotriva lui Dumnezeu; au zis: Poate oare Dumnezeu să pregătească o masă în pustie?

20Iată

78.20
Ex. 17.6Num. 20.11
, el a lovit stânca și au țâșnit apele și s‐au vărsat șiroaie. Poate el oare să dea și pâine, sau să facă rost de carne pentru poporul său?

21De aceea Domnul a auzit și s‐a

78.21
Num. 11.1,10
mâniat și un foc s‐a aprins împotriva lui Iacov și urgie s‐a ridicat împotriva lui Israel.

22Pentru că n‐au crezut

78.22
Evr. 3.18Iuda 5
în Dumnezeu și nu s‐au încrezut în mântuirea lui.

23Totuși el a poruncit norilor de sus și

78.23
Gen. 7.11Mal. 3.10
a deschis ușile cerurilor.

24Și a

78.24
Ex. 16.4,14Ps. 105.40In. 6.311 Cor. 10.3
plouat peste ei mană să mănânce și le‐a dat grâu din ceruri.

25Omul a mâncat pâinea celor puternici; le‐a trimis hrană pe îndestulate.

26El a

78.26
Num. 11.31
pornit în ceruri vântul de răsărit și prin puterea sa a adus vântul de miazăzi;

27și a plouat carne peste ei și păsări înaripate ca nisipul mărilor;

28și le‐a făcut să cadă în mijlocul taberei lor, în jurul locuințelor lor.

29Ei

78.29
Num. 11.10
au mâncat și s‐au săturat bine și le‐a împlinit pofta.

30Nu se abătuseră încă de la pofta lor, mâncarea

78.30
Num. 11.33
lor era încă în gurile lor,

31când mânia lui Dumnezeu s‐a ridicat împotriva lor și a ucis pe cei mai grași ai lor și a doborât pe aleșii lui Israel.

32Cu toate acestea ei

78.32
Num. 14
16.17
tot au păcătuit și
78.32
Vers. 22.
n‐au crezut în lucrările lui minunate.

33Și

78.33
Num. 14.29,35
26.64,65
el a lăsat să le piară zilele ca suflarea și anii cu spaimă.

34Când

78.34
Osea 5.15
îi ucidea, atunci îl căutau și se întorceau și căutau pe Dumnezeu de dimineață.

35Și își aduceau aminte că Dumnezeu

78.35
Deut. 32.4,15,31
este stânca lor și Dumnezeu Cel Preaînalt, răscumpărătorul
78.35
Ex. 15.13Deut. 7.8Is. 41.14
44.6
63.9
lor.

36Dar îl lingușeau

78.36
Ezec. 33.31
cu gura lor și îl mințeau cu limba lor.

37Căci inima

78.37
Vers. 8.
lor nu era tare față de el și n‐au fost statornici în legământul său.

38Dar

78.38
Num. 14.18,20
el a fost milos, a iertat nelegiuirea și nu i‐a pierdut, ci de multe ori și‐a întors
78.38
Is. 48.9
mânia, și
78.38
1 Reg. 21.29
nu și‐a trezit toată urgia.

39Și și‐a

78.39
Ps. 103.14,16
adus aminte că
78.39
Gen. 6.3In. 3.6
erau carne: un
78.39
Iov 7.7,16Iac. 4.14
vânt ce trece și nu se mai întoarce.

40De câte ori s‐au răzvrătit împotriva lui în pustie și l‐au amărât

78.40
Vers. 17.
în pustietate!

41Și s‐au întors iar și au ispitit

78.41
Num. 14.22Deut. 6.16
pe Dumnezeu și au întărâtat
78.41
Vers. 20.
pe Sfântul lui Israel!

42Nu și‐au adus aminte de mâna lui, de ziua când i‐a răscumpărat de la asupritor.

43Cum a pus

78.43
Vers. 12.
semnele sale în Egipt și minunile sale în câmpia Țoanului

44și

78.44
Ex. 7.20Ps. 105.29
le‐a prefăcut râurile în sânge, și șuvoaiele lor, că n‐au putut bea.

45A

78.45
Ex. 8.24Ps. 105.31
trimis între ei roiuri de muște, care i‐au mâncat și
78.45
Ex. 8.6Ps. 105.30
broaște care i‐au prăpădit.

46Și

78.46
Ex. 10.13,15Ps. 105.34,35
a dat roadele lor omizii și munca lor lăcustei.

47Le‐a

78.47
Ex. 9.23,25Ps. 105.33
bătut cu grindină viile și sicomorii cu ploaie de piatră;

48și a dat

78.48
Ex. 9.23,24,25Ps. 105.32
și vitele lor grindinei și turmele lor fulgerelor.

49A aruncat asupra lor aprinderea mâniei sale, urgie și furie și strâmtorare, o trimitere de îngeri ai nenorocirii.

50A netezit o cale mâniei sale; nu le‐a cruțat sufletul de la moarte, ci a dat viața lor ciumei;

51și

78.51
Ex. 12.29Ps. 105.36
136.10
a bătut pe toți întâii născuți în Egipt, începutul puterii lor în corturile
78.51
Ps. 106.22
lui Ham.

52Și a

78.52
Ps. 77.20
pornit pe poporul său ca pe oi, și i‐a dus în pustie ca pe o turmă;

53și i‐a dus

78.53
Ps. 44.2
la adăpost, așa că erau fără frică: și
78.53
Ios. 13.7
19.51Ps. 136.21,22
marea a acoperit pe vrăjmașii lor.

54Și i‐a adus în sfântul

78.54
Ex. 15.17
său hotar, acest munte, dobândit
78.54
Ps. 44.3
cu dreapta sa.

55Și a alungat

78.55
Ps. 44.2
și neamurile dinaintea lor, și
78.55
Ios. 13.7
19.51Ps. 136.21,22
le‐a împărțit lor cu sfoara de moștenire, și a făcut ca semințiile lui Israel să locuiască în corturile lor.

56Dar

78.56
Jud. 2.11,12
au ispitit și au întărâtat pe Dumnezeu Cel Preaînalt, și n‐au păzit mărturiile sale,

57ci au

78.57
Vers. 41.
dat înapoi, și s‐au făcut necredincioși ca
78.57
Osea 7.16
și părinții lor; s‐au întors la o parte ca un arc amăgitor.

58Și l‐au

78.58
Deut. 32.16,21Jud. 2.12,20Ezec. 20.28
mâniat cu înălțimile
78.58
Deut. 12.2,41 Reg. 11.7
12.31
lor, și l‐au întărâtat la gelozie cu chipurile lor cioplite.

59Dumnezeu a auzit și s‐a mâniat, și i‐a fost foarte scârbă de Israel.

60Și a

78.60
1 Sam. 4.11Ier. 7.12,14
26.6,9
părăsit locașul din Silo, cortul pe care‐l pusese între oameni;

61și a

78.61
Jud. 18.30
dat puterea sa în robie și slava sa în mâna potrivnicului.

62Și a

78.62
1 Sam. 4.10
dat sabiei pe poporul său și s‐a mâniat foarte mult pe moștenirea sa.

63Focul a mistuit pe tinerii săi și fecioarele

78.63
Ier. 7.31
16.9
25.10
sale n‐au fost lăudate în cântare de nuntă.

64Preoții

78.64
1 Sam. 4.11
22.18
săi au căzut de sabie și văduvele
78.64
Iov 27.15Ezec. 24.23
lor n‐au plâns.

65Atunci Domnul s‐a

78.65
Ps. 44.23
deșteptat ca
78.65
Is. 42.13
din somn, ca un viteaz care strigă de vin,

66și

78.66
1 Sam. 5.6,12
6.4
a lovit pe potrivnicii săi pe dinapoi și i‐a dat spre ocară veșnică.

67Și a lepădat cortul lui Iosif și n‐a ales seminția lui Efraim;

68ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sion, pe

78.68
Ps. 87.2
care l‐a iubit.

69Și‐a

78.69
1 Reg. 6
zidit locașul său sfințit ca înălțimile, ca pământul pe care l‐a întemeiat în veac.

70Și a

78.70
1 Sam. 16.11,122 Sam. 7.8
ales pe David, slujitorul său, și l‐a luat de la staulele oilor.

71L‐a adus de pe urma oilor

78.71
Gen. 33.13Is. 40.11
care alăptau, ca să pască
78.71
2 Sam. 5.21 Cron. 11.2
pe Iacov, poporul său, și pe Israel moștenirea sa.

72Și el i‐a păstorit după neprihănirea

78.72
1 Reg. 9.4
inimii sale și i‐a călăuzit cu iscusința mâinilor sale.